Zarządzanie dobrami

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Ryszard Stocki, Zarządzanie dobrami. , Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, ISBN: 83-7318-242-X

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 37)

 • (cytat, str. 29) Organizacja transformacyjna
  Organizacja, która jest nastawiona na zmianę świata. Nastawienie to wyraża się przede wszystkim w wewnętrznej filozofii i założeniu, że skuteczna zmiana świata na lepsze może być oparta tylko i wyłącznie na wartościach, które w pierwszym rzędzie muszą być realizowane wewnątrz tej organizacji. Organizacja transformacyjna zmienia więc także swoich pracowników, partnerów, usprawnia swoje systemy organizacyjne.
 • Słowa kluczowe: organizacja transformacyjna

 • (cytat, str. 46) Rola społeczna
  Pod tym pojęciem kryje się oficjalne miejsce organizacji w społeczeństwie, ogólne określenie jej działalności. Ta rola nie zawsze jest realizowana ze względu na słabości organizacji. Najczęściej jest zapisana w statucie jako cel statutowy.
 • Słowa kluczowe: rola społeczna

 • (cytat, str. 46) Misja
  Etymologia słowa misja wskazuje na posłannictwo (łac. missio "poznanie,wysłanie"), czyli na ważne zadanie do spełnienia bądź na grupę zadaniową wysłaną gdzieś w specjalnym celu.
 • Słowa kluczowe: misja

 • (cytat, str. 47) Wizja
  Pod pojęciem wizji kryje się wyobrażenie tego, jak w przyszłości ma wyglądać organizacja i jaki będzie efekt jej działalności.
 • Słowa kluczowe: wizja

 • (cytat, str. 47) Cel strategiczny, związany z sensem, misją i wizją, zmierza do przygotowania i prowadzenia wielkich operacji i kampanii. Jego elementami składowymi są: daleki horyzont czasowy, skupienie wysiłków, układ decyzji, wszechobecność. Cele strategiczne, których zwykle jest co najwyżej kilka, są przetłumaczeniem wizji i misji na bardziej konkretne działania. Plan działań zmierzających do realizacji takich celów nazywamy strategią.
 • Słowa kluczowe: strategia, cel strategiczny

 • (cytat, str. 47) Celem nazywamy przewidywany efekt określonych działań. W praktyce cele są często narzucane i nie realizowane.
 • Słowa kluczowe: cel

 • (cytat, str. 48) Zadaniem jest konkretne działanie do wykonania przez określoną liczbę osób w oznaczonym czasie, niekiedy także w określony sposób.
 • Słowa kluczowe: zadanie
 • (cytat, str. 49) Chociaż nie ma przepisu na znalezienie misji, można wskazać pewne warunki, jakie powinna spełniać:
  1. Odwołuje się do potrzeb zewnętrznych i wewnętrznych osób zainteresowanych działalnością organizacji - potrzeby.
  2. Pokazuje jasno obraz tego, jak świat (fragment świata) będzie wyglądał w efekcie naszego działania - aspiracje.
  3. Odwołuje się do tego, w czym jesteśmy dobrzy - wizja musi odzwierciedlać naszą siłę - kompetencje i możliwości.
  4. Informuje o tym, w co wierzymy i w co jesteśmy gotowi się zaangażować - zaangażowanie.
  5. Musi odwoływać się do przyszłości i dawać szansę stałej modyfikacji - próba czasu.
  6. Powinna być prosta, krótka, łatwa do zakomunikowania - precyzja i przejrzystość.
  7. Powinna odróżniać daną organizację od innych podobnych do niej - oryginalność.
  8. Założenia jej powinny być sformułowane tak, aby był możliwy pomiar stopnia ich realizacji - weryfikacja.
  9. Powinna być pasjonująca i inspirująca, i trudna - motywacja.
 • Słowa kluczowe: misja

 • (cytat, str. 53 - 55) Pięć pytań Druckera
  1. O co chodzi w naszej działalności?(...)
  2. Kto jest naszym klientem?(...)
  3. Co nasz klient uważa za wartość?(...)
  4. Jakie są nasze wyniki?(...)
  5. Jakie są nasze plany?(...)

 • (cytat, str. 61) Określając więc strategie, powinniśmy brać pod uwagę:
  - dane na temat rynku - czyli tego, kto i za ile gotów jest kupić naszą usługę lub produkt;
  - potrzebne środki, materiały - czyli co musimy posiadać, aby móc działać;
  - miejsce, lokalizację projektu - najbardziej optymalną ze względu na klientów;
  - kwestie techniczne projektu - związane z technologią, czasem uruchomienia itp.;
  - wymagania organizacyjne - konieczność zatrudniania określonych osób i kierowania ich pracą;
  - konieczność angażowania współpracowników;
  - harmonogram wprowadzania projektu w życie - możliwości czasowe;
  - analizę finansową i ekonomiczną - ile potrzeba pieniędzy i kiedy można oczekiwać ich zwrotu.
 • Słowa kluczowe: strategia

 • (cytat, str. 77) Strategie stanowią w rzeczywistości warunek skutecznej oceny współpracowników, ich motywowania i wynagradzania, i dlatego od nich właśnie zaczyna się zmiana, która doprowadzić ma do powstania organizacji zarządzanej służebnie. Służy temu m.in. technika zwana zarządzaniem przez cele (ang. Managing by Objectives - MBO), w której cele strategiczne zamienione zostały na konkretne roczne cele poszczególnych działów firmy. Te z kolei rozkładane są na poszczególne komórki organizacyjne, a następnie na pojedynczych pracowników.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie przez cele

 • (parafraza, str. 82 - 84) Według Minzberga każda organizacja poddana jest działaniu siedmiu sił dążących do równowagi. Są to:
  - Ukierunkowanie - nadaje ona sens temu gdzie dana organizacja zmierza
  - Efektywność - dzięki niej uzyskuje się znaczne korzyści przy koniecznych kosztach
  - Mistrzostwo - działa w przeciwnym kierunku niż efektywność sprawiając, że zadania wykonywane są na wysokim poziomie wiedzy i umiejętności
  - Koncentracja - polega na skupieniu wysiłków organizacji na obsługiwaniu określonych rynków
  - Innowacja - dzięki niej organizacje odkrywają nowe rozwiązania zarówno dla siebie, jak i swoich klientów
  - Kooperacja - dzięki niej organizacja scala się w jedną całość
  - Konkurencja - są to siły wewnętrzne, które występują przeciw autorytetom poza obszarem legalnej władzy
 • Słowa kluczowe: Siedem sił

 • (parafraza, str. 90 - 95) Greiner wyróżnił 5 etapów wzrostu strukturalnego organizacji, występujących naprzemiennie z kolejnymi kryzysami.
  Etap 1: Mentalne służenie sobie - przedsiębiorczość
  Charakterystyczna jest struktura nieformalna, poddanie bodźcom zewnętrznym, kreatywność. Firma obsługuje klientów bezpośrednio.
  Zakończony kryzysem przywództwa.
  Etap 2: Mentalne służenie organizacji - wytyczne
  Działania w firmie zostają silniej ukierunkowane, potrzebne są autorytatywne dyrektywy i jednocześnie zaufanie wobec szefa. Organizacja tworzy scentralizowany i wbudowany system zarządzania.
  Zakończony kryzysem autonomii.
  Etap 3:Mentalne służenie interesom kadry - delegowanie
  Pojawia się delegowanie uprawnień i struktura wydziałowa.
  Zakończony kryzysem kontroli.
  Etap 4: Mentalne skupienie się na służbie całej organizacji - koordynacja
  Konieczne staje się wprowadzenie profesjonalnych systemów kontroli, jak i również koordynacji działań.
  Zakończony kryzysem biurokracji.
  Etap 5: Mentalne skupienie się na dobru klienta - współpraca
  Konieczny wyższy poziom współpracy na poziomie przepływu informacji i zasobów.
  Zakończony kryzysem wartości.
 • Słowa kluczowe: wzrost strukturalny organizacji

 • (parafraza, str. 104 - 105) Cechy organizacji gronowej:
  - Problem technologii: w organizacji gronowej nowe technologie są w pełni wykorzystywane, może pojawić się w związku z tym trudności finansowe;
  - Problem awansu: nie występuje tutaj hierarchia, w związku z tym nie występują tradycyjne schematy awansu, do projektów zapraszani są najlepsi;
  - Kontrola: członkowie zespołu w trakcie wspólnej pracy pilnują się wzajemnie;
  - Prywatność i bliskość: stosunki pomiędzy współpracownikami są dużo bliższe niż w innych typach organizacji;
  - Radość rządzenia: organizacja idealna dla tych, którzy chcą służyć swoim podwładnym, pomagać im w ciągłym rozwoju.
 • Słowa kluczowe: organizacja gronowa

 • (cytat, str. 106) Projekty posiadają kilka cech, wyjątkowo atrakcyjnych dla ludzi. A oto niektóre z nich:
  - Projekty z reguły wiążą się z tworzeniem rzeczy nowych, przez co są ciekawe poznawczo.
  - Nad projektami pracuje dobrany (doborowy) zespół, dający członkom wspólnotowe poczucie bezpieczeństwa.
  - Projekty mają zwykle ograniczony czas realizacji, dzięki czemu można dosyć szybko ujrzeć owoce swojej pracy, co działa bardzo motywująco.
  - Zespoły projektowe są względnie niezależne od wpływów środowiska, co daje jego uczestnikom poczucie wolności oraz wpływania na decyzje, które ich dotyczą.
  - Realizacja projektu ma zazwyczaj ściśle sprecyzowany cel, który przyświeca realizatorom, i łatwo o nim powiedzieć, czy został zrealizowany czy nie.
 • Słowa kluczowe: projekt

 • (cytat, str. 110) Ogólnie mówi się o trzech rodzajach systemów zarządzania: systemach ukierunkowujących, systemach związanych z procesami oraz o systemach codziennego zarządzania. Systemy ukierunkowujące i systemy związane z procesami są ze sobą powiązane analogicznie do tego jak stawianie zadań i kompetencje w ich wykonaniu. Systemy ukierunkowujące wskazują, jakie zadania powinniśmy wykonywać; strukturalizują zadania organizacji; pozwalają na podjęcie decyzji co robić, co wybrać; wreszcie pomagają skutecznie lokować środki na określonych zadaniach.
  Systemy związane z procesami umożliwiają wykonywanie czynności, dzięki nim także możemy przydzielić właściwą pracę właściwej osobie. Do najbardziej typowych należą systemy zarządzania jakością, instrukcje stanowiskowe, systemy rekrutacji i szkolenia pracowników, pomiaru kompetencji.
  Ostatnią grupę tworzą systemy codziennego zarządzania. Ich podstawowym celem jest bieżące umożliwienie docierania do nas informacji zwrotnej o wykonanym zadaniu. Do tych systemów należą systemy badania zadowolenia klienta wewnętrznego i zewnętrznego, systemy ocen pracowników i menedżerów; nie są one związane ani z określeniem zadania, ani z jego wykonaniem, ale jednocześnie pozwalają na wzajemne oddziaływanie na zadania i ich wykonywanie. To właśnie ich działanie jest najbardziej motywujące.
 • Słowa kluczowe: Systemy zarządzania

 • (cytat, str. 119) Podstawowe części biznesplanu to:(1) charakterystyka przedsięwzięcia w kontekście organizacji; (2) strategia oparta na analizie SWOT; (3) plan techniczny; (4) plan marketingowy; (5) plan organizacyjny; (6) plan finansowy; (7) sposoby kontroli tego, co można uzyskać.
 • Słowa kluczowe: biznes plan

 • (cytat, str. 124) Nowe wyzwania wymagają nowych podejść do marketingu. Zamiast tradycyjnego ciągu czynności związanych z projektowaniem, produkcją, promocją i sprzedażą dochodzi do coraz bliższego kontaktu z klientami i to oni faktycznie decydują o losach produktów i usług. Naszym zadaniem pozostaje jedynie zebrać ich opinie. Takie podejście, w którym rezygnuje się całkowicie z badań marketingowych, a wiedzę zdobywa się niejako 'w boju', nazywa się marketingiem radykalnym, czasami także clientingiem.
 • Słowa kluczowe: clienting

 • (cytat, str. 144) Standard to mniej lub bardziej ściśle sprecyzowane wymagania, jakie musi spełniać określony produkt lub usługa; na przykład w hotelach spełnianie różnych standardów usług jest związane z systemem gwiazdkowym.

 • (cytat, str. 145) Procedura to ogólny opis działań zmierzających do zapewnienia realizacji określonego standardu lub kilku standardów.
 • Słowa kluczowe: procedura

Strona 1 z 2

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty