kontakt

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 25)
Richard Bandler, Alchemia manipulacji. , Helion, Gliwice 2006, ISBN: 83-7361-866-X (41+0)
 • (cytat, str. 43) Proces zaczyna się od kontaktu. Niestety, zagadnienie to jest wciąż niewłaściwie nauczane. Najistotniejszą cechą kontaktu jest to, że stanowi on stan umysłu, który powstaje dzięki działaniu elementów kinestetycznych. To jasne, że każdy może nauczyć się naśladować postawę drugiej osoby, a nawet jej oddech. Nie musisz poświęcać trzech dni na dopasowanie mowy ciała, żeby nawiązać kontakt. Po prostu najpierw się dopasowujesz, a potem zaczynasz prowadzić.
 • Słowa kluczowe: mowa ciała, kontakty handlowe, kontakt
 • (cytat, str. 44) Najważniejsze, co powinieneś zapamiętać, to to, że gdy kontakt zostanie przerwany, powinieneś szybko spróbować nawiązać go ponownie i to za wszelką cenę. Najlepszym sposobem na zachowanie ciągłości kontaktu jest okazywanie rozmówcy zrozumienia. Pozwól, że powtórzę - OKAZYWANIE ZROZUMIENIA. Mam tu na myśli fizyczne okazywanie poprzez Twoje zachowanie. Zwykłe powiedzenie "Rozumiem" nie wystarczy, a czasami może nawet zadziałać przeciwko Tobie, ponieważ może się klientowi wydać obraźliwe. A więc pokaż swoim zachowaniem, że rozumiesz.
 • Słowa kluczowe: zrozumienie, kontakt
 • (cytat, str. 144 - 145) Pomyślałem sobie kiedyś: "Komu ludzie tak naprawdę ufają?". To bardzo ważna rzecz w procesie sprzedaży, ponieważ kiedy już nawiążesz kontakt i zyskasz czyjąś
  uwagę, dobrze, żeby klient Ci ufał. Powinieneś też być w stanie bez większych problemów określić, czy klient faktycznie słucha tego, co do niego mówisz. Pamiętaj, że powinieneś być bardziej zainteresowany nim niż swoimi broszurkami.
 • Słowa kluczowe: słuchanie, kontaktWojciech Haman, Jerzy Gut, Docenić konflikt. od walki i manipulacji do współpracy, Kontrakt, Warszawa 2001, ISBN: 83-85924-05-1 (26+1)
 • (cytat, str. 19) Podstawowym i jednocześnie uniwersalnym sposobem rozpoczęcia współpracy jest nawiązanie dobrego kontaktu i stosowanie reguł konstruktywnego porozumiewania się.
 • Słowa kluczowe: porozumiewanie się, kontakt, współpraca
 • (cytat, str. 21) Pierwszy kontakt między ludźmi często decyduje o klimacie i przebiegu rozmowy. W negocjacjach jest to jeden z kluczowych (choć najczęściej niedocenianych) momentów, gdyż partnerzy sygnalizują wtedy swoje podstawowe interesy.
 • Słowa kluczowe: nogocjacje, kontakt
 • (cytat, str. 23) Do kontaktu (zwłaszcza pierwszego) wnosimy nasze skojarzenia i wyobrażenia dotyczące drugiej strony. Musisz je sobie uświadamiać i brać za nie odpowiedzialność. Często to nie partner jest jakiś (wymagający, ciepły, oschły), lecz Ty w pierwszym zetknięciu przypisujesz mu takie właściwości. I reagujesz w związku z tym adekwatnie do przypisanych cech.
 • Słowa kluczowe: kontakt
 • (cytat, str. 31) Aby rozmowa była konstruktywna, musimy wejść w kontakt z drugą osobą i dobrze się porozumiewać. Każdy z nas wykorzystuje swoje umiejętności interpersonalne w kontaktach z ludźmi i w negocjacjach. Jednak w sytuacji konfliktowej, gdy rośnie napięcie i wzbudzają się silne emocje - często zapominamy o podstawowych zasadach skutecznego komunikowania się.
 • Słowa kluczowe: komunikacja, porozumiewanie się, kontakt
 • (cytat, str. 41) Podstawy dobrego kontaktu i porozumiewania się:
  Nie oceniaj
  Nie uogólniaj
  Nie interpretuj
  Nie dawaj "dobrych rad"
  Poznawaj partnera
  Przekazuj informacje zwrotne
 • Słowa kluczowe: kontakt
 • (cytat, str. 65) Zachowania asertywne realizowane są w kontaktach z ludźmi i wyrażają uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa danej osoby w sposób bezpośredni i stanowczy, ale bez naruszania praw godności drugiego człowieka - definicja za: Assiociation for Advancement of Behavior Therapy.
 • Słowa kluczowe: kontaktGeorge Stonehouse, Jim Hamill, David Campbell, Tony Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001, ISBN: 83-88667-03-3 (70+10)
 • (cytat, str. 133) Produkcja kontaktowa i zlecenia międzynarodowe
  Firma (nadrzędna) w pewnym kraju składa zlecenie, ze szczegółami dotyczącymi zamawianych produktów oraz warunków sprzedaży, innej firmie w innym kraju. Zazwyczaj kontrakt taki jest ograniczony do produkcji, natomiast marketingiem zajmuje się firma nadrzędna.
 • Słowa kluczowe: produkcja, kontakt, zleceniaJan Rymarczyk (red.), Handel zagraniczny. Organiacja i technika, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1568-1 (60+0)
 • (cytat, str. 176) Kontrakt (ang. contract, niem Vertrag, Kontrakt, franc. contrat, ros. dogowor) to umowa kupna sprzedaży zawierana z kontrahentem.
 • Słowa kluczowe: kontaktGuy Kawasaki, Jak doprowadzić konkurencję do szaleństwa. , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, ISBN: 83-87286-14-1 (23+13)
 • (parafraza, str. 50 - 53) Sposoby nawiązywania kontaktu z ludźmi:
  Zespół specjalny
  Zespół ludzi specjalnie stworzony przez firmę jest wysyłany w teren na spotkanie z klientami. Metoda ta pozwala na szybkie rozwiązanie dużych problemów. Wychodzisz w teren, zbierasz informacje, wracasz, projektujesz nowy produkt, poddajesz go testom, dokonujesz zmian i rozprowadzasz. Metoda ta zapewnia wiarygodność informacji, ponieważ zespół wprowadzający to ci sami ludzie, którzy rozmawiali z klientami.
  Budowanie wspólnoty
  Polega na nowym podejściu do klientów i ich potrzeb - łączy to producenta i klienta. Metoda ta zmniejsza ryzyko przeoczenia zmiany gustów, lub grożącego odpływem klientów nowego produktu rywala. Silny związek między producentami a odbiorcami powoduje, że ci ostatni czują się w obowiązku być lojalni wobec firmy.
  Otwarcie się
  Sposób ten polega na otwarciu się przez stworzenie specjalnego kanału komunikacyjnego, za którego pomocą klienci będą mogli łatwo skontaktować się z firmą. Może to odbywać się np. przez telefoniczny, bezpłatny punkt konsultacyjny. Metoda ta pozwala na poznanie zarówno klienta, który już nabył produkt, jak i takiego, który się dopiero nad tym zastanawia.
  Metody naukowe
  Ten sposób poznania klienta opiera się na metodach naukowych takich jak sympozja, konsultacje czy zespoły specjalistyczne.
 • Słowa kluczowe: klient, kontaktWitold Lenart, Rola konsultacji i negocjacji społecznych w procedurze uzgadniania inwestycji zmieniających środowisko. , EKO-KONSULT, Gdańsk 2000, ISBN: 83-911107-2-9 (27+0)
 • (cytat, str. 97) Położenie nacisku na rzetelne informowanie i konsultowanie o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej pozwala uniknąć wielu sytuacji konfliktowych. Trzeba jednakże pamiętać o kilku zasadach komunikacji społecznej:
  - polityka informacyjna wymaga profesjonalnego przygotowania i realizacji;
  - celem jest nie tylko edukacja wybranych grup społecznych, lecz także legitymizacja przyszłych decyzji i działań;
  - należy zadbać o odpowiedni system informacji zwrotnej, od którego zależy faktyczne przeprowadzenie konsultacji;
  - jeżeli informacje dotyczą strategicznych decyzji rozwojowych związanych z funkcjonowaniem i przyszłością danej społeczności lokalnej, to konieczne jest przeprowadzenie zakrojonej na szeroką skalę kampanii społecznej ().
 • Słowa kluczowe: kontakt, konsultacjeFrank Naumann, Sztuka dyplomacji na co dzień. Dwadzieścia zasad udanego obcowania z ludźmi, KDC, Warszawa 2004, ISBN: 83-7404-017-3 (48+4)
 • (cytat, str. 78 - 79) Cztery etapy profesjonalnego pielęgnowania kontaktów:
  -planowanie
  -nawiązanie kontaktu
  -analizowanie
  -pielęgnowanie
 • Słowa kluczowe: kontaktAdam Koszlajda, Zarządzanie Projektami IT. Przewodnik Po Metodykach. , Helion, Gliwice 2010, ISBN: 9788324618040 (83+0)
 • (cytat, str. 53) W praktyce najpowszechniejsze na rynku są kontrakty o ustalonej cenie, ponieważ gwarantują uzyskanie efektu przy jasno określonej cenie. Coraz częściej spotyka się również umowy typu czas i materiał, szczególnie w przypadku projektów outsourcingowych.
 • Słowa kluczowe: kontaktKrzysztof Opolski, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. teoria i praktyka, CeDeWu, Warszawa 2003, ISBN: 83-87885-32-0 (45+7)
 • (cytat, str. 29) Sfera informacyjna - jest to zasób informacji, który jest dostarczony pacjentowi (jak ma stosować leki, jak ma zapobiegać chorobie, w jaki sposób ma postępować po zabiegu). Jest to sfera bardzo ważna, a jej sprawne funkcjonowanie natrafia na istotne bariery. Miedzy pacjentem a lekarzem następuje często zablokowanie przepływu informacji. (...)
  A zatem sfera informacyjna powinna w dużej mierze polegać na likwidowaniu barier w komunikacji między pacjentem a leczącym go specjalistą, wynikających ze społecznego dystansu tworzącego się pomiędzy tymi podmiotami.
 • Słowa kluczowe: informacja, sfera, kontakt, pacjentKrzysztof Jajuga (red.), Zarządzanie ryzykiem. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-01-15403-5 (36+7)
 • (cytat, str. 83) Kontrakt swap jest to instrument finansowy, w którym każda z obu stron dokonuje w ustalonych terminach w przyszłości serii płatności na rzecz drugiej strony kontraktu, przy czym co najmniej jedna seria płatności zależy od wartości indeksu podstawowego.
 • Słowa kluczowe: kontakt, swapyStanisław Długosz, Zawieranie kontraktów w handlu zagranicznym. Jak uniknąć błędów, pomyłek i przeoczeń, Instytut Organizacji Przemysłu Maszynowego, Warszawa 1993, ISBN: 83-86929-36-7 (42+0)
 • (cytat, str. 14) "Praktyczny i zrozumiały kontrakt może oszczędzić całych lat prowadzenia sporu i znacznych kosztów prawniczych, jeśli jego strony podejmą wysiłek przede wszystkim po to aby go poprawnie zredagować".
 • Słowa kluczowe: kontakt
 • (cytat, str. 20) Transakcję handlu zagranicznego wykonuje się z zasady w oparciu o pisemny, dwustronnie podpisany kontrakt.
 • Słowa kluczowe: transakcja, kontakt
 • (cytat, str. 21) Jednym z najważniejszych elementów każdego kontraktu jest jednoznaczne określenie przedmiotu kontraktu i jego jakości.
 • Słowa kluczowe: kontakt

Strona 1 z 2

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty