Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 
: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: skuteczno���� (0 - 20 z 55)

Fisher R., Ury W., Dochodząc do Tak!, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994
Pszczołowski T., Dylematy sprawnego działania, Wiedza powszechna, Warszawa 1982
Kotler P., Dziesięć śmiertelnych grzechów marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
Jeruzalski T., Efektywność i skuteczność wdrażania systemów IT w administracji publicznej, CeDeWu, Warszawa 2009
Antoszkiewicz J., Firma wobec zagrożeń, POLTEXT, Warszawa 1997
Wrycza S., Informatyka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010
Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000
Blythe J., Komunikacja marketingowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
Jakubowska U. (red.), Komunikacja między ludźmi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998
Kowalczyk J., Konsultant w dziedzinie zarządzania jakością, CeDeWu, Warszawa 2005
Hesselbein F., Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997
Anthony R., Govindarajan V., Management Control Systems, McGraw-Hill Inc., Boston 2007
Sznajder A., Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008
Penc J., Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu. Tom I, C.H. Beck, Warszawa 2003
Korzeniowski L., Menedżment, EAS, Kraków 2010
Kasprzak T. (red.), Modele referencyjne w zarządzaniu procesami biznesu, Difin, Warszawa 2005
Drucker P., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2000
 
: Następna >>