proces

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 14

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 272)
John Lofland, David Snow, Leon Anderson, Lyn Lofland, Analiza układów społecznych. , Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7383-399-9 (25+0)
 • (cytat, str. 215) Definicja procesu zawiera 4 pojęcia przydatne w myśleniu o procesach:
  - stadium - jest okresem lub etapem w procesie, aktywnośći, rozwoju" lub jednym z kilku okresów, których początek i koniec zazwyczaj odznaczają się istotną zmianą struktury,
  - etap - jest stadium w stopniowym, regularnym lub uporządkowanym procesie,
  - okres - jest odcinkiem czasu o nieokreslonej długości, ale posiadającym dystynktywny, określony charakter" lub "jednostką czasu, w której coś zostaje zakończone i przygotowane do tego, by toczyć się dalej w tym samym porządku"
  - faza - jest etapem lub odcinkiem w trakcie rozwoju czy cyklu, szczególnym zjawiskiem lub stadium regularnie powtarzającego się cyklu zmiany"
 • Słowa kluczowe: definicja, proces
 • (cytat, str. 218) Cykle są powtarzającymi się sekwencjami.
 • Słowa kluczowe: proces, cykl
 • (cytat, str. 219) Punkt zwrotny - którki, brzemienny w skutki etap, który zmienia kierunek procesu.
 • Słowa kluczowe: definicja, proces, punkt zwrotnyRenata Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesow biznesu. , Difin, Warszawa 2006, ISBN: 83-7251-683-9 (10+0)
 • (cytat, str. 12) Restyrykturyzacje i działania naprawcze nie przynoszą często oczekiwanych efektów, ponieważ firmy nie dostrzegają, że problemy tkwią w rozczłonjkowaniu logicznych, kompleksowych procesów między różne, wyspecjalizowane działy funkcjonalne.
 • Słowa kluczowe: proces, restrukturyzacja, problemy
 • (cytat, str. 15) Proces definiowany jest jako zbiór czynnośći wymagający na wejściu wkładu i dający na wyjściu rezultat mający pewną wartość dla klienta.

  Proces opisuje przepływ i transformację materiałów, informacji, operacji i decyzji.

  Porces gospodarczy to przebieg następujących po sobie działań, mających początek i koniec, oraz jasno zdefiniowany wkład i rezultat.
 • Słowa kluczowe: definicja, proces
 • (cytat, str. 16) Proces gospodarczy składa się z takich komponentół jak:
  - wymagania klienta i oczekiwania klienta,
  - wkład
  - świadczenie mające wartość dla klienta
  - rezultat
  - osoba odpowiedzialna za realizację procesu
  - cel procesu
  - mierniki sterując eprocesem
 • Słowa kluczowe: definicja, proces, elementy
 • (cytat, str. 48) Pod hasłem ARIS może kryś się zarówno koncepcja ARIS jak i pakiet oprogramowania ARIS. Mogą być one traktowane niezależnie. Sama koncepcja tworzy ramy konstrukcyjne i metodyczne dla modelowania systemów informacyjnych organizacji, dla zrozumienia podejścia procesowego, stanowi informacyjny model referencyjny.
 • Słowa kluczowe: proces, ARIS, modelowanie, model referencyjny
 • (cytat, str. 49) Klasy pojęciowe na poziomie "meta" opisu procesu:
  - dane zewnętrzne procesu
  - zdarzenia inicjujace realizację funkcji oraz zdarzenia potwierdzające wykonanie funkcji
  - wiadomości
  - funkcje
  - zasoby ludzkie
  - zasoby techniczne
  - sprzęt komputerowy
  - oprogramowanie
  - nakąłdy/wyniki w formie rzeczowej i informacyjnej
  - środki finansowe
  - jednostki oranizacyjne
  - cele przedsiębiorstwa
 • Słowa kluczowe: proces, opis, elementy, klasy pojęciowe
 • (cytat, str. 94) Funkcja jest to specyficzne zadanie (działanie, czynność) wykonywane na obiekcie (lub informacji) w celu realizacji określonego celu przedsiebiorstwa.
 • Słowa kluczowe: definicja, proces, funkcja
 • (cytat, str. 95) Zdarzenia sterują przebiegiem procesu. Zdarzenia są stanami, w których znalazły się obiekty. Wystąpienie zdarzenia wyzwala wykonanie jednej lub kilku funkcji lub wystąpienie zdarzenia stanowi efekt realizacji funkcji, potwierdzenie, że dana czynnośc została zakończona jakimś stanem obiektu informacyjnego, na którym czynność ta była wykonywana.

  Przykłady zdarzeń:
  - zlecenie nadeszło
  - jakość jest zła
  - potwierdzenie zostało przygotowane
  - limit kredytu został przekroczony
  - klient jest nowy
  - dane wprowadzono do systemu
 • Słowa kluczowe: definicja, zdarzenie, procesRenata Gabryelczyk, ARIS w modelowaniu procesów biznesu. , Difin, Warszawa 2006, ISBN: 83-7251-683-9 (17+1)
 • (cytat, str. 107) Modelowanie niezbędnych dla realizacji procesów danych odbywa się w perspektywie danych. Punkt widzenia danych opisuje obiekty informacyjne organizacji oraz zależność między nimi. Modele danych mogą być budowane na różnych poziomach abstrakcji i szczegółowości.Modelowanie danych jest zadaniem w porównywaniu do perspektyw funkcji i organizacji, metodycznie bardziej wymagającym.
 • Słowa kluczowe: dane, proces, modelowanieJohn Bramham, Benchmarking w zarządzaniu zasobami ludzkimi. , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, ISBN: 83-89355-33-7 (55+0)
 • (cytat, str. 84) Pojęcie ,,procesu ma fundamentalne znaczenie dla benchmarkingu. Na proces składa się to, co robią ludzie, i w ostatecznym rozrachunku temu właśnie trzeba się przyjrzeć. Mianem ,,organizacja procesowa określamy taką organizację, w której praca jest zorganizowana wokół procesów, co umożliwia zredukowanie do minimum liczby punktów, gdzie zatwierdza się czynności lub przekazuje zadania.
 • Słowa kluczowe: proces, banchmarkingTomasz Szapiro, Co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6 (38+2)
 • (cytat, str. 35) Warunki elastyczne to te okoliczności sytuacji decyzyjnej, na które podejmujący deczyję ma wpływ, a które traktowane są przynajmniej chwilowo jako ograniczenia. Warunki elastyczne ograniczają zbiór decyzji dopuszczalnych poprzez odwołanie się do oceny i celu podejmującego deczyję.

  Podejmowanie decyzji jest procesem cyklicznym. W czasie tego procesu wszystko może się zmieniać: zbiór dopuszczalnych wariantów deczyyjnych, kryteria cząstkowe oraz metoda.
 • Słowa kluczowe: definicja, decyzja, proces, warunki, podejmowanie
 • (cytat, str. 83) Aspekty jakościowe nie są na ogół mierzalne i być może nie poddają się nawet formalnemu opisowi. Okazuje sie jednak, że ex post istnieje naturalna miara ich efektu odzwierceidlona ilościowo w kolejnych propozycjach ostatecznej ceny. TA obserwacja leży u podstaw modelowania procesu negocjacji. Modelowanie takie choć skazane na zajmowanie się czynnikami nieuchwytynymi ilościowo, może jednak operować wymiernymi często efektami tych czynników i symulować te efekty za pomocą na przykład funkcji użyteczności lub modeli teorii gier.
 • Słowa kluczowe: proces, modelowanie, pomiar, czynniki, jakościoweBogusław Niedbała, Maria Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN: 83-01-13893-9 (96+0)
 • (cytat, str. 316) Perspektywa wewnętrznych procesów biznesowych ma ukazywać konieczność ich poprawiania w celu skrócenia czasu niezbędnego do wprowadzenia produktu na rynek- czasu potrzebnego na identyfikację, wytworzenie i dostarczenie produktu zaspokajającego oczekiwania klientów (time to market).
 • Słowa kluczowe: klient, produkt, rynek, proces
 • (cytat, str. 333) Projekt, o odróżnieniu od rutynowego procesu przedsiębiorstwie, to jednorazowe zadanie określane co do czasu trwania, przywiedzionych zasobów i celu jego realizacji, będące często zadaniem interdyscyplinarnym w stosunku do organizacji przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: zasób, projekt, cel, zadanie, procesAgata Stachowicz-Stanusch, CRM przewodnik dla wdrażających. , Placet, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7488-117-3 (79+0)
 • (cytat, str. 192) Procesy biznesowe mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Koncentrują całą wartość dodaną za która płaci klient i to często one są nośnikiem problemów i możliwości usprawnień działania organizacji.
 • Słowa kluczowe: proces, wartość dodana
 • (cytat, str. 195) Próba wprowadzenia nowego systemu i realizowanie na nim starych procesów będzie skutkowało spektakularną klęską
 • Słowa kluczowe: procesStefan Klein, Czas. Przewodnik uzytkownika. , Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7414-624-1 (12+0)
 • (cytat, str. 102) uwaga jest procesem:
  1. najpierw wzmaga się nasza czujność, kiedy nieoczekiwanie usłuszymy nasze imię. Wzrata szybkość reakcji i myślenia, a także uwrażliwienie na ewentualne dalsze informacje.
  2. wyławiamy z gwaru głos, który wymówił nasze imię, aby usłuszeć do szczególnie wyraźnie. Także wzrok może skierować się w stronę mówiącego. Zawdzięczamy to funkcji orientacji.
  3. wreszczcie wszystkie inne myśli w głowie ulegają stłumieniu przynajmniej przez parę sekund. Jesteśmy teraz nastawieni tylko na to, co mogą o nas mówić. Zapewnia to funkcja wybiórczości,t ak zwana wybiórcza uwaga.
  Fukcje uwagi: czujność, orientacja i wybiórczość.
 • Słowa kluczowe: percepcja, Postrzeganie, proces, uwaga, sygnałWiesław Sadowski, Decyzje i prognozy. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977, ISBN: (23+0)
 • (cytat, str. 15) Model procesu decyzyjnego charakteryzuje się za pomocą pięciu elementów:
  a) podmiotu podejmującego decyzję,
  b) zbioru decyzji dopuszczalnych D,
  c) zbioru stanów świata zewnętrznego Z,
  d) funkcji korzyści K = f(D,Z),
  e) niepewności co do stanu świata zewnętrznego.
 • Słowa kluczowe: decyzja, proces, model

Strona 1 z 14

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty