Marketing dla mened��er��w

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Tomasz Domański, Marketing dla menedżerów. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-12475-X

Strona 1 z 4

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 68)

 • (cytat, str. 7) "Marketing jest więc przede wszystkim sztuką poznawania oraz rozumienia potrzeb konsumenta."
 • Słowa kluczowe: marketing

 • (cytat, str. 7) Marketing jest zbiorem działań, polegających na dokładnym poznaniu potrzeb wybranej grupy odbiorców i możliwie doskonałym dostosowaniu oferty firmy do oczekiwań tej grupy. Wybrana grupa odbiorców stanowi dla firmy tzn. rynek docelowy. W stosunku do całego rynku produktów lub usług jest ona zwykle jedynie tą jego częścią, która najbardziej firmę interesuje.
 • Słowa kluczowe: marketing

 • (cytat, str. 8) Dobrym przykładem myślenia marketingowego o potrzebach klientów może być znana już dobrze na polskim rynku firma Johnson and Johnson. Wchodząc na nasz rynek firma ta reklamowała się jako "firma troskliwa". W ten sposób pragnęła wywołać u potencjalnych nabywców wrażenie, iż jej produkty służą dobrze zaspokajaniu przez matki potrzeby troszczenia się o bezpieczeństwo i zdrowie swoich dzieci.
 • Słowa kluczowe: potrzeby klientów

 • (cytat, str. 8) Wokół pojęcia marketingu narosło szereg mitów. Wielu przeciwników marketingu sugeruje wręcz, iż jego celem jest wymyślanie pewnych potrzeb, a następnie narzucanie ich nabywcom. W praktyce jest inaczej. Określone potrzeby istnieją w każdym z nas, choć wiele z nich jest często nie do końca uświadomionych. Niemożność zaspokojenia jakiejś potrzeby wcale nie oznacza jej braku.
 • Słowa kluczowe: potrzeby konsumentów

 • (cytat, str. 9) "Jeśli chcemy stosować w praktyce zarządzania koncepcję marketingu, to bardzo ważne jest, aby rozumieli ją wszyscy pracownicy, a nie tylko "marketingowcy". Niezrozumienie przez współpracowników i podwładnych tego podejścia może stanowić poważną barierę dla realizacji koncepcji marketingowej".
 • Słowa kluczowe: marketing


 • (cytat, str. 9) Zastosowanie koncepcji marketingu ma w najlepszych firmach charakter globalny. W praktyce oznacza to, iż każdy pracownik przedsiębiorstwa, niezależnie od działu, w którym pracuje oraz od pełnionej funkcji, umie myśleć w kategoriach marketingowych. Takie przedsiębiorstwa stają się w istocie firmami marketingowymi a nie tradycyjnymi firmami produkcyjnymi, handlowymi, usługowymi itd.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie marketigowe
 • (cytat, str. 11) Zbyt silna "orientacja na produkt" prowadzi często do katastrofy firmy. Właściciel lub menedżer zakłada bowiem zwykle z góry, iż "wie lepiej, czego oczekuje rynek", a od działu marketingu oczekuje jedynie sprzedania tego produktu.

 • (cytat, str. 11) Koncepcja marketingu polega na podporządkowaniu działań firmy wybranej grupie klientów.
  Klient jest dla firmy najważniejszą osobą, niezależnie od tego, czy ma z nim kontakt osobisty, telefoniczny czy pisemny. Należy myśleć o nim dobrze i często, dając mu to wyraźnie odczuć!

 • (cytat, str. 11) Marketing nie jest sztuka manipulowania odbiorcą, lecz sztuką wsłuchiwania się w jego potrzeby i oczekiwania.
  Marketingu nie można utożsamiać wyłącznie z reklamą i z popieraniem sprzedaży. To coś znacznie więcej. To suma działań związanych z produktem, ceną, dystrybucją, promocją i poznaniem rynku.
 • Słowa kluczowe: marketing

 • (cytat, str. 14) W sektorach pozarynkowych, takich jak administracja publiczna, organizacje społeczne lub charytatywne, marketing zajmuje na razie również bardzo skromną pozycję. Komórka marketingu jest zwykle przyłączona do kierownictwa innego działu. W większości przedsiębiorstw działy marketingu zajmują jednak pozycję porównywalną z innymi działami : produkcji, badań nad produktem, kadrami, finansami i administracją.
 • Słowa kluczowe: dział marketingu

 • (cytat, str. 15) "Rola działu marketingu polega na opracowywaniu strategii marketingowej, tworzeniu planów marketingowych, określaniu odpowiadających tym planom budżetów oraz koordynowaniu i kontroli sposobu ich wykonywania. Do działalności operacyjnej może z kolei należeć koordynacja sprzedaży, badanie rynku, formy komunikowania się i promocji, usługi serwisowe itp. Te ostatnie działania mogą być czasami jedynie koordynowane przez dział marketingu."
 • Słowa kluczowe: dział marketingu

 • (cytat, str. 15) Pierwsza formuła polega na stworzeniu w ramach dyrekcji marketingu komórki badania rynku. Komórka będzie odgrywać stosunkowo ważną rolę i sprawować różnorodne funkcje:
  - doradztwo w zakresie badań rynkowych dla kierownictwa działu marketingu, a w szczególności dla szefów produktów (...)
  - utrzymanie kontaktów z panelami przedsiębiorstw, z tórymi firma jest powiązana,
  - realizowanie niektórych badań ankietowych bezpośrednio przez włąsny zespół ankieterów lub prowadzenie badań za pośrednictwem instytucji działąjących w terenie,
  - opracowanie wynikó badań własnych, interpretacja wyników ankiet zlecanych wykonawcom zewnętrznym,
  - wykonywanie badań prognostycznych, analizowanie segmentacji rynku, opracowywanie modeli zachowań rynkowych,
  - opracowywanie oraz wykorzystywanie bazy danych.
 • Słowa kluczowe: zadania komórki badań rynku

 • (cytat, str. 16 - 17) W niektórych dużych przedsiębiorstwach powołuje się w ramach działu marketingu specjalistyczne komórki do spraw reklamy i promocji czy kontaktów z mediami. Mają one za zadanie pomóć szefom produktów w procesie komunikowania się firmy z otoczeniem. W zależności od stopnia integracji tych wszystkich funkcji zakres obowiązków dyrekcji do spraw marketingu będzie podlegał istotnym zmianom.

 • (cytat, str. 18) Najstarszą formą organizacji działu marketingu jest tworzenie stanowisk szefów produktów. Po raz pierwszy rozwiązanie to wykorzystała w roku 1931 amerykańska firma Procter And Gamble. Ta forma organizacji, bardzo rozpowszechniona w zakładach wytwarzających artykuły masowej konsumpcji, polega na wyznaczaniu dla każdego produktu lub grupy produktów kierownika marketingu, zwanego szefem produktu lub szefem marki wyrobów. Jest on odpowiedzialny za opracowywanie strategii i planów marketingowych wykonanego produktu. Jego zadaniem jest również koordynacja, pilotowanie i kontrola wszystkich operacji obejmujących realizację strategii i planów marketingowych.
 • Słowa kluczowe: szefowie produktów

 • (cytat, str. 19) Jeżeli przedsiębiorstwo nie wytwarza zbyt dużej liczby produktów lub też produkty te są mało zróżnicowane, a z drugiej strony mamy do czynienia z dużą różnorodnością rynków lub grup klienteli, to bardziej trafna okazać się może specjalizacja pracowników działu marketingu przeprowadzona według wymogów rynków lub grup klientów.
 • Słowa kluczowe: szefowie rynków

 • (cytat, str. 19) Organizacja mieszana: szefowie produktów gotowych - szefowie rynków. Struktura organizacyjna opierająca się na szefach produktów jest szczególnie korzystna dla przedsięborstw sprzedających różnorodny zestaw produktów, ale dla jednorodnej klienteli.
 • Słowa kluczowe: organizacja mieszana

 • (cytat, str. 21) "Rola szefów produktów lub szefów rynków w większości przedsiębiorstw obejmuje trzy główne aspekty:
  1) opracowywanie oraz kontrolę realizacji strategii i planów marketingowych,
  2) koordynację pracy działów uczestniczących w realizacji planów marketingowych, tzn. działu sprzedaży, badań i rozwoju nowych produktów,
  3) kontakty z partnerami zewnętrznymi, świadczącymi na rzecz firmy różnorodne usługi marketingowe, takimi jak: agencje reklamowe oraz promocyjne, firmy projektujące opakowania, biura projektowe itp."
 • Słowa kluczowe: szef, szef produktu

 • (cytat, str. 22) Szefowie produktów są przede wszystkim odpowiedzialni za opracowywanie strategii i planów marketingowych powierzonych im produktów. W większości przedsiębiorstw nie mają oni jednak pełnych uprawnień decyzyjnych. Ich funkcja sprowadza się zwykle do rekomendacji róznych rozwiązań, które następnie dopiero podawane są ocenie zwierzchnika, czyli dyrektora marketingu.

 • (cytat, str. 22) Szefowie produktów są przede wszystkim odpowiedzialni za opracowywanie strategii i planów marketingowych powierzonych im produktów. W większości przedsiębiorstw nie mają oni jednak pełnych uprawnień decyzyjnych. Ich funkcja sprowadza się zwykle do rekomendacji róznych rozwiązań, które następnie dopiero podawane są ocenie zwierzchnika, czyli dyrektora marketingu.

Strona 1 z 4

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty