grupa

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 3

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 54)
Paul Hague, Nick Hague, Carol-Ann Morgan, Badania rynkowe w praktyce. , Onepress, Gliwice 2004, ISBN: 83-7361-651-9 (13+1)
 • (cytat, str. 51 - 52) Grupa fokusowa to metoda badawcza polegająca na zbieraniu danych w czasie wspólnej pracy w grupie i dyskusji na dany temat. W czasie takiego badania spotyka się niewielka grupa starannie wybranych osób, które rozmawiają na określony temat opierając się na swoich doświadczeniach.

  Grupy fokusowe wyróżniają cztery zasadnicze cechy:

  ❖ Wymagają aktywnego zaangażowania uczestników.

  ❖ Dostarczają dokładnych danych jakościowych.

  ❖ Osoby uczestniczące w badaniu mają wspólne doświadczenia lub zainteresowania.

  ❖ Dyskusja skupia się na tym, żeby pomóc w zrozumieniu problemu.

  Typowe grupy fokusowe składają się z 5 do 10 osób. Grupa powinna być na tyle mała, żeby każda z osób miała możliwość podzielenia się swoimi poglądami, i równocześnie na tyle duża, żeby możliwe było współdziałanie i aby omawiane doświadczenia były różnorodne. W grupach większych niż 10 osób możliwość dyskusji jest ograniczona, natomiast w grupach mniejszych niż 5 osób może pojawić się zbyt mało pomysłów.

  Dla osoby przeprowadzającej badanie ważna jest pewna jednorodność uczestników grup fokusowych. Podobieństwo członków grupy jest podstawą przy rekrutacji, niezbędne jest więc spełnienie określonych wymagań, by w takiej grupie się znaleźć.

  Zazwyczaj osoba przeprowadzająca badanie oraz klienci wspólnie wyznaczają główne kryteria wyboru do pracy w grupach fokusowych. Przykładowo, prawie na pewno w grupie fokusowej badającej stosunek do stron internetowych wymagane będzie posiadanie dostępu do internetu i dosyć regularne jego używanie (pojęcie to również będzie wymagało zdefiniowania).

  Grupy fokusowe dostarczają danych jakościowych zawierających więcej słów i opisów niż cyfr. Grupa stanowi forum do dyskusji, a moderator grupy (osoba przeprowadzająca badanie i prowadząca grupę) — wykorzystując swoje umiejętności — prowadzi dyskusję w taki sposób, aby pojawiły się w niej pomysły, poglądy i doświadczenia. Grupa fokusowa to więcej niż wywiad grupowy, ponieważ kluczowe znaczenie ma współdziałanie jej członków.
 • Słowa kluczowe: grupa, metoda badawczaTomasz Szapiro, Co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6 (38+2)
 • (cytat, str. 79) Zjawisko przesunięcia ryzyka tłumaczone jest podziałem (rozmyciem) odpowiedzialności przy podejmowaniu decyzji grupowej, oddziaływaniem i charyzmą przywódców, dokonującą się zmianą preferencji indywidualnych w trakcie procesu decyzyjnego, będąca przecież celem tego procesu, oraz utratą indywidualności. Powszechnie znanym objawem tego ostatniego zjawiska w innej skali jest uleganie przez jednostki nastrojom powszechnej paniki przy masowej histerii w tłumie. Członkowie grupy ulegają również naciskowi związanemu z koniecznością otrzymania consensusu za wszelką cenę.
 • Słowa kluczowe: grupa, przesunięcie ryzyka
  Komentarze i źródła pierwotne: D.R. Kamerschen, R.B. McKenzie, C. Nardinelli, Ekonomia, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk 1992, s.53
 • (cytat, str. 81) W problemach grupowych decyzja jest wynikiem uzgodnienia preferencji indywidualnych. Przyjęcie strategii dyktatora oznacza, że decyzja grupowa podejmowana jest zgodnie z preferencjami jednej osoby. Twierdzenie Arrowa orzeka, że niemożliwe jest przyjęcie innej strategii niż strategia dyktatora, bez pogwałcenia ważnych wymogów stawianych metodzie wyboru. Zarówno różne metody głosowania, jak i korzystanie z grupowej funkcji użyteczności obarczone są poważną krytyką.
 • Słowa kluczowe: grupa
  Komentarze i źródła pierwotne: R. Łazarek, Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa 1999, s.74-75.Hilmar J. Vollmuth, Controlling. instrumenty od A do Z, Placet, Warszawa 1995, ISBN: 8385428100 (78+11)
 • (cytat, str. 160) Moderator określa tok wydarzeń w grupie.
 • Słowa kluczowe: grupa, moderacjaHonorata Sosnowska (red.), Grupowe podejmowanie decyzji. Elementy teorii, przyłady zastosowań, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 1999, ISBN: 83-87367-65-4 (20+9)
 • (cytat, str. 63) Jeżeli chodzi o teorię podejmowania grupowych decyzji, to wybór grupowy ma miejsce wtedy, gdy wyboru dokonuje więcej niż jedna osoba.
 • Słowa kluczowe: grupa, decyzja, wybór, teoria
  Komentarze i źródła pierwotne: Organizacja i zarządzanie,praca zbiorowa pod red. M.Przybyły, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2002, s.28-30Mike Robson, Grupowe rozwiązywanie problemów. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1543-6 (42+4)
 • (cytat, str. 11) Ważna jest umiejętność dostrzeżenia, kiedy podejście grupowe będzie korzystne, a następnie trzeba zapewnić warunki do skutecznej współpracy w grupie.
 • Słowa kluczowe: grupa, praca
 • (cytat, str. 34) () jeżeli grupa nie będzie miała jasnego obrazu wspólnego celu, nie zdoła osiągnąć sukcesu.
 • Słowa kluczowe: grupa, cel
 • (cytat, str. 30 - 31) Z doświadczenia wynika, że należy głównie skupić uwagę na następujących sprawach:
  - zaufaniu,
  - celach,
  - komunikacji,
  - rolach,
  - motywacji i pilności spraw,
  - analizie procesu,
  - kulturze organizacyjnej firmy.
 • Słowa kluczowe: grupa
 • (cytat, str. 50) Grupom do osiągnięcia sukcesu potrzeba rygorystycznego procesu oraz praktycznych narzędzi i technik służących do opracowania rozwiązania, ale wiele grup popełnia błąd, sądząc, że to wystarczy do uzyskania powodzenia. Równie ważne jak techniki rozwiązywania problemów jest to, żeby grupa w trakcie swoich prac funkcjonowała skutecznie.
 • Słowa kluczowe: grupa, proces rozwiązywania problemu
 • (cytat, str. 52) Jedną z najważniejszych wytycznych prowadzących do skutecznej pracy w grupie jest pamiętanie o tym, co staramy się osiągnąć, i unikanie spychania zadań na innych. Jedną z najważniejszych przyczyn skuteczności grup problemowych jest to, że skupiają uwagę na powierzonych im problemach - tych, w sprawie których coś mogą zrobić.
 • Słowa kluczowe: grupa, cel, praca
 • (cytat, str. 74) Im więcej możliwości grupa rozważa w odniesieniu do każdego problemu, tym będzie lepsze ostatecznie przyjęte rozwiązanie.
 • Słowa kluczowe: grupa, problem, rozwiązanie
 • (parafraza, str. 12) Grupowe rozwiązywanie problemów sprawdza się kiedy:
  - więcej niż jedna osoba interesuje się jakimś problemem
  - nie ma jednej prostej odpowiedzi, a właściewe podejście będzie wynikiem połączenia poglądów różnych osób
  - jest ważne, żeby zainteresowane osoby angażowały się w rozwiązanie
 • Słowa kluczowe: grupa, problem
 • (parafraza, str. 163) Podstawową funkcją (moderatora grupy) jest doprowadzanie do rozwoju wiedzy i umiejętności umożliwiających grupie osiąganie sukcesu oraz samodzielności, nie jest nią rozwiązanie problemu, nad którym grupa pracuje, przewodzenie grupie, ani wchodzenie de facto w jej skład.
 • Słowa kluczowe: grupa, moderacjaDale Carnegie, I ty możesz być liderem. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 1995, ISBN: 83-85881-22-0 (55+0)
 • (cytat, str. 108) Potrzebne są grupy pracowników pochodzących z rozmaitych oddziałów przedsiębiorstwa, podejmujących realizację projektu, dążących do określonego celu przez określony czas - mające za zadanie zaprojektowanie nowego produktu, zreorganizowanie fabryki, zmianę funkcji oddziału, poprawę jakości.
 • Słowa kluczowe: grupaUrs Birchler, Monika Butler, Information economics. , Routledge, New York 2007, ISBN: 978-0-415-37345-6 (14+0)
 • (cytat, str. 204) Rodzaje zachowań grupowych i ich efektół:
  1. Bańka
  2. Kaskada
  3. Konformizm
  4. Zakażenie
  5. Konwencjonalizm
  6. Pęknięcie (bańki)
  7. Instynkt stadny
  8. Naśladownictwo i moda
  9. Ucieczka/bieg
 • Słowa kluczowe: grupa, Ludzie, problemy, zestawienie, zachowaniaAnna Nikodemska-Wołowik, Jakościowe badania marketingowe. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999, ISBN: 83-208-1217-8 (15+6)
 • (cytat, str. 103) O dwóch lub więcej osobach można powiedzieć, iż stanowią grupę, jeśli zostały spełnione cztery podstawowe warunki:
  - wystąpiła bezpośrednia interakcja
  - uczestnicy mają wspólny cel
  - zostały w tym zbiorze jednostek określone normy
  - wykształciła się pewna struktura grupowa.
  Grupę należy zatem traktować jako zespół ludzi wzajemnie na siebie wpływających, przy czym wpływ ten stanowi na ogół wynik samorzutnego przystosowania się członków formacji do danego środowiska społecznego. Działalność grupy determinują jednostki i przeciwnie - na ich zachowanie w dużym stopniu oddziałuje postawa grupy.
 • Słowa kluczowe: grupa
  Komentarze i źródła pierwotne: M.Sierpińska, B.Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2003, s.56
 • (cytat, str. 104) Podstawowy atrybut metody wywiadu grupowego stanowi dynamika grupy, rozumiana jako interakcja między członkami danej grupy, czyli świadome lub nieświadome wzajemne oddziaływanie na siebie jednostek.
 • Słowa kluczowe: grupa
  Komentarze i źródła pierwotne: C.Drury, Rachunek kosztów, PWN-Chapman&Hall, Warszawa 1996, s.32Czesław Sikorski, Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji, C.H. Beck, Warszawa 2005, ISBN: 83-7387-864-5 (46+11)
 • (cytat, str. 13) Spójność grupy określana jest zwykle przez siłę więzi interpersonalnych opartych na zaufaniu i sympatii.
 • Słowa kluczowe: grupa, spójnośćKarl Kalin, Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, ISBN: 83-85441-89-1 (40+0)
 • (cytat, str. 99) Człowiek sam w sobie jest niedoskonały; dopiero przez intensywne współdziałanie (interakcje) z innymi ludźmi może się w pełni zrealizować. []Bez pomocy grupy pojedynczy człowiek nie jest w tanie ani zaspokoić wielu swoich podstawowych potrzeb, ani rozwiązać decydujących problemów. Wskutek tego skazany jest poniekąd na członkostwo przez całe swoje życie w dającej mu schronienie gromadzie.
 • Słowa kluczowe: grupa
 • (cytat, str. 100) Na pytanie: "grupa czy jednostka?" nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi typu "albo - albo". Istnieją zdania, które są jakby stworzone dla pojedynczego pracownika, podczas gdy innym zdaniom podołać może tylko zespół.
 • Słowa kluczowe: grupa, jednostka

Strona 1 z 3

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty