(Dlaczego ISO nie działa)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 2 z 22

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Dlaczego ISO działa) (20 - 40 z 422)

Krzysztof Opolski (red.), Doskonalenie jakości w bankach. , CeDeWu, Warszawa 2002, ISBN: 83-87885-28-2
 • (cytat, str. 60) Podstawowym wymogiem uzyskania certyfikatu zgodności systemu jakości z normami serii ISO 9000 są udokumentowane procedury. Ich zakres jest różny w przypadku każdego z trzech modeli (ISO 9001, ISO 9002,ISO 9003). Wymagania najbardziej rozszerzonego modelu (ISO 9001) obejmują udokumentowanie przez jednostkę gospodarczą zdolności zapewnienia jakości w zakresie: projektowania, konstruowania, wytwarzania, instalowania i obsługiwania.
 • Słowa kluczowe: system jakości, Certyfikat
 • (cytat, str. 109) Norma ISO 9001:2000 zobowiązuje organizacje, wprowadzające systemy zarządzania na bazie wymagań tej normy, do ustanowienia, udokumentowania, wdrożenia i utrzymywania systemu zarządzania jakością oraz ciągłego doskonalenia jego skuteczności.
 • Słowa kluczowe: ISO 9001Andrzej Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością. , Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 2001, ISBN: 83-7291-032-4
 • (cytat, str. 35) Główne zasady zarządzania jakością ustalone w normach ISO 9000 to:
  -ukierunkowanie przedsiębiorstwa na klienta
  -zapobieganie błędom
  -przejrzysta struktura organizacyjna firmy i jednoznacznie ustalone zadania oraz odpowiedzialność
  -udokumentowane procesy
  -stałe doskonalenie
  -jakość jest sprawą wszystkich pracowników, w tworzeniu jakości uczestniczą wszystkie jednostki organizacyjne przedsiębiorstwa
 • Słowa kluczowe: zasady zarządzania jakością
 • (cytat, str. 96) Norma ISO 9001:2000 wymaga , aby dokumentacja SZJ obejmowała:
  -udokumentowane oświadczenia dotycząc polityki jakości i celów jakości
  -księga jakości
  -udokumentowane procedury niezbędne dla sterowania procesami
  -instrukcje robocze dla ustalonych zadań
  -standardowe formularze dla zbierania i zapisywania danych oraz zapisy dotyczące jakości
 • Słowa kluczowe: ISO 9001Henry Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji. , Znak, Kraków 2004, ISBN: 83-240-0504-8
 • (cytat, str. 42) Istnieje jednak zasadnicza różnica między pożyczkami udzielanymi przez prywatnych pożyczkodawców a tymi, których udziela agencja rządowa. Każdy prywatny pożyczkodawca ryzykuje swoimi własnymi funduszami. (Bankier ryzykuje funduszami, które powierzyli mu inni, to prawda; jednak jeśli straci pieniądze, to albo będzie musiał wydać sporo własnych funduszy, albo wypadnie z rynku). Gdy ludzie ryzykują własnymi funduszami, zazwyczaj starają się dokładnie ustalić, czy zabezpieczające pożyczkę aktywa mają odpowiednią wartość, czy przedsiębiorstwo jest dobrze prowadzone, zaś pożyczkobiorca — uczciwy. Gdyby rząd działał wedle takich samych ścisłych standardów, nie byłoby w ogóle żadnych argumentów, by miał wkraczać na to pole. Dlaczego robić dokładnie to, co robią już podmioty prywatne? Ale rząd prawie zawsze działa według odmiennych standardów.
 • Słowa kluczowe: pożyczka, prywatyzacja, ekonomia, wolny rynek, Pożyczki, prywatyzacja gospodarki
 • (cytat, str. 80) w wyniku wprowadzenia cła nie nastąpiłby ogólny wzrost amerykańskich płac; bowiem, jak to już widzieliśmy, w ostatecznym rachunku nie nastąpiłby wzrost ani liczby miejsc pracy, ani popytu na towary, ani produktywności pracy. Ta ostatnia w istocie by zmalała. W ten sposób dochodzimy do zagadnienia rzeczywistego skutku wywołanego przez mur celny. Sytuacja nie wygląda po prostu tak, że wszystkie widoczne zyski zrównoważone są mniej oczywistymi, ale równie rzeczywistymi stratami. W istocie kraj poniósłby ostatecznie stratę. Wbrew temu, co od setek lat powtarza interesowna propaganda i bezinteresowna dezorientacja, cło obniża amerykański poziom płac. Przyjrzyjmy się dokładniej, Dlaczego tak się dzieje. Widzieliśmy już, że dodatkowa kwota, którą konsumenci płacą za artykuły chronione cłem, powoduje, że na inne artykuły wydają kwotę o tyle właśnie mniejszą. Przemysł jako całość nie ma stąd żadnego zysku. Co więcej, sztuczne bariery wzniesione przeciw zagranicznym towarom przenoszą amerykańską pracę, kapitał i ziemię z zastosowań najbardziej wydajnych do zastosowań mniej wydajnych. Dlatego w wyniku barier celnych zmniejsza się średnia produktywność amerykańskiej pracy i kapitału.
 • Słowa kluczowe: płaca, ekonomia, wolny rynekTadeusz Pietrzkiewicz, Etyka zarządzania działalnością gospodarczą. , Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1995, ISBN: 83-902105-6-8
 • (cytat, str. 56 - 57) Jakość produktów
  Z punktu widzenia zobowiązań producenta w stosunku do odbiorców przez jakość produktów rozumie się stopień i sposób zaspokajania potrzeb. ...
  Problem jakości produktów i odpowiedzialności ekonomicznej oraz etycznej producentów jest jedną z najważniejszych przesłanek ekonomicznych w nowoczesnym przemyśle. Zasadniczy postęp w tej dziedzinie umożliwia między innymi powszechne stosowanie międzynarodowych norm ISO 9000 i EN 45001, które określają zarówno zewnętrzne zobowiązania producenta jak i systemy zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach. Systemy te poddawane atestacji przez uprawione instytucje, są gwarantem etyczności producenta wobec odbiorców.
 • Słowa kluczowe: norma jakości, ISO, Jakość produktów i usług
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996, s. 46.Dariusz Dziuba, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, ISBN: 83-87374-17-2
 • (cytat, str. 55 - 57) B.-A. Lundvall i B. Johnson 1994 zaproponowali cztery rodzaje wiedzy:
  - "wiedzieć-co" (know-what);
  - "wiedzieć-Dlaczego" (know-why);
  - "wiedzieć-jak" (know-how);
  - "wiedzieć-kto" (know-who);
  Dodatkowe sfery wprowadzone zostały przez Simona Tama 1999:
  -"wiedzieć kiedy " (know-when ); kiedy najlepiej będzie np. wprowadzać zmiany;
  -"wiedzieć który(e)" (know-which); np. na które funkcje organizacji warto zwrócić szczególną uwagę;
  -"znać relacje" {know-between); np. jakie są zależności między poszczególnymi funkcjami organizacji czy rynkami, na których ona działa;
  -"wiedzieć gdzie" (know-where); np. gdzie szukać nowych rynków zbytu;
  -"wiedzieć czy " (know-whether); np. czy kontynuować badania nad technologiami o potencjalnie niebezpiecznych skutkach ubocznych;
  -"wiedzieć czy i jeśli" (know-if); wiedzieć, np. czy zwalniać badaczy w przypadku zaprzestania badań, a jeśli zwalniać, to na jakich warunkach.
 • Słowa kluczowe: wiedza
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Białas, Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości.Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1543-6
 • (cytat, str. 79 - 80) Schemat sześciowyrazowy ("sześciu wiernych sług"). Nazwa ta pochodzi z wiersza Rudyarda Kiplinga, w którym pisuje on przydatność sześciu wyrazów: "Co", "Dlaczego", "Kiedy", "Jak", "Gdzie" i "Kto". Tych sześć wyrazów ma zasadnicze znaczenie do zapewnienia, że zapytano o wszystko, co istotne w odniesieniu do określonej sytuacji. (...) Pytania odnoszą się do następujących spraw:
  - Co jest problemem, a co nim nie jest?
  - Kiedy się to zdarza, a kiedy nie?
  - Dlaczego to się zdarza, a Dlaczego nie?
  - Gdzie to się zdarza, a gdzie nie?
  - Kto się przyczynia do wystąpienie problemu, a kto się przyczynia do jego zlikwidowania?
  - Jak poznaje się, że problem występuje, a jak, że nie występuje?
 • Słowa kluczowe: schemat sześciowyrazowy
 • (parafraza, str. 150) Analiza procesu - mechanizm pomagający grupie ocenić, co się naprawdę dzieje w czasie jej spotkań (co się działo, Dlaczego, jak można to poprawić następnym razem), nauka na doświadczeniach i doskonalenie działania. Trzeba określić rolę i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków grupy w kierowaniu procesem.
 • Słowa kluczowe:Tadeusz Sikora, Danuta Kołożyn-Krajewska, HACCP- Koncepcja i systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. , Główny Ośrodek Doskonalenia Kadr, Warszawa 1999, ISBN: 83-90635-3-9
 • (cytat, str. 25) Norma PN-ISO 8402:1996 definiuje jakość jako: "ogólną właściwość obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych".
 • Słowa kluczowe: Jakość
 • (cytat, str. 44) System jakości jest to struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasady niezbędne do zarządzania jakością (według PN-ISO 8402).
 • Słowa kluczowe: system jakości
 • (cytat, str. 51) Według PN-ISO 8402 kompleksowe zarządzanie przez jakość to sposób zarządzania organizacją, skoncentrowany na jakość, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie przez jakośćDale Carnegie, I ty możesz być liderem. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1995, ISBN: 83-85881-22-0
 • (cytat, str. 130) Gdy zdamy sobie sprawę wielkiej siły szacunku, trudno zrozumieć, Dlaczego tak wielu menedżerów wrzeszczy na swoich pracowników i ich poniża. Zazwyczaj powodem jest ich niskie zdanie o samych sobie.
 • Słowa kluczowe: szacunekMarek Bugdol, Elżbieta Skrzypek (red.), Ilość kontra jakość - zarządzanie administracją publiczną. , UMCS, Lublin 2009, ISBN:
 • (cytat, str. 479 - 480) Na temat zalet i negatywnych stron funkcjonowania samorządu napisano wiele rozpraw. Nie ulega jednak wątpliwości, że pomimo widocznych ograniczeń samorządy radzą sobie lepiej od administracji państwowej z doskonaleniem jakości usług. Szczególnie w ostatnim okresie dokonała się istotna rewolucja w świadomości jakości. Wdrożono ponad 300 systemów zarządzania jakością. Badania, jakie przeprowadzono w latach 2007-2008 wykazały min., że8:
 • w większości urzędów dąży się do ustalania wymagań jakości klienta,
 • podejmowane są udane próby wdrażania metod zarządzania zasobami ludzkimi (tworzone są Własne systemy ocen, wdrażane są programy adaptacyjne, wynagradzane są indywidualne wysiłki na rzecz poprawy jakości),
 • zdecydowanie lepiej z obsługą klientów radzą sobie urzędy, które wprowadziły system zarządzania jakością, jak i urzędy małe- bezpośrednio kontrolowane przez obywateli o niezawiłych strukturach,
 • urzędnicy negatywnie oceniają wszelkie próby ograniczenia ich samorządności, (czego przejawem była negatywne nastawienie do narzuconych propozycji, np. metod oceniania pracowników),
 • w większości urzędów podejmowane były lub są próby doskonalenia infrastruktury (prawie zawsze uwzględnia się jakość obsługi mieszkańców),
 • najwyższe kierownictwo dobrze zarządza relacjami zewnętrznymi i podejmuje wysiłek zmierzający do zapewnienia odpowiednich zasobów,
 • utrzymywane są poprawne relacje z władzami politycznymi szczebla wykonawczego,
 • przeprowadzane są pomiary finansowe (ograniczone do wykorzystania budżetu i kontroli podległych jednostek),
 • poziom satysfakcji klientów oceniają głównie urzędy certyfikowane (wykorzystują te badania do doskonalenia jakości),
 • podejście procesowe wprowadzają urzędy certyfikowane (identyfikują procesy kluczowe i monitoruję je, wyznaczają właścicieli itp.),
 • wspieranie pracowników w rozwoju zawodowym polega przede wszystkim na szkoleniu (często niejasne kryteria dofinansowania niszczą wartości organizacyjne),
 • nieco lepiej z zarządzaniem ludźmi radzą sobie urzędy certyfikowane, (co wymusza pkt. 6 normy ISO 9001 oraz zasady dotyczące odpowiedzialności kierownictwa),
 • przestrzegane są przepisy wynikające z ustawy o zamówieniach publicznych, ale również monitorowanie są zdolności dostawców do dostarczenia wyrobów zgodnych z wymaganiami,
 • urzędy starają się profesjonalnie zarządzać informacjami, co może być podstawą do konstruowania systemów zarządzania wiedzą,
 • biura obsługi klienta (a nie tylko informacji) zapewnia, co piąty urząd,
 • korzystnym zjawiskiem jest próba dostarczania wyrobów do domu klienta (urzędnicy starają się dostarczać decyzje do domu osobom starszym, niepełnosprawnym),
 • słabo realizowana jest idea partnerstwa publiczno- prywatnego (brakuje zaufania),
 • nie przywiązuje się zbyt dużej uwagi do sfery etycznej (zakłada się, że etyka pracy wynika z wymagań prawnych),
 • większy nacisk kładzie się na badanie skuteczności niż efektywności,
 • uwarunkowania organizacyjne uniemożliwiają tworzenie one-stop-shopów.
 • Słowa kluczowe: ISO 9001, administracja publicznaStefan Forlicz, Informacja w biznesie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 9788320817645
 • (cytat, str. 102) Przyjęcie hipotezy o kierowaniu się ludzi niechęcią do ponoszenia strat tłumaczy, Dlaczego ludzie ryzykują np. oszukując na podatkach, mimo że mają świadomość, iż w przypadku przyłapania kara będzie bardzo wysoka. Dlatego też, chcąc przekonać kogoś do pewnych działań, często lepiej jest pokazywać mu nie ewentualne zyski, które mógłby osiągnąć, lecz stratę, jaką poniesie, jeżeli tego działania nie podejmie.
 • Słowa kluczowe: ryzykoJanusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza 4. , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-255-2164-6
 • (cytat, str. 376) Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwo informacji odnosi się do zachowania trzech podstawowych atrybutów:
  - poufności - zapewnienie, że informacja nie jest udostępniona lub ujawniana nieupoważnionym osobom lub podmiotom,
  - integralności - zapewnienie dokładności i kompletności informacji,
  - dostępności - zapewnienie dostępu do informacji na żądanie upoważnionego podmiotu.
 • Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacjiAneta Wysokińska-Senkus, Piotr Senkus, Integracja systemów zarządzania. Motywy oraz ramy wdrażania. , UMCS, Lublin 2012, ISBN:
 • (cytat, str. 145) Integracja systemów zarządzania może opierać się na kilku ramach teore-rvcznych:

  PAS 99 - Pierwsza edycja specyfikacji PAS 99 “Specification of common management system requirements as a framework for integration” została opracowana w 2006 roku przez British Standard Organization (BSI), aby uprościć wdrożenie zintegrowanych systemów zarządzania oraz aby ułatwić integrację wdrożonych już przez integrację systemów.

  PAS 99 dostarcza ogólnych ram integracji procesów, procedur, praktyk oraz :zlałań w celu wdrożenia jej polityki zintegrowanego systemu zarządzania.

  Specyfikacja PAS 99:2006 została opracowana /godnie / ISO (iuide 72:2001 „Guidelines for the justification and development <>! management system standar ds” czyli wytycznych, według których do 2012 roku skonstruowane są wszystkie normy odnoszące się do systemów zarządzania.

  PAS 99:2006 jest opracowany zgodnie z Cyklem Deminga - PDCA, dodatkowo został wzbogacony o element redukcji ryzyka (rysunek 5).
  W 2012 została opracowana nowa wersja specyfikacji PAS 99:2012, która je*a według autorów rozwiązaniem rewolucyjnym. Nowa wersja PAS 99 nie opiera się im ISO Guide 72:2001 lecz na ISO Guide 83:2011 „High level structure and identic a I text for management system standards and common core management system tei nr. and definitions” („Wysoki poziom struktury i spójne wymagania redakcji tekstów norm dotyczących systemów zarządzania, wspólnych podstawowych wymogów zarządzania systemem i definicji”28). Tabela 2 przedstawia w pierwszej kolumnie strukturę jednego z pierwszych dokumentów opartych na ISO Guide 83 IW* 99:2012.

  W PAS 99:2012 zgodnie z Guide 83 pojawiły się nowe elementy, w szczególno ści, większy nacisk odnosi się obecnie do roli najwyższego kierownictwa, oczek u (
 • się tutaj, że najwyższe kierownictwo będzie liderem, a nie sekundantem rozwo|u systemów zarządzania. Uzupełnieniu nareszcie uległ klasyczny model PDCA, gd dodano wymóg zrozumienia kontekstu organizacji; zrozumienia potrzeb i oc/» I i wań zainteresowanych stron oraz promocji z „działań zmierzających do wyelimi nowania zagrożeń” odnoszących się do „celów i planów ich osiągnięcia” (można !
 • » utożsamiać z zarządzaniem ryzykiem). Nie da się planować bez określenia „p<»i i
 • i klientów”, zrozumienia szerszych realiów działania organizacji oraz przeprowadź* nia procesu analizy wrażliwości. Ogólna struktura PAS 99:2012 przedstawia su; na stępująco: 1) Zakres; 2) Odniesienia normatywne; 3) Terminy i definicje; 4) Konh I i organizacji; 5) Przywództwo; 6) Planowanie; 7) Wsparcie; 8) Operacje; 9) Oien i pracy; 10) Doskonalenie. Tabela 2 przedstawia korelację specyfikacji wymop* w odniesieniu do systemu zarządzania zintegrowanego PAS 99:2012 z PAS 9(>:200h
 • Słowa kluczowe: integracja, Systemy zarządzania, PAS-99Magdalena Kachniewska, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym. , Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004, ISBN: 83-88690-69-8
 • (cytat, str. 14) Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (norma ISO 9000, pkt 3.1.1).
 • Słowa kluczowe: Jakość
 • (cytat, str. 14) Właściwości to zgodnie z normą ISO 9000 cechy wyróżniające, które mogą mieć charakter przypisany lub inherentny (istniejący sam w sobie).
 • Słowa kluczowe: Jakość, iso 9000, właściwości

 

Strona 2 z 22

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty