Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

Cytaty i parafrazy dla: warto���� przedsi��biorstwa (0 - 10 z 10)

Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007
Baruk A., Marketing personalny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa 2006
Szablewski A., Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009
Maślanka T., Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, C.H. Beck, Warszawa 2008
Dąbrowski T., Reputacja przedsiębiorstwa, Wolters Kluwer Polska,
Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
Janasz K., Janasz W., Kozioł K., Szopik-Depczyńska K., Zarządzanie strategiczne, Difin, Warszawa 2010