Narz��dzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. , Krystyna Śliwińska, Mirosław Pacut (red.), Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-264-1030-7

Strona 1 z 3

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 52)

 • (cytat, str. 18 - 19) Jedną z technik komunikacji marketingowej w innowacyjny sposób wykorzystujących tradycyjne kanały komunikacyjne jest shockvertising - instrument oparty na klasycznych mediach, lecz drastycznie nieraz odbiegający od przyjętych standardów pod względem kreacji komunikatu i wykorzystanych środków perswazji. Z formalnego punktu widzenia to przekaz o charakterze typowo reklamowym, jednak skomponowany tak, aby wzbudzać intensywne emocje. (...) Szokowanie może więc pomagać w skutecznym przyciągnięciu uwagi odbiorców, jednak należy pamiętać, że w niektórych sytuacjach może także wpływać destrukcyjnie na efektywność oddziaływania przekazu. (...) Optymalny z punktu widzenia skuteczności perswazji jest umiarkowany poziom emocji, chociaż dobrą skuteczność osiągano także w wypadku generowania silnych stanów emocjonalnych, następnie łagodzonych komunikatem wskazującym jednoznaczny i niezawodny sposób rozwiązania wzbudzającego emocje problemu.
 • Słowa kluczowe: marketing, shockvertising

 • (cytat, str. 20) Jednym z instrumentów komunikacji marketingowej, sytuującym się niejako na pograniczu tradycyjnych i nowych, jest product placement. Technika ta, eklektycznie wykorzystująca elementy reklamy i public relations zdobywa coraz większa popularność wraz z postępującym zmniejszaniem się skuteczności konwencjonalnych instrumentów reklamowych.
 • Słowa kluczowe: Product placement

 • (cytat, str. 20) Zastosowanie product placementu polega na komercyjnym umieszczeniu w fabule filmu, sztuki teatralnej, widowiska, programu rozrywkowego, słuchowiska, powieści czy gry komputerowej wątku, sceny lub informacji zmierzającej do osiągnięcia obranych przez nadawcę komunikatu perswazyjnych celów marketingowych.
 • Słowa kluczowe: Product placement

 • (cytat, str. 20 - 21) Postawą z punktu widzenia efektywności oddziaływania zaletą product placementu w porównaniu z tradycyjnymi technikami reklamowymi jest ukrycie perswazyjnego charakteru komunikatu, powodujące bardziej przychylne jego przyjęcie przez adresatów, ale także (analogicznie jak w wypadku instrumentów z zakresu PR) znacznie większą wiarygodność informacji, którą odbiorca postrzega jako neutralną.
 • Słowa kluczowe: Product placement

 • (parafraza, str. 20) Rodzaje product placementu:
  1) Generic placement - lokowanie kategorii produktowej, bez odniesień identyfikujących markę czy producenta,
  2) Utility placement - demonstracja działania lub sposobu wykorzystania produktu,
  3) Brand placement - lokowanie marki i produktu,
  4) Corporate placement - umieszczanie nazwy firmy lub marki produktu na pojawiających się w tle sceny szyldach, neonach lub innych nośnikach reklamowych,
  5) Organization placement - lokowanie w treści fabuły organizacji lub przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: Product placement
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Laszczak, Perswazyjny product placement, Marketing w Praktyce 2003, nr 11, s. 25.

 • (cytat, str. 21 - 22) Experimental marketing (marketing doznań) opiera się na sposobie myślenia, który kładzie nacisk głównie na osobiste zaangażowanie odbiorcy przekazu promocyjnego w trakcie komunikowania się. Więzi buduje się poprzez wykorzystanie emocji, które opierają się na ważnych dla jednostki doświadczeniach. Ten sposób prowadzenia dialogu z klientem pozwala na trwałe zakorzenienie się przekazu w jego pamięci i może wpłynąć na zmianę jego zachowań. W tej technice nadawca powinien jasno komunikować korzyści, jakie uzyska konsument w wyniku udziału w doświadczeniu.
 • Słowa kluczowe: marketing, marketing doznań
  Komentarze i źródła pierwotne: A. Augustyn, Marketing doznań, czyli jak uwieść klienta, dostęp online.

 • (cytat, str. 21) Założeniem działań ambientowych jest oddziaływanie na grupę docelową w sposób niekonwencjonalny. Przełamywanie stereotypów w działalności promocyjnej polega na komunikowaniu się za pomocą odmiennych narzędzi lub poprzez wykorzystanie nietypowej (najczęściej zaskakującej) konstrukcji przekazu.
 • Słowa kluczowe: ambient media
 • (cytat, str. 24) Siła oddziaływania technik ambientowych polega przede wszystkim na umiejętnym wykorzystaniu tzw. przestrzeni kontekstowej, poprzez tworzenie i posługiwanie się specyficznym kodem zrozumiałym dla nadawcy i odbiorcy. Odczytanie kodu nie jest możliwe, gdy porozumiewające się strony nie dysponują podobną wiedzą dotyczącą uwarunkowań rynkowych. Transformacja ambientowego kodu jest permanentna, ponieważ ta technika promocji koncentruje się na głębokiej interakcji z otoczeniem.
 • Słowa kluczowe: ambient media

 • (cytat, str. 24) Charakterystyczne dla technik ambientowych jest intensywne koncentrowanie uwagi odbiorcy na przekazie i kontekście, na podstawie którego przekaz ten powstał, odwaga w prezentowaniu treści, posługiwanie się prowokacją, skłonność i umiejętność omijania cenzury.
 • Słowa kluczowe: ambient media

 • (cytat, str. 24) Niskokosztowe techniki ambientowe nazywa się zwyczajowo marketingiem partyzanckim. Przykładem działań partyzanckich jest umieszczenie napisów malowanych sprayem na murach oraz stosowanie samoprzylepnych małych form plastycznych (vlepek). Wykorzystanie technik marketingu partyzanckiego często wykorzystuje znaczne kontrowersje.
 • Słowa kluczowe: ambient media, marketing partyzancki

 • (cytat, str. 25) Marketing szeptany pojawił się na polskim rynku niedawno, a już zdążył wzbudzić duże kontrowersje. Marketing szeptany (Word-of-Mouth Marketing WOMM) to działania marketingowe mające za zadanie dotarcie z informacją marketingową do odbiorcy przez bezpośredni, pozornie spontaniczny przekaz ustny, w celu wywołania pozytywnych skojarzeń z produktem czy marką. Według definicji jest to prowokowanie ludzi do rozmów o twoich produktach oraz ułatwianie wymiany opinii.
 • Słowa kluczowe: marketing szeptany
  Komentarze i źródła pierwotne: www.womma.org

 • (cytat, str. 25 - 26) Marketing szeptany nabiera coraz większego znaczenia w środowisku marketingowym, a wynika to z trzech podstawowych przyczyn. Można je krótko scharakteryzować jako szum, sceptyczność i bliskość. Szum oznacza nadmiar informacji, przez co nawet najlepszy, najefektowniejszy komunikat marketingowy może zatracić swoją moc w otchłani wielu innych, miernych, lecz również zapełniających przestrzeń informacyjną. Sceptycyzm to wyuczony realizm konsumentów, którzy coraz mniej wierzą w reklamę, sprzedaż osobistą czy inny sposób zachwalania produktu. Bliskość wreszcie, to nic innego jak interakcja i wzajemny kontakt konsumentów. Oni to, stykając się ze sobą w codziennym życiu, podejmują decyzje zakupowe, uwzględniając często mimowolne wzajemne opinie.
 • Słowa kluczowe: marketing szeptany
  Komentarze i źródła pierwotne: E. Rosen, Fama - anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań 2008, s. 8.

 • (cytat, str. 26) Marketing szeptany, a zwłaszcza niektóre niektóre jego formy działają na granicy zasad etycznych. W kodeksie etyki Word-of-Mouth Marketing Association (WOMMA) z Chicago można przeczytać, że ujawnienie roli jest podstawą budowanie zaufania i wiarygodności. Nie ukrywamy się w sposób, który mógłby zmylić konsumentów co do charakteru osoby, która nawiązuje z nim kontakt. Wynika to z tego, że osoba wynajęta do zachwalania produktu będzie musiała poinformować otoczenie, że zapłacono jej za lansowani danego dobra.
 • Słowa kluczowe: marketing szeptany
  Komentarze i źródła pierwotne: www.womma.org

 • (cytat, str. 26) Marketing szeptany opiera się na kontaktach międzyludzkich i to za ich pomocą przekazywana wiadomość nabiera wiarygodności. Ludzie, słysząc od znajomych bądź członków rodziny, że dany produkt jest rewelacyjny, są bardziej skłonni zawierzyć ich opinii aniżeli na przykład reklamom telewizyjnym czy radiowym. Wielu ludzi czuje się jednak oszukanymi, gdy na jaw wychodzi fakt, że kolega polecający dany produkt to tak naprawdę naganiacz, pracownik firmy, która sprzedaje dane dobro.
 • Słowa kluczowe: marketing szeptany

 • (parafraza, str. 26 - 27) Nowe rodzaje marketingu szeptanego:
  1) Evangelist marketing - polega na tworzeniu silnego zaufania i przekonania do danego produktu klientów, którzy sami zaczynają go polecać,
  2) Viral marketing - tworzenie zabawnych i interesujących komunikatów, które zaprojektowane są tak, żeby można było je łatwo przekazywać innym,
  3) Brand blogging - tworzenie blogów i uczestniczenie w blogosferze; dziele się informacjami, o których społeczność internetowa chce rozmawiać,
  4) Community marketing - tworzenie i wspieranie niszowych społeczności, które będą dzieliły zainteresowania daną marką,
  5) Product seeding - umieszczenie produktów w odpowiednich rękach w odpowiednim czasie poprzez dostarczenie próbek do wpływowych osób (np. bloggerów),
  6) Cause marketing - wspieranie kwestii społecznych, by zdobyć szacunek i wsparcie ludzi, którzy uważają daną sprawę za ważną,
  7) Trendsetting - promowanie mody na konkretne marki lub produkty
  8) Buzz - wykorzystywanie lub tworzenie wydarzeń wzbudzających duże zainteresowanie, o którym ludzie dyskutują,
  9) Casual marketing - promowanie równoległe za pomocą jednego produktów, nie związanych z głównym celem promocji
 • Słowa kluczowe: marketing szeptany
  Komentarze i źródła pierwotne: www.womma.org

 • (cytat, str. 28) Istotne jest zaprojektowanie serwisu internetowego w taki sposób, aby już po pierwszym jego odwiedzeniu zachęcał do kolejnych odwiedzin. J. Rayport i B. Jaworski zaproponowali wyróżnienie siedmiu elementów charakterystycznych dla efektywnych witryn internetowych (7C):
  - kontekst (context) - układ i projekt,
  - zawartość (content) - tekst, grafika, dźwięk, sekwencje wideo,
  - społeczność (community) - umożliwianie użytkownikom porozumiewania się,
  - indywidualizacja (customization) - dostosowywanie się witryny do różnych użytkowników,
  - komunikacja (communication) - komunikacja witryna - użytkownik, użytkownik - witryna czy komunikacja dwukierunkowa,
  - połączenia (connection) - połączenie witryny z innymi witrynami (linki),
  - handel (commerce) - umożliwianie przeprowadzania transakcji handlowych.
 • Słowa kluczowe: witryna, Serwis internetowy
  Komentarze i źródła pierwotne: Internet 2008 - Raport strategiczny IAB, VFP Communications, Warszawa 2008, dostęp online.

 • (cytat, str. 29 - 30) Przy użyciu strony WWW można osiągnąć następujące cele marketingowe:
  - kształtowanie wizerunku oraz marki organizacji jako nowoczesnej i innowacyjnej,
  - informowanie, rozpowszechnianie informacji o firmie, produktach, osobach i ideach,
  - pozyskiwanie nowych klientów, nawiązywanie kontaktów,
  - budowanie relacji, podejmowanie dialogu, wchodzenie w interakcje,
  - integrowanie użytkowników, przygotowanie platformy do wymiany informacji.
 • Słowa kluczowe: marketing, www
  Komentarze i źródła pierwotne: G. Mazurek, Promocja w internecie. Narzędzia, zarządzanie, praktyka. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2008, s. 41.

 • (cytat, str. 29) Witryna internetowa (serwis internetowy)to pewien rodzaj serwisu informacyjnego, którego nośnikiem jest Internet. Zawiera on treść statyczną oraz sekcję wiadomości. Możliwe jest również logowanie się wraz z zapamiętywaniem preferencji, aby dostosować treść do indywidualnych upodobań. Elementem witryny internetowej mogą być również obiekty interaktywne, takie jak przyciski, formularze, dźwięki, animacje.
 • Słowa kluczowe: witryna, Serwis internetowy

 • (parafraza, str. 30) Wskazówki B. Bishopa jak przekształcić witrynę WWW w narzędzi komunikacji internetowej:
  - zwiększyć funkcjonalność, poprawić szybkość aby załatwianie spraw za jej pomocą odbywało się szybciej niż drogą tradycyjną,
  - realizaowa cele PR (nawiązywanie relacji, dialogu),
  - zwiększać zainteresowanie swoją witryną,
  - systematycznie ją aktualizować,
  - zamieszczać bezstronne informacje, świadczyć usługi doradcze, prezentować oferty z całego sektora,
  - pozyskiwać informacje o klientach.
 • Słowa kluczowe: www
  Komentarze i źródła pierwotne: B. Bishop, Marketing globalny ery cyfrowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 117-118.

 • (cytat, str. 31) Istotnym problemem przy wykorzystaniu sieci w marketingu są błędy popełniane głównie przez twórców stron internetowych. Należą do nich pomyłki o znaczeniu technicznym oraz merytorycznym. Pośród typowych błędów technicznych odnotować można przeładowanie stron grafiką o dużym rozmiarze danych, co powoduje wolne ładowanie się stron, odnośniki, które nigdzie nie kierują, umieszczanie stron na serwerach o małej przepustowości, niewłaściwy adres strony, błędy językowe, błędy programowe, grafika złej jakości, stosowanie tła pod tekstem. Błędy merytoryczne dotyczą głównie: niejasnego celu funkcjonowania strony, niewłaściwego określania grup docelowych, stosowania przekazu niedopasowanego do grupy docelowej, niespójności wizerunkowej przekazu, zbyt długich i skomplikowanych tekstów, nadmiernej ilości informacji na stronie powodującej szum komunikacyjny, umieszczenia pod odnośnikami plików o dużych rozmiarach bez uprzedzenia użytkownika, braku podstawowych informacji (kontaktu mailowego, administratora).
 • Słowa kluczowe: optymalizacja

Strona 1 z 3

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty