(Optymalizacja partii produkcji i zamówienia)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki.
Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

 

Strona 43 z 57

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Optymalizacja partii produkcji i zamówienia) (840 - 860 z 1127)

Alan West, Zaplanuj swój biznes. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-12499-7
 • (cytat, str. 43) Należy uwzględnić długookresowe wahania branży - należy zaplanować odpowiednie środki na wypadek konieczności zmniejszenia produkcji: przejścia w alternatywne dziedziny działalności: zwiększenia wydatków promocyjnych itp.
 • Słowa kluczowe: biznes, promocja, branża
 • (cytat, str. 94) Kierownictwo firmy od czasu do czasu powinno rozważyć, czy utrzymanie dotychczasowego asortymentu produkcji jest właściwie z punktu widzenia maksymalizacji efektywności wytwarzania.
 • Słowa kluczowe: biznes, Maksymalizacja, asortyment, biznes plan
 • (cytat, str. 98) Zaopatrywanie się w podzespoły w wielu źródłach może obniżać koszt podzespołu, na pewno jednak sprzyja stabilności produkcji i choćby z tej racji powinno być zawarte w biznesplanie.
 • Słowa kluczowe: biznes, produkt, koszt, biznes plan
 • (cytat, str. 98) Projektowanie linii produkcyjnej lub wymiana maszyn może mieć istotny wpływ na efektywność produkcji, obniżenie marnotrawstwa, oraz zyskowność.
 • Słowa kluczowe: biznes, biznes plan, linia produkcyjnaAdam Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. , Antykwa, Kraków-Kluczbork 1998, ISBN: 83-8749-355-4
 • (cytat, str. 154) Analiza produktów lub usług - analiza ta powinna odpowiedzieć na pytania, czy prowadzone aktualnie sfery działania oraz aktualna struktura produkcji lub świadczonych usług jest odpowiednia.
 • Słowa kluczowe: analiza, analiza produktów lub usługKazimierz Pasternak, Zarys zarządzania produkcją. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1573-8
 • (cytat, str. 19) Należy przypomnieć, że przemysł jest działem produkcji materialnej, w którym wydobywanie zasobów przyrody oraz ich przetwarzanie w celu dostosowania do potrzeb ludzi prowadzone jest na dużą skalę, zgodnie z podziałem pracy i przy powszechnym użyciu maszyn, gwarantującym ciągłość procesów wytwórczych i zapewniającym powtarzalność wyrobów.
 • Słowa kluczowe: przemysł
  Komentarze i źródła pierwotne: Związki zawodowe - status i możliwości aktorskie
  Autor rozdziału: Leszek Gilejko
 • (cytat, str. 24) W literaturze polskiej zarządzaniem nazywany jest taki rodzaj kierowania, w którym podstawowym źródłem władzy organizacyjnej jest własność środków produkcji (ogólnie: rzeczy) bądź osobista, bądź też uzyskana od właściciela delegacja.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie
  Komentarze i źródła pierwotne: 1) D.A. Aaker (1991) Managing Brand Equity, jw.
 • (cytat, str. 25) Zarządzanie technologią polega na określeniu specjalizacji (programu produkcji), uruchomieniu stałej analizy postępu w produkcji wyrobów na świecie, ustaleniu źródeł informacji o jednostkach produkcyjnych i naukowo-badawczych, podjęciu własnych badań nad technologią wyrobów i organizacją procesów produkcyjnych, dążeniu do poprawienia jakości własnych wyrobów i obniżenia kosztów własnych, opanowaniu nowych rynków zbytu dzięki ulepszeniom produktu.
 • Słowa kluczowe: technologia
  Komentarze i źródła pierwotne: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Zyta Gilowska
 • (cytat, str. 26) Zarządzanie produkcją dotyczy przede wszystkim zarządzania materiałami, zasobami produkcji oraz zabezpieczenia materiałów i części usług potrzebnych w tym procesie.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie produkcją
  Komentarze i źródła pierwotne: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Zyta Gilowska
 • (cytat, str. 31) Wyraża się przekonanie, że w kompetencjach kierownika produkcji powinna się znaleźć znajomość technologii, jak również w pewnym zakresie znajomość każdej funkcji przedsiębiorstwa, zwłaszcza funkcji ekonomicznej.
 • Słowa kluczowe: kierownik
  Komentarze i źródła pierwotne: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Zyta Gilowska
 • (cytat, str. 31) Wpływ kierownika produkcji na jej efektywność wyraża się zwłaszcza jego udziałem w tworzeniu rentownych produktów i bieżącym obniżaniu kosztów produkcji. Kierownik powinien reprezentować styl myślenia, który cechuje się zdolnością konceptualizacji i umiejętnością analizy wyników.
 • Słowa kluczowe: kierownik
  Komentarze i źródła pierwotne: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Zyta Gilowska
 • (cytat, str. 34) R. Borowiecki, korzystając z wcześniejszego dorobku krajowego, określił zdolność produkcyjną jako miarę możliwości wytworzenia w określonym czasie (zwykle roku) w danym przedsiębiorstwie (wydziale, oddziale lub na stanowisku roboczym) maksymalnej liczby wyrobów odpowiadających obowiązującym normom jakościowym, przy optymalnym wykorzystaniu czynników produkcji i zastosowaniu przodujących metod wytwarzania.
 • Słowa kluczowe: zdolność produkcyjna
  Komentarze i źródła pierwotne: European Commission, Directorate-General XVI, The New Programming period 2000-2006, op. cit., s. 9.
  Evaluating EU Expenditure Programmes: A Guide Ex post and Intermadiate Evaluation, XIX/02 - Budgetary overview and evaluation Directorate-General XVI - Budgets European Commission, First edition, Brussels January 1997, s. 71.
  European Commission Europe Aid Co-operation Office, General Affairs, Evaluation, Project Cycle Management. Handbook, Brussels 2002 s. 99.
 • (cytat, str. 36) Podstawowymi czynnikami wewnętrznymi determinującymi zdolność produkcyjną są:
  - czynniki produkcji (środki pracy, przedmioty pracy, siła robocza)
  - struktura asortymentowa produkcji
  - organizacja produkcji.
 • Słowa kluczowe: zdolność produkcyjna
  Komentarze i źródła pierwotne: źródło pierwotne: A. Marszałek, Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1996, s.4
 • (cytat, str. 44) Metoda normatywna badania zdolności produkcyjnej polega na ustaleniu zakładowej normy uzysku produkcji (dla danego wyrobu lub scalonej) z całego badanego ogniwa na podstawie normatywów cząstkowych, ustanowionych dla znormalizowanych, stypizowanych lub zunifikowanych elementów gotowości i zdolności produkcyjnej.
 • Słowa kluczowe: metoda normatywna
  Komentarze i źródła pierwotne: Bernard Ziębicki - Counselling jako przyszłościowa metoda rozwijania potencjału kadrowego w przedsiębiorstwie
 • (cytat, str. 51) Podstawowym celem badania rezerw zdolności produkcyjnej jest możliwość wzrostu produkcji bez powiększania potencjału produkcyjnego i wyznaczanie kierunku poprawy efektywności ekonomicznej procesów gospodarczych.
 • Słowa kluczowe: zdolność produkcyjna
  Komentarze i źródła pierwotne: Katarzyna Bogdańska, Anna Czerniak, Agnieszka Dzieja, Sylwia Gruszczewska, Karolina Kornacka, Magdalena Michalska, Rafał Pećka: Zarządzanie transferem wiedzy między jednostkami naukowymi a przemysłem
 • (cytat, str. 54) Celem modernizacji może być:
  - rozszerzenie zdolności produkcyjnej określonych ogniw produkcyjnych, umożliwiające odpowiednie powiększenie produkcji,
  - zmiana charakteru wyposażenia i unowocześnienia procesu produkcji, pozwalające na wprowadzenie nowych asortymentów produkcji,
  - poprawa jakości wyrobów,
  - obniżka kosztów własnych (lub określonych nakładów - np. pracy żywej i materiałów).
 • Słowa kluczowe: modernizacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Łukasz Kędzierski, Marcin Adamowski, Rafał Prusak: Wykorzystanie elementów analizy strategicznej do określania pozycji przedsiębiorstwa na rynku
 • (cytat, str. 57) Produktywność przedsiębiorstwa (całkowita) stanowi stosunek wielkości produkcji wytworzonej i sprzedanej (dostarczonej odbiorcom) w danym okresie do ilości wykorzystywanych lub zużytych zasobów wejściowych. Produktywność całkowita jest wypadkową produktywności poszczególnych zasobów, tj. produktywności cząstkowych.
 • Słowa kluczowe: produktywność
  Komentarze i źródła pierwotne: za Gruchman G., Reorganizacja procesów biznesowych, Przeszłość, teraźniejszość i (pradopodobna) przyszłość, Informatyka nr. 3, 1997, s.22
 • (cytat, str. 59) Czas pracy jest to okres, w którym człowiek wydatkuje swą siłę roboczą w procesie produkcji, a więc jest nierozłącznie związany z każdą pracą.
 • Słowa kluczowe: czas pracy
  Komentarze i źródła pierwotne: Źródło pierwotne: J. Skalik, Problem miany w zarządzaniu kryzysowym, [w:] Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu pod red. K. Krzakiewicza, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2004, s. 77
 • (cytat, str. 60) Ogólna produktywność (efektywność produkcji) dotyczy całości nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej. Wyraża ją stosunek między wynikami ilościowymi produkcji (sprzedanej) a tymi nakładami.
 • Słowa kluczowe: produktywność
  Komentarze i źródła pierwotne: rysunek 5.1 str. 66
 • (cytat, str. 101) Przez typ produkcji należy rozumieć system organizacji produkcji na stanowiskach roboczych obejmujący zespół stosowanych środków i metod produkcji wyrobów (technologii).
 • Słowa kluczowe: typ produkcji
  Komentarze i źródła pierwotne: L. Seiwert, Zarządzanie czassem. Bądź panem własnego czasu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1998, s.14

 

Strona 43 z 57

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty