Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 
: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: koncentracja (0 - 20 z 31)

Balicki A., Analiza rynku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002
Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007
Lepczyński B., Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2006
Klein S., Czas. Przewodnik uzytkownika, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2009
Michalak A., Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Nasiechowski W., Formułowanie strategii przedsiębiorstwa, Wydawnictwo INGO, Warszawa 1995
Sławińska M. (red.), Handel we współczesnej gospodarce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2006
Domański T., Księga marketingu, Centrum Kreowania Liderów, Kłudzienko 1994
Dietl J., Marketing, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1985
Trocki M., Outsourcing, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001
Beliczyński J., Radio jako obiekt zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
Morgan M., Skuteczne wdrażanie strategii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Porter M., Strategia konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998
 
: Następna >>