Strategiczne zarządzanie organizacjami

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Stanisław Galata, Strategiczne zarządzanie organizacjami. , Difin, Warszawa 2004, ISBN: 83-7251-432-1

Strona 1 z 3

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 47)

 • (cytat, str. 11) Zdolność do organizowania zbiorowego wysiłku, to podstawowe żródło sukcesów organizacji jako narzędzia osiagania celów w każdej dziedzinie aktywności ludzkiej.
 • Słowa kluczowe: organizacja, sukces przedsiębiorstwa

 • (cytat, str. 15) Organizacje formalne są celowymi grupami wtórnymi utworzonymi z myślą o osiągnięciu konkretnego celu lub zestawu celów. Organizacje te są starannie zaprojektowane i zawierają formalną strukturę statusów i roli, a także mniejsze grupy.
 • Słowa kluczowe: organizacja

 • (cytat, str. 18) Przedmiotem zainteresowania ogólnej teorii systemów są wszelkie systemy, bez względu na to w jakiej występują postaci i jaki jest ich stopień złożoności. Jednym z podstawowych pojęć jest tu pojęcie porządku hierarchicznego. Wszechświat postrzegany jest jako ogromna hierarchia, od cząstek elementarnych, jąder atomów, atomów, związków wielocząsteczkowych, komórek, organizmów, aż po organizacje ponadindywidualne.
 • Słowa kluczowe: organizacja, teoria systemów

 • (cytat, str. 26) W tym miejscy rozważań na temat ujęć organizacji jako szczególnego rodzaju systemu społecznego, proponuje się pięcioelementowy model działań zorganizowanych. Wśród wielu funkcji spełnianych przez modele (mogą być wzorem lub odwzorowaniem), jedną z najważniejszych jest funkcja komunikacji.
 • Słowa kluczowe: organizacja, działanie zorganizowane

 • (cytat, str. 29) Moment powstania organizacji rozpoczyna okres jej rozwoju, którego końcem jest jej rozpad. Za trzy podstawowe filary egzystencji organizacji jako systemu społecznego w turbulentnym otoczeniu J. Machaczka uważa: zaistnienie (selekcja) - przeżycie, prztrwanie (kompensacja) - doskonalenie osiągniętego stanu (zmiana).
 • Słowa kluczowe: organizacja, działanie zorganizowane

 • (cytat, str. 32) W cybernetyce obok analogii w strukturze rozważa się rónież analogie w zakresie dynamiki, to znaczy w zakresie funkcji i działania systemów poddanych wymuszeniom i zakłoceniom. Zamknięte układy sterowania zarówno w technice, jak i w przyrodzie, ze względu na swą strukturę odznaczają się potencjalną skłonnością do oscylacji.
 • Słowa kluczowe: cybernetyka

 • (cytat, str. 34) Żadna organizacja nie jest "samotną wyspą". Stanowiąc zaś część większej całości pozostaje w stosunkach współdziałania z innymi organizacjami; uzyskane przez nią efekty stanowią część zasobów innych, współdziałających organizacji, a na jej zasoby składają się również efekty innych działalności.
 • Słowa kluczowe: organizacja, działanie zorganizowane
 • (cytat, str. 36) Aby móc pogrupować organizacje, należy przede wszystkim ustalić kryteria wyróżniania grup. Można przyjmować kryteria pojedyncze, zagregowane, bądź też stosować kilka parametrów pozwalających wyodrębnić charakterystyczne rodzaje organizacji.
 • Słowa kluczowe: organizacja

 • (cytat, str. 39) Ważne rozróżnienie organizacji sformułował E. Goffman, który dzieli je na segmentalne i totalne. W organizacjach segmentalnych jednostka zaspokaja tylko wybrane potrzeby, uczestnicząc w niej tylko częścią swej osobowości nieograniczonej przez organizację. Organizacje totalne zaś, w istotny sposób ograniczają wolność jednostki, pretendując do całościowej reglamentacji jej zachowań.
 • Słowa kluczowe: organizacja

 • (cytat, str. 40) Organizacje wyróżnia się także ze względu na sposób ich interakcji z otoczeniem. Wyodrębniaja się tu organizację mechanistyczną, adaptatywną i kreatywną (innowacyjną).
 • Słowa kluczowe: organizacja

 • (cytat, str. 43) Coraz częściej mówi się o "organizacji przyszłości", bądź "organizacji jutra", co w domyśle zawiera oczekiwanie wystąpienia przewartościowań tak celów, jak i sposobów realizowania działań zorganizowanych.
 • Słowa kluczowe: organizacja, działanie zorganizowane

 • (cytat, str. 43) Jako leitmotiv w konstruowaniu spoistej wizji "organizacji jutra" wymienia się trzy wzajemnie powiązane i uzupełniające się postulaty:

  1) delegować, aby lepiej jednoczyć
  2) wprowadzać innowacje
  3) wykorzystywać czas
 • Słowa kluczowe: organizacja, wizja

 • (cytat, str. 45) W skutecznej organizacji, jednym z najważniejszych elementów działalności kierowniczej jest przywództwo. Polega ono na takim organizowaniu zasobów ludzkich, aby właściwi ludzie koncentrowali się na właściwych zadaniach, mieli dostęp do właściwych informacji, narzędzi, a stosowane bodźce i systemy kontroli pozwalały im wykorzystywać zadania efektywnie i ekonomicznie.
 • Słowa kluczowe: organizacja, przywództwo

 • (cytat, str. 46) Jedną z cech działalności menedżera, jakkolwiek niepożądaną jednak występującą nieuchronnie, jest popełnianie błędów. Uświadomienie sobie, że pewne przekonania, zaniechania, niewłaściwy poziom relacji: rutyna - całkowite zerwanie z przeszłością itp., mogą być źrodłem wielu błędów.
 • Słowa kluczowe: organizacja, cechy menedżerów

 • (cytat, str. 50) Wiedza to szczególny rodzaj zasobu organizacji. W przeciwieństwie do innych (kapitał, zasoby materialne), przybywa jej w miarę używania.
 • Słowa kluczowe: zasoby organizacji, nowoczesna organizacja

 • (cytat, str. 53) Według K. Parsaye i M. Chignella wiedza to: zorganizowany system stwierdzeń, faktów i idei, prezentujących osądy i wyniki eksperymentów, które sa transmitowane innym poprzez medium w pewnej usystematyzowanej formie.
 • Słowa kluczowe: zasoby organizacji, nowoczesna organizacja

 • (cytat, str. 55) Ekternalizacja, to proces wyrażania wiedzy ukrytej, za pomocą dostepnych pojęć. W procesie tym wiedza ukryta zostaje udostępniona w postaci metafor, analogii, pojęć, hipotez lub modeli.
 • Słowa kluczowe: eksternalizacja, zasoby wiedzy

 • (cytat, str. 55) Kombinacja, obejmuje łączenie różnych składników wiedzy dostepnej (dokumenty, spotkania, rozmowy czy sieci komputerowe), których przetwarzania na drodze selekcjonowania, ujednolicania i kategoryzowania zawartych w nich informacji, może prowadzić do powstania nowej wiedzy.
 • Słowa kluczowe: kombinacja, zasoby wiedzy

 • (cytat, str. 55) Internalizacja, polega na włączaniu wiedzy dostępnej w obręb ukrytej i oznacza uczenie się poprzez działanie. Jest to więc proces pośredniego doświadczenia, nabywanego dzięki doświadczeniu innych.
 • Słowa kluczowe: internalizacja, zasoby wiedzy

 • (cytat, str. 59) Informacja to wszystkie zdarzenia (realne lub konceptualne), zarejestrowane, zestawione (pogrupowanie), zinterpretowane i uogólnione z punktu widzenia przyjetego celu. Wyobrażenia wytwarzane na jej podstawie, kształtują naszą wiedzę o otaczającej rzeczywistości.
 • Słowa kluczowe: zasoby organizacji, nowoczesna organizacja

Strona 1 z 3

 

: Następna >>Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty