metoda badawcza

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 11 z 11)
Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan, Badania rynkowe w praktyce. , Onepress, Gliwice 2004, ISBN: 83-7361-651-9 (13+1)
 • (cytat, str. 51 - 52) Grupa fokusowa to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych w czasie wspólnej pracy w grupie i dyskusji na dany temat. W czasie takiego badania spotyka się niewielka grupa starannie wybranych osób, które rozmawiają na określony temat opierając się na swoich doświadczeniach.

  Grupy fokusowe wyróżniają cztery zasadnicze cechy:

  ❖ Wymagają aktywnego zaangażowania uczestników.

  ❖ Dostarczają dokładnych danych jakościowych.

  ❖ Osoby uczestniczące w badaniu mają wspólne doświadczenia lub zainteresowania.

  ❖ Dyskusja skupia się na tym, żeby pomóc w zrozumieniu problemu.

  Typowe grupy fokusowe składają się z 5 do 10 osób. Grupa powinna być na tyle mała, żeby każda z osób miała możliwość podzielenia się swoimi poglądami, i równocześnie na tyle duża, żeby możliwe było współdziałanie i aby omawiane doświadczenia były różnorodne. W grupach większych niż 10 osób możliwość dyskusji jest ograniczona, natomiast w grupach mniejszych niż 5 osób może pojawić się zbyt mało pomysłów.

  Dla osoby przeprowadzającej badanie ważna jest pewna jednorodność uczestników grup fokusowych. Podobieństwo członków grupy jest podstawą przy rekrutacji, niezbędne jest więc spełnienie określonych wymagań, by w takiej grupie się znaleźć.

  Zazwyczaj osoba przeprowadzająca badanie oraz klienci wspólnie wyznaczają główne kryteria wyboru do pracy w grupach fokusowych. Przykładowo, prawie na pewno w grupie fokusowej badającej stosunek do stron internetowych wymagane będzie posiadanie dostępu do internetu i dosyć regularne jego używanie (pojęcie to również będzie wymagało zdefiniowania).

  Grupy fokusowe dostarczają danych jakościowych zawierających więcej słów i opisów niż cyfr. Grupa stanowi forum do dyskusji, a moderator grupy (osoba przeprowadzająca badanie i prowadząca grupę) — wykorzystując swoje umiejętności — prowadzi dyskusję w taki sposób, aby pojawiły się w niej pomysły, poglądy i doświadczenia. Grupa fokusowa to więcej niż wywiad grupowy, ponieważ kluczowe znaczenie ma współdziałanie jej członków.
 • Słowa kluczowe: grupa, metoda badawczaBernd Schmitt, Estetyka w marketingu. Strategiczne zarządzanie markami, tożsamością i wizerunkiem firmy, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, ISBN: 83-7230-023-2 (21+13)
 • (cytat, str. 270) Metody badawcze:
  - wtórne,
  - wstępne ilościowe (pomiar, eksperyment),
  - wstępne jakościowe (wyczerpujące rozmowy z konsumentami, zespół tematyczny, obserwacja).
 • Słowa kluczowe: metoda badawczaTomasz Domański, Marketing dla menedżerów. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-12475-X (68+0)
 • (cytat, str. 149) "Metoda badawcza jest określonym zespołem powtarzalnych technik i sposobów badawczych służących do zebrania i analizy danych, które pozwolą odpowiedzieć na pytania problemowe, oraz uzasadnić je z określonym stopniem prawdziwości. Technika badawcza jest szeregiem wzorów czynności potrzebnych derealizacji określonych zadań badawczych i utrwalonych w postaci metodologicznych dyrektyw porządkujących reguły i zasady ich stosowania".
 • Słowa kluczowe: metoda badawczaFranciszek Bławat, Podstawy analizy ekonomicznej. , CeDeWu.pl, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7556-406-8 (53+8)
 • (cytat, str. 32) Metody ogólne opierają się na logicznym myśleniu, umiejętności kojarzenia faktów i związków przyczynowo-skutkowych oraz na trafnym wnioskowaniu,
 • Słowa kluczowe: metoda badawcza
 • (cytat, str. 32) Metoda indukcji, zwana też metodą (techniką) scalania, polega na rozpoczęciu badań od zjawisk szczegółowych i stopniowym przechodzeniu do uogólnień.
 • Słowa kluczowe: metoda badawcza
 • (cytat, str. 33) Metoda dedukcji, zwana też technika rozdrabniania, polega na rozpoczęciu badań od zjawisk ogólnych i przechodzeniu do zjawisk szczegółowych.
 • Słowa kluczowe: metoda badawcza
 • (cytat, str. 36) Metody deterministyczne, zwane są też metodami analizy zależności zjawisk lub metodami analizy przyczynowo- skutkowej. Zaletą tych metod jest nie tylko określenie czynników przyczyniających się do zmiany badanej wielkości, ale również zmierzenie (kwantyfikowanie) siły oddziaływania poszczególnych czynników.
  Metody deterministyczne często bazują na algorytmach, które są skonkretyzowaną formą wyrażania modelu i najczęściej są przedstawiane w postaci funkcji matematycznych.
 • Słowa kluczowe: metoda badawcza
 • (parafraza, str. 33) Rysunek 2.1 prezentuje tok postępowania w metodzie redukcji.
 • Słowa kluczowe: metoda badawczaIreneusz Rutkowski, Strategie produktu. Koncepcje i metody zarządzania ofertą produktową, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1935-9 (44+1)
 • (cytat, str. 39) Wśród różnorodnych metod badawczych najczęściej stosowane to: indywidualne wywiady grupowe (in-depth interviews), wywiady telefoniczne (Computer Assisted Telephone Interviews, CATI) oraz ankiety pocztowe i internetowe. Wybór konkretnej metody determinuje wiele czynników, m.in:
  - warunki, w jakich firma funkcjonuje,
  - branża, w jakiej działa,
  - rodzaj oferowanych produktów,
  - rodzaj grupy docelowej badania (liczebność, rozproszenie geometryczne),
  - sformułowanie postawionego problemu
 • Słowa kluczowe: metoda badawczaJacek Unold, Systemy informacyjne marketingu. , Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, ISBN: 978-83-7695-004-4 (37+8)
 • (cytat, str. 201) Przyjmuje się, że metodą badawczą jest pewien zespół powtarzalnych technik i sposobów badawczych, służących do zebrania i analizy danych, które mają odpowiedzieć na pytania problemowe oraz uzasadnić je z określonym stopniem prawdziwości.
 • Słowa kluczowe: metoda badawczaAndrzej Iwasiewicz, Zarządzanie jakością. Podstawowe problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12957-3 (43+0)
 • (cytat, str. 173) Poprawność metody badawczej jest pojęciem, które charakteryzuje relację między ocena wartości obserwowanej zmiennej, uzyskaną za pomocą danej metody, a "rzeczywistą" wartością tej zmiennej w badanym obiekcie lub zjawisku.
 • Słowa kluczowe: poprawność, metoda badawcza
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty