Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 
: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: strategia przedsi��biorstwa (0 - 20 z 28)

Gabryelczyk R., ARIS w modelowaniu procesów biznesu, Difin, Warszawa 2006
Kosińska E. (red.), Marketing międzynarodowy Zarys problematyki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
Szablewski A., Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009
Gordon I., Relacje z klientem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
Morgan M., Skuteczne wdrażanie strategii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010
Hąbek P., Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010
Penc J., Strategiczny system zarządzania, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001
Razjer M., Strategie dywersyfikacji przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
Lisiecka K., Zarządzanie jakością produktów w przedsiębiorstwie przemysłowym, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego, Katowice 1993
Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
Kuc B., Gliński B., Zarządzanie strategiczne: geneza, rozwój, priorytety., Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996
 
: Następna >>