Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

Cytaty i parafrazy dla: warto���� rynkowa (0 - 7 z 7)

Niedbała B., Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008
Henzel H., Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007
Gilejko L. (red.), Od konfliktu do kooperacji: kształtowanie się nowych modeli zbiorowych stosunków pracy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2000
Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
Strużycki M. (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004