polityka kadrowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy (0 - 7 z 7)




Czesław S. Nosal, Psychologia decyzji kadrowych. Strategie. Kryteria. Procedury., Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-68-9 (38+0)
 • (cytat, str. 19) Rozwój i kształcenie kadr z natury jest zadaniem perspektywicznym. Tylko w ramach strategii "długiego marszu" konieczna staje się staranna polityka kadrowa. Innymi słowy: jeśli firma tworzy lub zasadniczo zmienia swoją strategię globalną (długoterminową), to zmiana ta implikuje nową politykę kadrową, nowe kryteria zwalniania, zatrudnienia etc. Możemy odwrócić ten kierunek rozumowania twierdząc, że jeśli w firmie nie dostrzega się konieczności poważniejszych zmian kadrowych, to nie ma ona strategii globalnej lub też - przypadek idealny - nie ma poważniejszych problemów strategicznych. Zatem - co warto podkreślić - oceniając politykę kadrową otrzymujemy ważną informację o strategii firmy.
 • Słowa kluczowe: polityka kadrowa, kadra
 • (cytat, str. 25) To, którzy kandydaci są zatrudnieni, nie jest wyłącznie wewnętrzną sprawą pracodawcy. W grę wchodzą głębsze wartości i bardziej odległe konsekwencje, ocenianie w obrębie firmy i w szerszej, społecznej skali. Polityka kadrowa oparta na trafnych kryteriach wpływa nie tylko na sukcesy firmy, ale kształtuje także wzory karier zawodowych oraz ich społeczny obraz.
 • Słowa kluczowe: zatrudnienie, polityka kadrowa
 • (cytat, str. 32) Strategia personalna czerpie swoje uzasadnienie i sens z nadrzędnej względem niej, globalnej strategii firmy. Oznacza to, że główne cele polityki kadrowej są formułowane jak narzędzia konieczne do realizacji strategii przedsiębiorstwa.
  Jeśli podstawowe zadania działu personalnego - takie na przykład, jak poszukiwanie i kształcenie kadr, przesunięcia i zwolnienia pracowników - nie pozostają w ścisłym (koniecznym) związku z celem strategicznym firmy, to nie ma w niej autentycznej strategii personalnej.
 • Słowa kluczowe: strategia, strategia personalna, polityka kadrowa
 • (cytat, str. 43) Posiadanie stałego działu personalnego jest wręcz niezbędne w firmach, które znajdują się w fazie intensywnego rozwoju lub uzyskały wyraźną dominację na rynku. W obu tych przypadkach pozytywne skutki aktywnych strategii ogólnych mogą być zaprzepaszczone z powodu błędów w polityce kadrowej.
 • Słowa kluczowe: polityka kadrowa, dział personalny



Ryszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński (red.), Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie. Ku przedsiębiorstwu przyszłości, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001, ISBN: 83-204-2713-4 (11+12)
 • (parafraza, str. 117) Polityka personalna zwana także polityką kadrową, systemem pracy z kadrami czy systemem zarządzania zasobami ludzkimi to instrument zarządzania przedsiębiorstwem, zapewniający urzeczywistnianie jego celów, tak bieżących, jak i strategicznych. Odzwierciedla ona poglądy naczelnego kierownictwa na miejsce i rolę ludzi w organizacji w kontekście realizacji wszystkich jej funkcji. Polityka personalna powinna obejmować zasady kierowania ludźmi w organizacji oraz procesy kadrowe ukierunkowane na kształtowanie kapitału ludzkiego: rekrutacja, derekrutacja, ocenianie i wynagradzanie pracowników, rozwój kadr i kształtowanie warunków oraz stosunków pracy.
 • Słowa kluczowe: państwo, polityka kadrowa, polityka personalna



Barbara Kożusznik, Marek Adamiec, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor - kreator - inspirator, Akade, Katowice 2000, ISBN: 83-7287-000-4 (49+17)
 • (cytat, str. 50) Polityka kadrowy musi być podporządkowana przyświecającej działaniom formy wizji kadr i odpowiadać na następujące pytania:
  -Jakie kadry stanowią ideał, do którego warto dążyć w firmie?
  -W jakim okresie powinno się ten ideał osiągnąć?
  -Jakie konkretne zadania należy w związku z tym wykonać?
  -Kto jest odpowiedzialny za realizację poszczególnych zadań?
 • Słowa kluczowe: polityka kadrowa



Alicja Sajkiewicz, Zasoby Ludzkie w Firmie. organizacja, kierowanie, ekonomika, POLTEXT, Warszawa 2000, ISBN: 83-86890-77-0 (153+0)
 • (cytat, str. 105) Jeżeli polityka kadrowa przedsiębiorstwa ma aspiracje być racjonalną, konieczna jest optymalizacja:
  - wielkości i struktury zatrudnienia,
  - intensywności wewnętrznych strumieni zasobów pracy, czyli procesów zachodzących na wewnętrznym rynku pracy,
  - wielkości i rozkładu w czasie dwukierunkowych strumieni zatrudnieniowych, łączących przedsiębiorstwo z zewnętrznym rynkiem pracy.
 • Słowa kluczowe: polityka kadrowa




Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty