wartość marki

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 24)
Edward Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1909-0 (51+0)
 • (cytat, str. 111) Szczególnie istotnym pojęciem jest wartość marki (Brand equity). Wyznaczana jest ona na podstawie stopnia lojalności klientów, świadomości nazwy, postrzeganej jakości produktu, siły skojarzeń nabywców oraz pozostałych aktywów, takich jak patenty, znaki handlowe i relacje z uczestnikami kanałów dystrybucji.
 • Słowa kluczowe: wartość markiPhilip Kotler, Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1569 (40+17)
 • (cytat, str. 101) "Wartość marki wynika z tego, jak skutecznie spełnia się oczekiwania klientów. Im wyższy jest stopień ich zadowolenia, tym większa jest wartość firmy."
 • Słowa kluczowe: wartość markiMaciej Dębski, Kreowanie silnej marki. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1795-9 (50+0)
 • (cytat, str. 33) W dużym uproszczeniu kapitał marki odpowiada za to, co marka znaczy czy dla konsumentów, podczas gdy wartość marki reprezentuje to, co znaczy ona dla danej firmy. Wartość jest związana głównie ze sferą finansów. Można o niej mówić przede wszystkim przy próbie wyceny marki. Natomiast kapitał marki należy umiejscowić w sferze marketingowej działalności przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: wartość marki, Kapitał marki
 • (cytat, str. 34) Można powiedzieć, że kapitał decyduje o wartości marki. Stanowi on swego rodzaju potencjał ekonomiczny, który jest czynnikiem wpływającym na przyszły sukces firmy, tzn. jej zdolności generowania zysku. Marka dostarcza dodatkowych wartości, np. zaufanie czy też znajomość marki. Są to cechy niematerialne, a więc mają charakter niefinansowy, stanowią jednak kapitał marki, mają ekonomiczne znaczenie, wpływają na przyszły popyt. Kapitał marki, który należy rozpatrywać w kategorii przyszłych korzyści, jest zatem źródłem wartości marki w chwili obecnej;
 • Słowa kluczowe: wartość marki, Kapitał marki
 • (cytat, str. 47 - 48) Wysoki stopień świadomości marki w umysłach konsumentów, pozytywny jej wizerunek i związane z nią skojarzenia oraz wysoka postrzegana jakość zwiększają prawdopodobieństwo wyboru przez klienta danej marki. Czynniki te wpływają również na zwiększenie lojalności odbiorców i dostawców. Wszystkie elementy zmniejszają skuteczność działań konkurentów, zwiększają udział w rynku i zapewniają możliwość uzyskiwania wyższych marż. W konsekwencji prowadzi to do wzrostu wartości marki. Pozostaje jednak problem, jak ją obliczyć.

  Istnieje bardzo wiele metod obliczania wartości marki. D. Aaker wymienia piąć następujących:
 • metoda cen premiowych — elementy marki umożliwiają zastosowanie cen wyższych od cen konkurencji i w ten sposób osiągnięcie większego zysku;
 • metoda wyceny według preferencji konsumentów — badana jest ocena wpływu marki na decyzje zakupu przez pomiar preferencji konsumenta oraz stosunek lub intencje zakupu;
 • Metoda wyceny wg kosztów zastąpienia – szacuje się koszty wykreowania zbliżonej marki produktu do firmy,
 • Metoda oparta na ruchach cen giełdowych
 • Metoda oparta na zdolności do zarabianiu – oszacowanie przychodów przez używanie danej marki w przyszłości
 • Słowa kluczowe: wartość markiLechosław Garbarski (red.), Marketing. Kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1957-1 (170+0)
 • (cytat, str. 158) Wartość marki — zbiór aktywów (zasobów, atutów) i pasywów (zobowiązań i obciążeń) związanych z marką, które dodają bądź odejmują jakąś wartość finansową przedsiębiorstwu.
 • Słowa kluczowe: wartość markiLeszek Żabiński (red.), Marketing : koncepcje, badania, zarządzanie. , Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 2002, ISBN: 83-208-1418-9; 83-208-1419-7 (90+1)
 • (cytat, str. 180) (...)przez wartość marki można rozumieć pewną, dodatkową (ponad właściwości funkcjonalne produktu) użyteczność dla nabywcy, za którą jest od gotów zapłacić więcej aniżeli wynikałoby to z właściwości fizycznych produktu. Wartość marki jawi się jako dodatkowa cecha dodana do produktu, dzięki której produkt zyskuje większą zdolność do zaspokajania potrzeb konsumentów oraz przynosi wymiern korzyści właścicielowi marki.
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 181) Wartość finansowa marki wynika z możliwości uzyskania przez podmiot gospodarczy dodatkowych wpływów ze sprzedaży produktów oznaczonych daną marką ponad wpływy, które mogłyby zostać uzyskane ze sprzedaży dokładnie takich samych produktów, ale nieoznaczonych.
 • Słowa kluczowe: wartość markiEwa Kosińska (red.), Marketing międzynarodowy Zarys problematyki. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-208-1788-1 (200+61)
 • (cytat, str. 209) "Współczesny rynek wytworzył pojęcie wartość marki (brand equity) - marketingowej wartości dodanej.Oznacza to, że spośród wielu produktów substytucyjnych o porównywalnych parametrach eksploatacyjnych produktu danej marki uzyskuje na rynku lepszą zdolność konkurowania i wyższą cenę."
 • Słowa kluczowe: wartość markiMarek Zboralski, Nazwy firm i produktów. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000, ISBN: 83-208-1275-5 (72+2)
 • (cytat, str. 271) Wartość (znaczenie) marki (brand value) - zbiór obiektywnych i subiektywnych (psychologicznych) korzyści (cech) oferowanych przez daną markę (brand benefits) w opinii docelowych klientów i stanowiących o jej rynkowej atrakcyjności, zwłaszcza w porównaniu z markami konkurencyjnymi. Ocena w.m. zależy głównie od preferowanych walorów marki. Korzyści te mogą stanowić o unikatowości marki (brand uniqueness; unique selling proposition, USP).
 • Słowa kluczowe: wartość markiIan H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, ISBN: 8320813204 (49+0)
 • (cytat, str. 178) Według jednej z definicji wartości marki jest to dodatkowa korzyść dla klienta, nie związana z cechami funkcjonalnymi, dzięki której produkt zyskuje większą zdolność konkurencyjną.
 • Słowa kluczowe: wartość markiPaweł Tkaczyk, Zakamarki marki. , Helion, Gliwice 2011, ISBN: 978-83-246-3334-0 (60+5)
 • (cytat, str. 22) Tworzenie wartości marki to proces, w którym konsumenci zaczynają postrzegać nasz produkt lub usługę jako jeszcze bardziej wartościowe niż w swoim „podstawowym” wydaniu. Jeśli potrafimy rzetelnie powiedzieć, jakie korzyści (prawdziwe lub — jak się zaraz okaże — wyimaginowane) odniesie konsument dzięki naszemu produktowi, wartość tego ostatniego wzrośnie. Wartość tę możemy potem przełożyć na pieniądze (konsument jest w stanie zapłacić więcej za nasz produkt), renomę (konsument będzie polecał nasz produkt innym) czy budowanie wizerunku.
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 22) Najbardziej podstawową metodą tworzenia wartości dodanej dla marki jest zbudowanie połączenia pomiędzy marką (jej fizyczną reprezentacją: logotypem, wizerunkiem itp.) a „namacalną” dla klienta korzyścią w realnym świecie. W najprostszym wariancie taką korzyść oferuje sam produkt (np. pasta whitening wybieli Ci zęby), ale korzyść mogą też oferować przemyślane zabiegi marketingowe (na przykład poczucie wyższości społecznej wynikające z posiadania rolls royce'a).
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 23) Oprócz tworzenia korzyści marka może komunikować się z konsumentem. Ten z kolei może używać marki, aby komunikować się ze swoim otoczeniem. Taki proces również można wykorzystać w tworzeniu wartości marki.
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 34) W tradycyjnym ujęciu marketingowym marka ma pewną wartość (ang. brand equity), a zadaniem brand managerów jest dbanie o tę wartość i powiększanie jej. Kampanie brandingowe mają budować wartość marki, a wszelka komunikacja, która nie wpisuje się w ten system, powinna być ignorowana. Istnieje jednak spory obszar — kluczowy dla sprzedaży produktów — który jest lekceważony przez brand managerów. To właśnie „wybijanie sięn marki (ang. brand salience).
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 34) Czym jest brand salience? Ujmując najprościej — kiedy konsument zamierza kupić produkt w określonej kategorii — jest to stopień, w jakim marka wybija się spośród innych. Zwróć uwagę, że nie chodzi tu o wyróżnienie — każda marka powinna się w jakiś sposób wyróżniać. Brand salience to — mówiąc kolokwialnie — »wykop”, jaki marka ma w Twojej głowie. To procesy myślowe, które prowadzą do tego. że zapamiętujesz markę i chcesz ją wybrać spośród innych lub przy- najmniej przyjrzeć się jej.
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 35) Struktury pamięciowe (ang. memory structures) to sposób, w jaki nasz mózg przyswaja i układa sobie nowe dane. Innymi słowy — stworzenie struktury pamięciowej w głowie konsumenta sprawia, że lepiej zapamiętuje on naszą markę. Im więcej uda się ich stworzyć, tym większa szansa, że marka wybuduje „przebojowość”. Oczywiście, muszą się one zgadzać z tym, co konsument myśli o marce, ale do jednego „faktu o marce” może prowadzić wiele struktur.
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 40) Markę tworzymy nie tylko po to, by dać konsumentowi poczucie, że kupuje coś więcej niż „suchy produkt”. Poza dokładaniem się do core value marka jest wartością samą w sobie, a wartość tę można przenieść (lub próbować przenieść) na inne produkty czy usługi. W jaki sposób trzeba to robić?
  Przede wszystkim należy sobie odpowiedzieć na pytanie, co jest postrzeganą wartością marki. Dlaczego nasz markowy produkt w świadomości konsumentów funkcjonuje jako lepszy od porównywalnego produktu konkurencji? Gdzie tkwi jego siła, w czym kryje się różnica? Jeśli uda nam się ją zdefiniować, powinniśmy próbować przenieść tę wartość do nowej kategorii.
 • Słowa kluczowe: wartość marki
 • (cytat, str. 56) Pojęcie głębi marki obejmuje całość znaczeń, które niesie ze sobą używanie konkretnego produktu czy korzystanie z danej usługi. W literaturze może się to nazywać także wizerunkiem marki (choć to pojęcie zdecydowanie szersze). Głębia oznacza tylko wtórne cechy (niezwiązane bezpośrednio z Twoim produktem czy usługą), które definiują Cię w oczach klientów. Pozwala Ci jeszcze lepiej odróżnić się od konkurencji, ale tworzy także swego rodzaju barierę wejścia dla nowych graczy w branży.
 • Słowa kluczowe: wartość markiGrzegorz Urbanek, Ewa Kosińska (red.), Zarządzanie marką. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002, ISBN: 83-208-1999-9 (59+0)
 • (cytat, str. 35) Wartość marki jest miarą finansową i obrazuje finansową wartość marki. Jako wielkość finansowa jest rezultatem oceny przeszłych strategii marketingowych oraz perspektyw. Inaczej mówiąc, finansowa wartość marki jest pieniężnym odzwierciedleniem kapitału marki.
 • Słowa kluczowe: wartość marki

Strona 1 z 2

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty