usługa hotelarska

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 6 z 6)
Marek Turkowski, Marketing usług hotelarskich. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ISBN: 83-208-1432-4 (25+0)
 • (cytat, str. 16) Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych , a także miejsca na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych.
 • Słowa kluczowe: usługa hotelarska
 • (cytat, str. 51) Skorzystanie z usługi hotelarskiej nie jest celem samym w sobie. Zazwyczaj klient korzysta z usług hotelu jako ze środka zaspokojenia potrzeby, potrzeba natomiast jest na ogół związana z miejscem czy regionem, w którym zlokalizowano hotel
 • Słowa kluczowe: potrzeby klienta, usługa hotelarskaBarbara Marciszewska, Produkt turystyczny a ekonomia doświadczeń. , C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-255-1724-3 (22+2)
 • (cytat, str. 104) Wśród wielu cech charakteryzujących sektor usług hotelarskich na uwagę zasługują te, które z jednej strony są wspólne dla wszystkich grup podmiotów hotelarskich, z drugiej zaś - kształtują ekonomiczny efekt regionu. Są to:
 • świadczenie usług dla klienta zarówno w czasie jego pracy (turysta biznesowy), jak i w czasie wolnym (turyści podróżujący w innych celach);
 • wysoki udział kosztów stałych w ogólnych kosztach działalności;
 • dbałość o jakość usług jako warunek utrzymania/umocnienia pozycji na rynku;
 • integralność z szeroko rozumianym sektorem turystycznym.

 • Słowa kluczowe: turystyka, usługa hotelarskaEwa Grzegorzewska-Mischka, Przedsiębiorca w gospodarce turystycznej wybrane zagadnienia. , Publikacja Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk 2009, ISBN: 978-83-89081-20-9 (25+4)
 • (cytat, str. 20) "Zgodnie z definicją usług hotelarskich, zawartą w Ustawie o usługach turystycznych, polegają one na krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniu domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz na świadczeniu w obrębie obiektu usług z tym związanych."
 • Słowa kluczowe: usługa hotelarskaMagdalena Kachniewska, Zarządzanie jakością usług turystycznych. , Difin, Warszawa 2002, ISBN: 83-7251-301-5 (21+0)
 • (cytat, str. 64) Kryteria ogólne i szczegółowe oceny jakości usługi hotelarskiej.
 • infrastruktura materialna usług: wyposażenie pokoju, jednostki oferujące usługi na terenie zakładu (gastronomia, usługi), urządzenia służące rekreacji i wykorzystaniu czasu wolnego, urządzenia gwarantujące łączność klientów z otoczeniem zakładu hotelarskiego,
 • niezawodność usług: rzetelność usługodawcy, terminowość oferowania usług, powtarzalność cech usługi (przy każdorazowym ich świadczeniu),
 • wrażliwość usługodawców: szybkość świadczenia usługi, czas i odpowiednia reakcja na życzenia klientów, skuteczność spełniania życzeń klientów, umiejętność doradzania klientom, dyskrecja i umiejętność dochowania tajemnicy przez usługodawcę,
 • pewność usługi: fachowość usługodawcy, odpowiedzialność usługodawcy, spolegliwość, bezpieczeństwo klienta, zaufanie do usługodawcy (uczciwość),
 • znajomość potrzeb klienta: umiejętność rozpoznawania potrzeb i oczekiwań klientów, umiejętność łatwego nawiązywania kontaktów przez usługodawcę, zrozumienie potrzeb i problemów klientów.

 • Słowa kluczowe: jakość usług, usługa hotelarskaJanusz Sarnowski, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym. , ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-60197-52-3 (143+2)
 • (cytat, str. 279) Usługi hotelarskie - krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych, oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych.
 • Słowa kluczowe: usługa hotelarska
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty