Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

Cytaty i parafrazy dla: wiarygodno���� (0 - 16 z 16)

Forlicz S., Informacja w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
Karciarz M., Informacja w internecie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Jakubowska U. (red.), Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
Wasilewski L., Podstawy zarządzania jakością, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 1998
Gobillot E., Przywództwo przez integrację. Budowanie sprawnych organizacji dla ludzi, osiąganie efektywności i zysku., Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008
Tracy B., Skuteczne metody sprzedaży, Muza, Warszawa 2000
Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001
Stępień B. (red.), Transakcje handlu zagranicznego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004
Martinet B., Marti Y., Wywiad gospodarczy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
Niestrój R., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002
Rybak M. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1998
Myszewski J., Zarządzanie zmiennością. Systemowe spojrzenie na metody statystyczne w zarządzaniu jakością, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1998