reengineering

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 5 z 6

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy (80 - 100 z 109)
Henryk Sroka, Małgorzata Pańkowska (red.), Systemy informatyczne organizacji wirtualnych. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, ISBN: 83-7246-071-X (37+0)
 • (cytat, str. 79) Na początku lat 90. w publikacjach dotyczących systemów informatycznych zaczął się pojawiać nowy termin - "restrukturyzacja procesów przedsiębiorstwa" (Business Process Reengineering - BPR). Początkowo był on popularyzowany w opracowaniu Micheala Hammera 1990, a następnie w książce, której autorem był Hammer i Champy 1993. Definiują oni restrukturyzację procesów przedsiębiorstwa jako: Zasadnicze przemyślenie i radykalne przeprojektowanie procesów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia znacznej poprawy miar takich, jak koszt, jakość, obsługa i szybkość.
 • Słowa kluczowe: reengineeringJohn Micklethwait, Adrian Wooldridge, Szamani zarządzania. , Zysk i S-ka, Poznań 2000, ISBN: (12+0)
 • (cytat, str. 43) W wielu przypadkach firmy, które zmniejszyły personel i w pierwszym roku odnotowały duże oszczędności, później musiały je wydać na szkolenie ludzi do zadań, które kierownicy mieli w przysłowiowym małym palcu.
 • Słowa kluczowe: efektywność, reengineeringKazimierz Zimniewicz, Współczesne koncepcje i metody zarządzania. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN: 83-208-1190-2 (29+8)
 • (cytat, str. 16) Reengineering to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy () osiąganych wyników (takie jak koszty, jakość, serwis)
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 21 - 22) Reengineering wymaga zmiany nastawienia i przekonań pracowników. Powinni być oni przeświadczeni, że pracują dla klientów, a nie dla swoich przełożonych. To przekonanie powinno być wzmocnione przez praktykę wynagradzania i znajdować potwierdzenie w systemie zarządzania. W tym zakresie reengineering wnosi następujące zasady:
  -tylko klienci dają wynagrodzenie - trzeba więc robić wszystko, aby ich zadowolić,
  -w przedsiębiorstwie ważne jest każde stanowisko - również konkretnego pracownika,
  -sama obecność w firmie to jeszcze nie praca; pracownik będzie oceniany za wartość, jaką wytworzy,
  - pracownik powinien rozwiązywać problemy i brać za to odpowiedzialność,
  -pracownik jest członkiem zespołu; wspólnie z grupą zyskuje i razem z nią traci,
  -ciągłe uczenie się to jedno z zadań pracownika.
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 27 - 28) Zastosowanie reengineeringu w przedsiębiorstwie pozwala na :
  -skrócenie cyklów produkcji o co najmniej 70%,
  -redukcję kosztów o minimum 40%,
  -poprawę jakości wyrobów i zadowolenia klientów o ponad 40%,
  -podniesienie rentowności o minimum 40%,
  -rozszerzenie udziału w rynku o co najmniej 25%.
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 30 - 31) Aby firma mogła wprowadzić reengineering, musi spełniać następujące warunki:
  -posiadać określoną strategię,
  -opierać się na silnych fundamentach finansowych,
  -dysponowac doskonałymi menedżerami i kadrą o wysokich kwalifikacjach,
  -skutecznie konkurować swoimi produktami na rynkach światowych
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (parafraza, str. 19 - 23) Wprowadzenie reengineeringu wywoła szereg zmian:
  -miejsce komórek funkcjonalnych zajmą zespoły odpowiedzialne za proces,
  -zmieni się rola pracowników wskutek ograniczenia kontroli,
  -nie wystarczy przyuczenie pracownika do zawodu, potrzebne jest pełne wykształcenie go, a następnie doszkalanie,
  -przy opłacaniu pracownika należy opierać się o wyniki jego pracy,
  -podstawą awansowania pracownika powinny być jego zdolności.
  -przełożony z szefa powinien przeobrazić się w trenera,
  -struktura organizacyjna przedsiębiorstwa powinna stać się bardziej płaska.
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (parafraza, str. 24 - 25) Główne postaci reengineeringu:
  -lider,
  -manager,
  -zespół,
  -komitet kierowniczy,
  -komórka sztabowa.
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (parafraza, str. 25 - 26) Etapy wprowadzenia reengineeringu:
  -ustalenie celu,
  -identyfikacja procesów podlegających przebudowie,
  -diagnoza i ocena procesów przedsiębiorstwa,rozwijanie wizji,
  -opracowanie i przedstawienie projektów nowych procesów,
  -wprowadzenie w życie
 • Słowa kluczowe: reengineeringArkadiusz Potocki, Współczesne tendencje w zarządzaniu - teoria i praktyka. , Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, Chrzanów 2000, ISBN: 83-907648-3-0 (67+0)
 • (cytat, str. 103) Reengineering - przeprojektowywanie najważniejszych procesów firmy, najczęściej procesów produkcyjnych przy zastosowaniu nowoczesnej technologii informatycznej. Rezultatem są zwykle niższe koszty działąnia oraz uproszczona organizacja procesów produkcyjnych, eliminacja zbędnych czynności, które nie tworzą wartości z punktu widzenia klienta.
 • Słowa kluczowe: reengineeringAdam Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. , Antykwa, Kraków-Kluczbork 1998, ISBN: 83-8749-355-4 (56+1)
 • (cytat, str. 142) Reengineering jest zabiegiem restrukturyzacyjnym polegającym na radykalnym i całościowym przeprojektowaniu procesów zachodzących w przedsiębiorstwie celem osiągnięcia znaczących usprawnień w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, przy wykorzystaniu nowoczesnej technologii informacyjnej. Ma on optymalizować funkcjonowanie przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu trzech podstawowych kryteriów: jakości, kosztu i terminu realizacji.
 • Słowa kluczowe: reengineeringJerzy Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-208-1729-4 (59+0)
 • (cytat, str. 200) Reengineering jest filozofią, która ma na celu wprowadzenie usprawnień w realizacji pojedynczych procesów lub też całej organizacji
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 202) Reengineering to reorientacja strategiczna, sformułowanie nowej strategii organizacyjnej, zbudowanie nowego systemu celów i zadań w przedsiębiorstwie.
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 204) Pierwszym warunkiem zastosowania reengineeringu w usprawnianiu zarządzania zasobami ludzkimi jest stworzenie doskonale współpracującego, lojalnego i partnerskiego zespołu
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 45) Reengineering - koncepcja polegająca na radykalnym przeprojektowaniu procesów przedsiębiorstwa w celu osiągnięcia znaczących usprawnień w ich funkcjonowaniu przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacji.
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 257) Reengineering - to fundamentalne przemyślenie od nowa i radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do przełomowej poprawy osiąganych wyników takich jak koszty, serwis, szybkość i jakość.
 • Słowa kluczowe: reengineering
 • (cytat, str. 109) Reengineering polega na wprowadzeniu zasadniczych, głęboko idących zmian, których efekty wpływają na działalnosć całego przedsiębiorstwa. Natura tych zmian jest bardzo radykalna. Reengineering z reguły obejmuje restrukturyzację oraz wykorzystanie w działalności funkcjonalnych zespołów pracowników o wszechstronnych ożliwościach. Bardzo wazne jest rozdzielenie im zadań o większym niż dotychczas znaczeniu i poprawienie obiegu informacji w przedsiębiorstwie, aby wieksza liczba pracowników była poinformowana o sytuacji spółki.
 • Słowa kluczowe: reengineeringAlberto Lozano Platonoff, Zarządzanie dynamiczne. Nowe podejście do zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7641-079-1 (29+6)
 • (cytat, str. 24) Reengineering: metoda gruntownego przekształcania całościowych procesów w przedsiębiorstwie. Punktem wyjścia jest dogłębna aktualizacja potrzeb klienta, a celem optymalizacja trzech wyznaczników efektywności: jakości, kosztu i terminu realizacji.
 • Słowa kluczowe: reengineeringMarek Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. , Difin, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7251-901-6 (20+3)
 • (cytat, str. 139) Tradycyjny reengenering polega na radykalnym przeprojektowaniu całej organizacji. Struktury tradycyjne znikają, a w ich miejsce wprowadza się na nowo zaprojektowane procesy. Różne stanowiska pracy i zadania są grupowane, a następnie łączone w jedną całość.
 • Słowa kluczowe: reengineeringKrzysztof Opolski, Zarządzanie jakością w usługach publicznych. , CeDeWu, Warszawa 2004, ISBN: 83-87885-64-9 (36+0)
 • (cytat, str. 108) " Reengineering stosowany jest wówczas, gdy istniejące procesy są zaprojektowane tak źle, że ich udoskonalenie za pomocą niewielkich zmian nie prowadzi do istotnej poprawy. Trzeba zadać sobie pytanie: dlaczego, w ogóle robimy to, co robimy, zamiast zadawać pytanie jak to robić szybciej, taniej, lepiej. Czasem może się okazać, że wykonywane są czynności zbędne, nie dodające wartości. "
 • Słowa kluczowe: reengineering

 

Strona 5 z 6

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty