system motywacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 15 z 15)
Bogusław Niedbała, Maria Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN: 83-01-13893-9 (96+0)
 • (cytat, str. 265) System ocen bez odpowiedniego skorelowania z nim systemu motywacyjnego nie spełnia swego podstawowego zadania, nie jest bodźcem do wprowadzania jakichkolwiek zmian zarówno w sposobie pracy, jak i w sposobie myślenia pracowników, pozostaje więc pustym narzędziem.
 • Słowa kluczowe: ocena, zmiana, system oceny, system motywacyjnyStanisław Marek, Maria Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1934-2 (106+0)
 • (cytat, str. 219) Wprowadzenie systemu motywowania opartego na kompetencjach wymaga spełnienia trzech warunków wstępnych:
  1. odrzucenie stereotypów - odejście od przekonania, że wystarczającym motywatorem dla pracownika jest lęk przed bezrobociem; że pracownik z natury jest leniwy i trzeba go ciągle nadzorować, ale też z natury jest ambitny, więc należy mu całkowicie zaufać; że płaca jest najważniejszym bodźcem pobudzającym do działania; że między pracownikami a pracodawcą występuje nierozwiązywalny konflikt interesów.
  2. odrzucenie skrajności - zerwanie z przekonaniem, że po pierwsze, stały rozwój zawodowy jest warunkiem utrzymania pracy, a więc jest to problem pracownika, który sam musi go rozwiązać, a po drugie, że rozwój zawodowy zawsze powinien znajdować się w centrum zainteresowania systemu motywacyjnego, stanowiąc jego główny cel.
  3. konieczność badania i określania interesów stron - podjęcie próby dobrego rozpoznania celów właściciela (pracodawcy), pracowników i udziałowców (akcjonariuszy), gdyż tylko właściwe zinterpretowanie interesów wszystkich stron umożliwia harmonizowanie dążeń.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyAdam Stabryła, Podstawy zarządzania firmą. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN: 83-01-11746-X (201+7)
 • (cytat, str. 115) Rozumiany w sensie instrumentalnym system motywacyjny to zespół następujących czynników: oddziaływań środowiskowych, środków zachęty i perswazji. Uwzględniając w czynnikach motywacyjnych wpływy otoczenia - tak stabilizujące, jak destrukcyjne - uzyskuje się podstawę budowy modelu systemu motywacyjnego oraz jego szczególnych postaci.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyJózef Penc, Strategiczny system zarządzania. , Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001, ISBN: 83-85428-72-0 (120+11)
 • (cytat, str. 50) Celowo tworzony w przedsiębiorstwie układ, będący kompozycją różnych narzędzi pobudzania, nazywa się systemem motywacji. Stanowi on zespół bodźców, środków i warunków, które mają zachęcić pracowników do angażowania się w swoją pracę i obowiązki służbowe, w sposób możliwie najkorzystniejszy dla przedsiębiorstwa i dający im satysfakcję osobistą.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyBolesław Budzisz, Wiesław Urban, Anna Wasiluk, Stymulowanie rozwoju przedsiębiorstwa. , Difin, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7251-966-5 (31+5)
 • (cytat, str. 96) Systemem motywacyjnym można nazwać zbiór narzędzi motywowania oraz czynników motywacyjnych, które są powiązane i tworzą całość, a którego celem jest tworzenie odpowiednich warunków oraz skłanianie pracowników do oczekiwanych zachowań względem celów firmy.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyAdam Stabryła (red.), Systemy controllingu, monitoringu i audytu. , Wydawnictwo Mfiles.pl, Kraków 2010, ISBN: 978-83-931128-1-4 (2+0)
 • (cytat, str. 101) Celami systemu motywacyjnego jest:
  - optymalne wykorzystanie potencjału pracowników w celu realizacji założeń strategicznych firmy,
  - zwiększenie efektywności pracowników przez uzależnienie wysokości wynagrodzenia od wyników pracy,
  - identyfikacja pracowników z podejmowanymi działanimi orac celami,
  - wzrost motywacji grupy,
  - wzrost motywacji indywidualnej pracowników.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjny, celeTadeusz Oleksyn, Sztuka kierowania. , Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001, ISBN: 83-87897-17-5 (44+0)
 • (cytat, str. 240) System - to zbiór celowo dobranych elementów, stanowiących spójną całość, służący założonym celom. Przyjmując taką definicję systemu za punkt wyjścia można powiedzieć, że system motywacyjny - to zbiór celowo dobranych motywatorów, stanowiący spójną i wzajemnie wzmacniającą się całość, służący realizacji misji i strategii firmy, realizujący założenia polityki personalnej oraz przyjętego modelu kultury organizacji.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjny
 • (cytat, str. 264) Dobry system motywacyjny powinien być: kompleksowy, efektywny, logiczny, akceptowany, znany i zrozumiały, możliwie elastyczny, zgodny z obowiązującym prawem oraz możliwie prosty w obsłudze. Powinien uwzględniać wszystkie funkcji płac: motywacyjną, dochodową, kosztową i społeczną. Należy rozpatrywać łącznie zatrudnienie, kwalifikacje (kompetencje), wynagrodzenia i czas pracy. Kształtowanie wynagrodzeń w oderwaniu od pozostałych w/w elementów nie ma sensu.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyJerzy Lewandowski, Zarządzanie jakością. Jakość, ergonomia, bezpieczeństwo pracy, ochrona środowiska, Wydawnictwo MARCUS, Łódź 1998, ISBN: 83-900730-7-2 (23+0)
 • (cytat, str. 21) System motywacji w przedsiębiorstwie stanowi określony układ wzajemnie powiązanych bodźców, środków i warunków, które mają zachęcać pracowników do realizacji określonych celów.
 • Słowa kluczowe: motywacja, system motywacyjnyMarek Bugdol, Zarządzanie jakością w urzędach administracji publicznej. , Difin, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7251-901-6 (20+3)
 • (cytat, str. 262) W systemie motywacyjnym należy uwzględnić trzy grupy czynników:
  - ogólne czynniki motywacji,
  - czynniki specyficzne dla administracji publicznej,
  - czynniki dla organizacji zorientowanych na jakość.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyJerzy Kisielnicki, Zarządzanie projektami. Ludzie - procedury - wyniki, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-264-1243-1 (25+18)
 • (parafraza, str. 221 - 223) Podejścia stosowane w procesie motywowania:
  - tradycyjne, czyli taylorowskie
  - od strony stosunków międzyludzkich
  - od strony zasobów ludzkich
  - behawioralne.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyAdam Stabryła, Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN: 978-83-01-14846-1 (127+0)
 • (cytat, str. 98) Analiza stosowanych systemów motywacyjnych ujawnia ich niedostatki formalne i merytoryczne, wskazując na niską efektywność zarządzania zasobami ludzkimi. Dotyczy to przykładowo braku długofalowej polityki personalnej, niespójnej koncepcji wiązania zadań z formami płac, wadliwego systemu oceny wyników pracy
 • Słowa kluczowe: zarządzanie, motywacja, zarządzanie zasobami ludzkimi, system motywacyjny, zasoby ludzkieAdam Stabryła, Zarządzanie rozwojem firmy. , Księgarnia Akademicka, Kraków 1996, ISBN: 8386439874 (71+2)
 • (cytat, str. 140) Szerokie znaczenie systemu motywacyjnego proponujemy ująć w następujący sposób:
  1)system motywacyjny jest narzędziem zarządzania i spełnia rolę wspomagającą procesy decyzyjne, planistyczne i kontrolne,
  2)części składowe systemu motywacyjnego to:
  - czynniki motywacyjne,
  - system zadaniowy przedsiębiorstwa,
  - koszty pracy w przedsiębiorstwie,
  - system partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyAshok Jashapara, Zarządzanie wiedzą. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, ISBN: 83-208-1631-9 (69+6)
 • (cytat, str. 290) Systemy motywacyjne opierają się na założeniu, że im bardziej ludzie przykładają się do pracy, tym lepsze wyniki osiągają. Dobre wyniki zostają odpowiednio wynagrodzone, co z kolei sprawia, że wzrastają zadowolenie i zaangażowanie personelu. Na część wynagrodzenia uzależnioną od osiągniętych wyników mogą się składać różnego typu premie, świadczenia dodatkowe i wyróżnienia.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjnyAlicja Sajkiewicz, Zasoby Ludzkie w Firmie. organizacja, kierowanie, ekonomika, POLTEXT, Warszawa 2000, ISBN: 83-86890-77-0 (153+0)
 • (cytat, str. 213) Istota systemu motywacyjnego jest inspirowanie pracowników do osiągnięć, w przeciwieństwie do tradycyjnie pojmowanego motywowania jako pobudzania pracowników do efektywnego wykonywania zadań.
 • Słowa kluczowe: system motywacyjny
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty