potencjał ludzki

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 7 z 7)
Nic Peeling, Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi i mówi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1870-3 (40+3)
 • (cytat, str. 36) Potencjał pracowników rozwija się głównie przez wykonywanie z czasem coraz bardziej wymagających, odpowiednio dobranych zadań. Dlatego musisz znać silne strony swoich podwładnych i przydzielać im pracę, w której zostaną wykorzystane i wzmocnione ich podstawowe atuty. Zadziwia mnie i przeraża jednocześnie to, jak często ludzie dostają zadania, które nie współgrają z ich kluczowymi umiejętnościami. Odnoszę wrażenie, że wielu menedżerów świadomie i celowo każe pracownikom robić rzeczy, do których najwyraźniej nie zostali stworzeni, kierując się mylnym przekonaniem, że w ten sposób pomagają im przezwyciężyć własne słabości.
 • Słowa kluczowe: potencjał ludzkiStanisław Marek, Maria Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1934-2 (106+0)
 • (cytat, str. 220) Wynagrodzenie zasadnicze jest uzależnione od poziomu indywidualnego potencjału kompetencyjnego pracownika. Jeśli profil kompetencyjny danego pracownika tylko w jakimś stopniu jest zgodny ze stworzonym dla stanowiska pożądanym profilem, to otrzymuje on analogicznie niższą płacę zasadniczą, niż pracownik, którego profil kompetencyjny w 100%odpowiada wymogom. W ten sposób systemy kompetencyjne dają możliwość zwiększania wynagrodzenia pracownika adekwatnie do wzrostu jego realnej wartości dla organizacji, bez konieczności przenoszenia go na inne stanowisko pracy.
 • Słowa kluczowe: wynagrodzenie, potencjał ludzkiJan Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001, ISBN: 8370115225 (76+0)
 • (cytat, str. 155) Gospodarowanie potencjałem ludzkim -zbiór działań związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem tego potencjału, ukierunkowanych na realizację celów przedsiębiorstwa, a przy tym uwzględniających potrzeby pracowników
 • Słowa kluczowe: potencjał ludzkiJack Welch, Winning znaczy zwyciężać. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005, ISBN: 978-83-88931-71-0 (28+0)
 • (cytat, str. 41) Brak otwartości blokuje kreatywność, szybkie działanie i potencjał zdolnych ludzi. To prawdziwy zabójca.
 • Słowa kluczowe: otwartość, kreatywność, kadra kierownicza, potencjał ludzki
  Komentarze i źródła pierwotne: E.Gołębska, D. Kempy, J. Witkowski, Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2005Kazimierz Pasternak, Zarys zarządzania produkcją. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1573-8 (103+1)
 • (cytat, str. 57) Przez potencjał ludzki można rozumieć ogół cech i własności osób stanowiących personel, decydujących o jego obecnej i przyszłej zdolności do realizacji celów przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: potencjał ludzki
  Komentarze i źródła pierwotne: za J.R. Ravetz, Scientific Knowledge and its Social Problems, Oxford University Press, Oxford 1971, s.81Małgorzata Sidor-Rządkowska, Zarządzanie personelem w małej firmie. , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, ISBN: 83-89355-49-3 (33+0)
 • (cytat, str. 90 - 91) Jak zauważa Marek Suchar, dokonując analizy potencjału zawodowego pracownika, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na konieczność unikania trzech rodzajów błędów:
  1. Błąd niedoszacowania potencjału zawodowego.
  2. Błąd nietrafnego rozpoznania i złego ukierunkowania.
  3. Błąd przeszacowania potencjału zawodowego.
 • Słowa kluczowe: potencjał ludzkiStanisława Borkowska (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teraźniejszość i przyszłość, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2006, ISBN: 83-87890-74-X (34+7)
 • (cytat, str. 22) Diagnoza potencjału zatrudnionej kadry obejmuje działania:
  - mające doprowadzić do poznania poziomu kompetencji oraz innych parametrów potencjału kadry i odniesienie ich do standardów określających minimum gwarantujące realizację roli w organizacji,
  - diagnozujące poziom parametrów potencjału kadry i poszukiwanie warunków w organizacji, aby maksymalnie wykorzystać ten potencjał.
 • Słowa kluczowe: potencjał ludzki, potencjał przedsiębiorstwa, potecjał pracy
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty