Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 
: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: lean management (0 - 20 z 30)

Mazur G., Obrzud J., Borowiecki R., Jaki A. (red.), Efektywne wykorzystanie urządzeń jako element usprawnienia zarządzania produkcją, KEiOP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010
Mikuła B., Elementy współczesnego zarządzania, Antykwa, Kraków 2001
Kowalczewski W., Nazarko J. (red.), Instrumenty zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006
Wojciechowski T., Marketingowo-logistyczne zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2011
Korzeniowski L., Menedżment, EAS, Kraków 2010
Łuczak J., Metody i techniki zarządzania jakością : kompendium wiedzy, Quality Progress, Poznań 2007
Martyniak Z., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akadamii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999
Grudziewski W., Metody projektowania systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2004
Martyniak Z., Nowe metody i koncepcje zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2002
Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006
Lichtarski J. (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2001
Chodyński A., Projakościowe zarządzanie rozwojem produkcji w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo INNOWACJE, Bielsko-Biała 2000
Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999
 
: Następna >>