Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

Cytaty i parafrazy dla: (0 - 19 z 19)
Jeffrey C. Hooke, Fuzje i przejęcia. Jak skutecznie przeprowadzić transakcję, K.E. Liber, Warszawa 1998, ISBN: 83-909502-7-8 (20+0)

Maciej Szmit, Informatyka w zarządzaniu. , Difin, Warszawa 2003, ISBN: 83-7251-379-1 (30+0)Adam Stabryła (red.), Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym. Tom 2, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, ISBN: 83-7252-232-4 (6+0)Leszek F. Korzeniowski, Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2010, ISBN: 978-83-61645-44-3 (139+15)John Kalench, MLM Marketing Wielopoziomowy. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2000, ISBN: 978-83-88607-02-8 (8+1)Maria Folta, Negocjowanie i mediacja w życiu. 32 techniki heurystyczne dla kreatywnego dialogu, FOLTA, Wrocław 2003, ISBN: 83-902141-7-2 (19+4)Leszek Krzyżanowski, O podstawach kierowania organizacjami inaczej .... , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12741-4 (5+0)Marcin Bielski, Podstawy teorii organizacji i zarządzania. , C.H. Beck, Warszawa 2002, ISBN: 83-7247-045-6 (42+0)Ludwik Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. , Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1986, ISBN: 83-222-0432-9 (29+0)Amrit Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. e-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003, ISBN: 83-85428-83-6 (100+0)Fons Trompenaars, Siedem wymiarów kultury: znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej. , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, ISBN: 8388597655 (22+3)Julian Bugiel, Zarządzanie. Aspekty psychologiczne i socjologiczne, Wydawnictwa AGH, Kraków 2002, ISBN: 83-88408-98-4 (33+9)Hans-Christian Pfohl, Zarządzanie logistyką. Funkcje i instrumenty, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 1998, ISBN: 83-87344-15-X (20+4)Paweł Pietras, Zarządzanie projektami. Wybrane metody i techniki, Oficyna Księgarsko-Wydawnicza "Horyzont", Łódź 2003, ISBN: 83-917906-1-4 (40+0)John Bank, Zarządzanie przez jakość. , Gebethner & Ska, Warszawa 1996, ISBN: 83-85205-57-8 (27+2)Jerzy Supernat, Zarządzanie strategiczne. , Kolonia Limited, Wrocław 1998, ISBN: 83-908415-0-9 (61+0)Kazimierz Perechuda, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, ISBN: 83-01-14492-0 (8+0)