transformacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 22)
Marta Nowak, Controlling działalności marketingowej. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1680-8 (30+0)
 • (cytat, str. 68) transformacja - prowadzenie - transfer, czyli proces polegający na zatrudnieniu zewnętrznego dostawcy, który restrukturyzuje dany proces w przedsiębiorstwie, następnie przez krótki czas go prowadzi, a potem oddaje w zarządzanie służbom z macierzystej korporacji; celem jest przeprowadzenie transformacji procesu przez zewnętrznego partnera
 • Słowa kluczowe: transformacjaAlan Greenspan, Era zawirowań. , Muza, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7495-451-8 (83+0)
 • (cytat, str. 531) W przypadku byłych gospodarek centralnie sterowanych z Europy Wschodniej transformacja jest już w dużej mierze zakończona. Nie dotyczy to jednak Chin, jak dotąd największego gracza w procesie transformacji. Tam migracja siły roboczej z rejonów wiejskich do wysoce konkurencyjnych fabryk w delcie Rzeki Perłowej odbywa się stopniowo i w sposób kontrolowany. Z liczącej prawie 800 milionów ludzi chińskiej siły roboczej niemal połowa mieszka obecnie w miastach, gdzie w większości poddana jest wpływowi sił konkurencyjnych.
 • Słowa kluczowe: transformacjaJerzy Świderski, Finanse Banku Komercyjnego. , Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1998, ISBN: 83-85776-33-8 (103+17)
 • (cytat, str. 23) Sektor bankowy może wspomagać transformację, restrukturyzację i rozwój polskiej gospodarki, stanowiąc zaplecze finansowe i źródło innowacji gospodarczych.
 • Słowa kluczowe: bank, restrukturyzacja, transformacjaRyszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński (red.), Informacja w zarządzaniu procesem zmian. , Zakamycze, Kraków 2003, ISBN: 83-7333-247-2 (51+2)
 • (cytat, str. 212) Transformacja to zbiór procesów o różnej złożoności oraz poddających się wielokryterialnej analizie,które decydują o sposobie funkcjonowanie SG.
 • Słowa kluczowe: transformacjaJerzy Zieliński (red.), Inteligentne systemy zarządzania. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12968-9 (45+10)
 • (cytat, str. 79) Jedną z najczęśćiejw ykorzystywanych transformacji jest koncentracja zbioru rozmytego. Jej zadaniem jest intensyfikacja modelowanej wartości. W języku naturalnym tę rolę spełniają takie pzysłówki, jak bardzo, ekstremalnie.
 • Słowa kluczowe: zbiór, transformacjaDave Ulrich, Liderzy zarządzania zasobami ludzkimi. Nowe wyzwania, nowe role, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001, ISBN: 8388597434 (26+10)
 • (cytat, str. 45) Transformacja oznacza fundamentalne zmiany w kulturze przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: zmiana, transformacja
 • (cytat, str. 180 - 181) Transformacja tym różni się od inicjatywy wprowadzenia zmian, że wpływa na samą tożsamość, wartości i kulturę organizacyjną firmy.
 • Słowa kluczowe: zmiana, transformacjaEulalia Skawińska, Katarzyna G. Sobiech-Grabka, Kataryna A. Nawrot, Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1899-4 (66+6)
 • (cytat, str. 198) Transformacja ( z łaciny transformare- przeobrażać, przekształcać) to zmiana ustroju społecznego, ekonomicznego i politycznego.
 • Słowa kluczowe: transformacjaMichael Williams, Mistrzowskie przywództwo. , Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, ISBN: 9788375266948 (43+0)
 • (cytat, str. 45) Istotą transformacji jest przede wszystkim przeprowadzenie przedsiębiorstwa od stanu "tu i teraz" do stanu pożądanego.
 • Słowa kluczowe: transformacja
 • (cytat, str. 94) Transformacja jako proces obejmuje zwykle:
  - Ulepszanie aktualnego stanu poprzez zmianę natury rzeczy,
  - Rozwijanie ludzi, systemów, procesów, organizacji o poprawianie wyników,
  - Racjonalizację i (lub) syntezę różnorodnych systemów, procesów, ról, relacji, struktur organizacyjnych lub ich elementów,
  - Burzenie ustalonego porządku, by zbudować przyszłość.
 • Słowa kluczowe: transformacja
 • (cytat, str. 232) Udana transformacja zależy także od zdolności przywódcy do koncentrowania, mobilizacji i rozmieszczenia talentu i zasobu w tych obszarach przedsiębiorstwa, gdzie są one najbardziej potrzebne.
 • Słowa kluczowe: przywódca, transformacjaRafał Mrówka, Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010, ISBN: 9788375267341 (61+0)
 • (cytat, str. 165) Zmiana (transformacja) oznacza poszukiwanie, komunikowanie i wykorzystanie przez organizację informacji płynących z otoczenia w celu zmiany ich postrzegania przez pracowników.
 • Słowa kluczowe: transformacja
 • (cytat, str. 168) Najważniejszym zadaniem liderów organizacji na etapie transformacji staje się przeciwdziałanie oporom wobec zmiany i ich łagodzenie.
 • Słowa kluczowe: lider, transformacja
 • (cytat, str. 174) Dążenie przywódcy do wprowadzenia reform pokazuje jego osobiste zaangażowanie w proces transformacji, wspiera ją autorytetem. Zapewnienie o skuteczności zmiany służy uspokojeniu ludzi, zduszeniu ich niepokoju co do następstw metamorfozy.
 • Słowa kluczowe: przywódca, transformacja, trener coachingu
 • (cytat, str. 177) () niezwykle ważnym zadaniem liderów organizacji związanym z redukowaniem oporów wobec zmiany może być wyzwolenie współuczestnictwa pracowników w procesie planowania i przeprowadzania zmiany.
 • Słowa kluczowe: lider, transformacjaJan Steczkowski, Reprezentacyjne badania jakości wyrobów. Kontrola odbiorcza, Platan, Kraków 1993, ISBN: 83-85222-34-0 (48+7)
 • (cytat, str. 100) Tak więc przekształceniem (transformacją) zmiennej będzie się nazywać procedurę, która służy przejściu na drodze matematycznej z jednej zmiennej na inną zmienną losową (na inną skalę pomiarową ) mającą własności odpowiadające metodzie badań.
 • Słowa kluczowe: transformacjaZbigniew Chrościcki, Zarządzanie firmą. wybrane problemy, C.H. Beck, Warszawa 1999, ISBN: 83-7110-385-9 (48+11)
 • (cytat, str. 9) "Ludzie nauki, doradcy i przedsiębiorcy podejmują różnego rodzaju środki zaradcze w celu pomniejszenia i wyeliminowania negatywnych skutków transformacji. Należą do nich:
  -łączenie firm (wspólnota celów) i tworzenie tzw. "globalnego biznesu", działającego wg strategii "nie kontynuować, ale współpracować";
  -"naprawianie" przyrody (ochrona środowiska naturalnego wobec wzrostu poczucia zagrożenia);
  -skracanie czasu pracy;
  -system ciągłej pracy 4-zmianowej (zmiany po 6 godzin);
  -obniżanie podatków dla tych, którzy tworzą miejsca pracy, zwłaszcza dla absolwentów szkół;
  -akcjonat pracowniczy (zapewnienie pracownikom udziału w zyskach firmy co motywuje ich i zwiększa zainteresowanie wynikami firmy);
  -zlecanie robót wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym (outsourcing);
  -wprowadzanie spłaszczonych struktur organizacyjnych."
 • Słowa kluczowe: transformacjaRoman Niestrój (red.), Zarządzanie i marketing. , Wydawnictwo Akadamii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, ISBN: 83-7252-175-1 (22+0)
 • (cytat, str. 79) Przez transformację spółek należy rozumieć różne formy ich restrukturyzacji, czyli łączenie, podział i przekształcanie.
 • Słowa kluczowe: spółka, transformacjaAndrzej Koźmiński, Dariusz Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. , Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-60501-58-0 (133+0)
 • (cytat, str. 115) Transformacja adaptacyjna powinna być podejmowana
  w odpowiedzi na poważne jakościowe zmiany w otoczeniu organizacji.
  Jej efektem jest redefinicja relacji między organizacją, jej zasobami angażowanymi
  w procesy, samymi procesami i ich produktami, a otoczeniem
  w którym funkcjonuje.
 • Słowa kluczowe: transformacja
 • (cytat, str. 116) Transformacja proaktywna to zasadnicza przebudowa wnętrza
  organizacji spowodowana zmianą pojmowania jej misji i celów. U podłoża
  tak rozumianej przemiany leżą wizje i marzenia osoby lub osób, które
  podejmują trud i ryzyko zasadniczej „rewolucyjnej” przebudowy.
 • Słowa kluczowe: transformacja

Strona 1 z 2

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty