(Dlaczego ISO nie działa)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 2 z 20

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Dlaczego ISO działa) (20 - 40 z 397)

Tadeusz Pietrzkiewicz, Etyka zarządzania działalnością gospodarczą. , Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1995, ISBN: 83-902105-6-8
 • (cytat, str. 56 - 57) Jakość produktów
  Z punktu widzenia zobowiązań producenta w stosunku do odbiorców przez jakość produktów rozumie się stopień i sposób zaspokajania potrzeb. ...
  Problem jakości produktów i odpowiedzialności ekonomicznej oraz etycznej producentów jest jedną z najważniejszych przesłanek ekonomicznych w nowoczesnym przemyśle. Zasadniczy postęp w tej dziedzinie umożliwia między innymi powszechne stosowanie międzynarodowych norm ISO 9000 i EN 45001, które określają zarówno zewnętrzne zobowiązania producenta jak i systemy zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach. Systemy te poddawane atestacji przez uprawione instytucje, są gwarantem etyczności producenta wobec odbiorców.
 • Słowa kluczowe: norma jakości, ISO, Jakość produktów i usług
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Warszawa 1996, s. 46.Dariusz Dziuba, Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2000, ISBN: 83-87374-17-2
 • (cytat, str. 55 - 57) B.-A. Lundvall i B. Johnson 1994 zaproponowali cztery rodzaje wiedzy:
  - "wiedzieć-co" (know-what);
  - "wiedzieć-Dlaczego" (know-why);
  - "wiedzieć-jak" (know-how);
  - "wiedzieć-kto" (know-who);
  Dodatkowe sfery wprowadzone zostały przez Simona Tama 1999:
  -"wiedzieć kiedy " (know-when ); kiedy najlepiej będzie np. wprowadzać zmiany;
  -"wiedzieć który(e)" (know-which); np. na które funkcje organizacji warto zwrócić szczególną uwagę;
  -"znać relacje" {know-between); np. jakie są zależności między poszczególnymi funkcjami organizacji czy rynkami, na których ona działa;
  -"wiedzieć gdzie" (know-where); np. gdzie szukać nowych rynków zbytu;
  -"wiedzieć czy " (know-whether); np. czy kontynuować badania nad technologiami o potencjalnie niebezpiecznych skutkach ubocznych;
  -"wiedzieć czy i jeśli" (know-if); wiedzieć, np. czy zwalniać badaczy w przypadku zaprzestania badań, a jeśli zwalniać, to na jakich warunkach.
 • Słowa kluczowe: wiedza
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Białas, Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych według krajowych i międzynarodowych standardów rachunkowości.Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1543-6
 • (cytat, str. 79 - 80) Schemat sześciowyrazowy ("sześciu wiernych sług"). Nazwa ta pochodzi z wiersza Rudyarda Kiplinga, w którym pisuje on przydatność sześciu wyrazów: "Co", "Dlaczego", "Kiedy", "Jak", "Gdzie" i "Kto". Tych sześć wyrazów ma zasadnicze znaczenie do zapewnienia, że zapytano o wszystko, co istotne w odniesieniu do określonej sytuacji. (...) Pytania odnoszą się do następujących spraw:
  - Co jest problemem, a co nim nie jest?
  - Kiedy się to zdarza, a kiedy nie?
  - Dlaczego to się zdarza, a Dlaczego nie?
  - Gdzie to się zdarza, a gdzie nie?
  - Kto się przyczynia do wystąpienie problemu, a kto się przyczynia do jego zlikwidowania?
  - Jak poznaje się, że problem występuje, a jak, że nie występuje?
 • Słowa kluczowe: schemat sześciowyrazowy
 • (parafraza, str. 150) Analiza procesu - mechanizm pomagający grupie ocenić, co się naprawdę dzieje w czasie jej spotkań (co się działo, Dlaczego, jak można to poprawić następnym razem), nauka na doświadczeniach i doskonalenie działania. Trzeba określić rolę i zakres odpowiedzialności poszczególnych członków grupy w kierowaniu procesem.
 • Słowa kluczowe:Tadeusz Sikora, Danuta Kołożyn-Krajewska, HACCP- Koncepcja i systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. , Główny Ośrodek Doskonalenia Kadr, Warszawa 1999, ISBN: 83-90635-3-9
 • (cytat, str. 25) Norma PN-ISO 8402:1996 definiuje jakość jako: "ogólną właściwość obiektu wiążących się z jego zdolnością do zaspokojenia potrzeb stwierdzonych i oczekiwanych".
 • Słowa kluczowe: Jakość
 • (cytat, str. 44) System jakości jest to struktura organizacyjna, procedury, procesy i zasady niezbędne do zarządzania jakością (według PN-ISO 8402).
 • Słowa kluczowe: system jakości
 • (cytat, str. 51) Według PN-ISO 8402 kompleksowe zarządzanie przez jakość to sposób zarządzania organizacją, skoncentrowany na jakość, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie przez jakośćDale Carnegie, I ty możesz być liderem. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1995, ISBN: 83-85881-22-0
 • (cytat, str. 130) Gdy zdamy sobie sprawę wielkiej siły szacunku, trudno zrozumieć, Dlaczego tak wielu menedżerów wrzeszczy na swoich pracowników i ich poniża. Zazwyczaj powodem jest ich niskie zdanie o samych sobie.
 • Słowa kluczowe: szacunekStefan Forlicz, Informacja w biznesie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 9788320817645
 • (cytat, str. 102) Przyjęcie hipotezy o kierowaniu się ludzi niechęcią do ponoszenia strat tłumaczy, Dlaczego ludzie ryzykują np. oszukując na podatkach, mimo że mają świadomość, iż w przypadku przyłapania kara będzie bardzo wysoka. Dlatego też, chcąc przekonać kogoś do pewnych działań, często lepiej jest pokazywać mu nie ewentualne zyski, które mógłby osiągnąć, lecz stratę, jaką poniesie, jeżeli tego działania nie podejmie.
 • Słowa kluczowe: ryzykoJanusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza 4. , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-255-2164-6
 • (cytat, str. 376) Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-ISO/IEC 27001:2007 bezpieczeństwo informacji odnosi się do zachowania trzech podstawowych atrybutów:
  - poufności - zapewnienie, że informacja nie jest udostępniona lub ujawniana nieupoważnionym osobom lub podmiotom,
  - integralności - zapewnienie dokładności i kompletności informacji,
  - dostępności - zapewnienie dostępu do informacji na żądanie upoważnionego podmiotu.
 • Słowa kluczowe: bezpieczeństwo informacjiMagdalena Kachniewska, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym. , Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004, ISBN: 83-88690-69-8
 • (cytat, str. 14) Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania (norma ISO 9000, pkt 3.1.1).
 • Słowa kluczowe: Jakość
 • (cytat, str. 14) Właściwości to zgodnie z normą ISO 9000 cechy wyróżniające, które mogą mieć charakter przypisany lub inherentny (istniejący sam w sobie).
 • Słowa kluczowe: Jakość, iso 9000, właściwości
 • (cytat, str. 51) Normy związane z zarządzaniem jakością (seria ISO 9000), bezpieczeństwem pracy (PN-N-18001) i zarządzaniem środowiskowym (seria ISO 14000), odgrywając szczególną rolę w rodzinie norm ISO.
 • Słowa kluczowe: norma, ISO
 • (cytat, str. 55) Norma ISO 9000 stanowi jedynie wprowadzenie do norm: opisuje podstawy systemów zarządzania jakością i definiuje podstawowe terminy. W części terminologicznej, w dziesięciu grupach tematycznych, podano definicje 80 pojęć związanych z jakością, zarządzaniem, organizacją (przedsiębiorstwem), procesem i wyrobem, charakterystykami wyrobu, zgodnością, dokumentacją, sprawdzaniem, audytowaniem oraz z zapewnianiem jakości procesu pomiarów.
 • Słowa kluczowe: norma, ISO
 • (cytat, str. 96) ISO 9000 definiuje, że najwyższe kierownictwo to osoba lub grupa osób, które na najwyższym szczeblu kierują organizacją i ją nadzorują.
 • Słowa kluczowe: kierownictwo, ISO, najwyższe kierownictwo
 • (cytat, str. 156) Audyt jakości stanowi systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określenie czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane, pozwalając na osiągnięcie zamierzonych celów (zgodnie z definicją przyjętą przez ISO)
 • Słowa kluczowe: Jakość, definicja, ISO, audyt, audytor
 • (cytat, str. 156) Audyt jakości stanowi systematyczne i niezależne badanie, mające na celu określenie czy działania dotyczące jakości i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane, pozwalając na osiągnięcie zamierzonych celów (zgodnie z definicją przyjętą przez ISO).
 • Słowa kluczowe: Jakość, definicja, ISO, audyt, audytor
 • (cytat, str. 216) Procedura certyfikacyjna to zestaw formalnych działań, które powinny doprowadzić nas do uzyskania certyfikatu zgodności z normą ISO 9001. Stanowi ona swego rodzaju egzamin (przeprowadzony przez jednostkę certyfikującą), ale o jego wyniku decyduje cały okres, nierzadko kilkuletnich przygotowań.
 • Słowa kluczowe: proceduraGerry Spence, Jak skutecznie przekonywać. ... wszędzie i każdego dnia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1998, ISBN: 83-7120-338-1
 • (cytat, str. 24) Nauczono nas dążyć do identyczności i naśladownictwa.Czyż jednak nie możemy pojąć, że wartość diamentu wynika z tego, na ile różni się od innych kamieni? Czemu więc za wszelką cenę chcemy pozbawić się własnej odmienności? Dlaczego naśladujemy ich sposób myślenia, przyjmujemy ich system wartości, akceptujemy ich cechy jako własne?
 • Słowa kluczowe: podobieństwo
 • (cytat, str. 151) Rozpoczynając przygotowanie argumentacji, naszego uzasadnienia, stawiamy proste pytania:
  -Czego chcemy?
  -Jaki jest główny argument, na którym opieramy swe stanowisko?
  -Dlaczego powinniśmy zdobyć to, czego chcemy? To znaczy, jakie fakty, przyczyny, racje mogą stanowić oparcie dla naszej tezy?
  -I na koniec- jakie opowiadanie, jaka historia najlepiej połączy wszystkie powyższe argumenty?
 • Słowa kluczowe: negocjacje, argumentacja, pytania

 

Strona 2 z 20

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty