system wytwórczy

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 6 z 6)
Adam Stabryła, Jerzy Trzcieniecki (red.), Organizacja i zarządzanie. Zarys problematyki, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986, ISBN: 8301069805 (142+0)
 • (cytat, str. 131) "System wytwórczy to system dynamiczny, funkcjonujący jako proces, podczas którego zachodzi z jednej strony związek informacyjno - decyzyjny miedzy poszczególnymi podsystemami, z drugiej zaś ma miejsce działanie wykonawcze odniesione do określonego obiektu."
 • Słowa kluczowe: system wytwórczyAndrzej Rogowski, Podstawy organizacji i zarządzania produkcją w przedsiebiorstwie. , CeDeWu, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7556-232-3 (3+0)Adam Nalepka, Struktura organizacyjna. , Antykwa, Kraków 2001, ISBN: 83-87493-61-9 (75+0)
 • (cytat, str. 17) Treść pojęcia "struktura organizacyjna" obejmuje całokształt zagadnień związanych ze strukturą i realizacją procesu zarządzania w systemie wytwórczym. Struktura organizacyjna określa podział pracy w systemie i ustanawia niezbędne powiązania pomiędzy różnymi funkcjami i czynnościami, kształtuje podział władzy i podporządkowuje hierarchicznie składniki systemu oraz ustanawia układ odpowiedzialności.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie, struktura organizacyjna, system wytwórczy
 • (cytat, str. 18) Struktura organizacyjna to ogół zależności funkcjonalnych i hierarchicznych pomiędzy elementami systemy wytwórczego, zgrupowanymi w komórki i jednostki organizacyjne, umożliwiających kierowanie funkcjonowaniem systemu.
 • Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, system wytwórczy
 • (cytat, str. 167) Podstawowym czynnikiem, determinującym hierarchię systemu wytwórczego, jest potencjalna rozpiętość kierowania, a właściwie stopień jej wykorzystania przy tworzeniu komórek i jednostek organizacyjnych. Ustalenie poziomu potencjalnej rozpiętości kierowania i badanie stopnia jej wykorzystania przez poszczególne stanowiska kierownicze jest tu podstawowym zadaniem badawczym.
 • Słowa kluczowe: kierowanie, system wytwórczy, hierarchia
 • (cytat, str. 175) Formalizacja budowy systemu wytwórczego jest koniecznym warunkiem zapewnienia mu trwałości i wydzielenia go z otoczenia. Uzyskuje się to poprzez:
  - utrwalenie celów systemu,
  - opis podstawowych składników systemu,
  - ujęcie zadań, uprawnień i odpowiedzialności członków systemu,
  - ujęcie zależności łączących członków a istotnych z punktu widzenia realizacji celów.
 • Słowa kluczowe: system, otoczenie, formalizacja, system wytwórczy
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty