Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

Cytaty i parafrazy dla: dzia��alno���� marketingowa (0 - 11 z 11)

Zaltman G., Jak myślą klienci, FORUM, Poznań 2003
Żabiński L. (red.), Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002
Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003
Kamiński J., Negocjacje w działalności marketingowej przedsiębiorstw., Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006
Januszko W., Systemy informacji gospodarczej, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2001
Hamrol A., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998
Żurawik B., Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996
Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006