Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

Cytaty i parafrazy dla: warto���� firmy (0 - 14 z 14)

Dębski S., Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz. 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994
Thomas M., Mistrzowskie zarządzanie ludźmi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010
Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Stankiewicz J., Sojak S. (red.), Podstawy rachunkowości, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 1995
Dębska-Rup A., Rachunkowość Finansowa, Krakowska Szkoła Wyższa, Kraków 2009
Penc J., Role i umiejętności menedżerskie: sekrety sukcesu i kariery, Difin, Warszawa 2005
Kiziukiewicz T., Sprawozdawczość i informacje finansowe dla menedżera: poradnik praktyczny, Ekspert, Wrocław 1993
Budzyński W., Wizerunek równoległy, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2008
Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
Kall J., Sojkin B. (red.), Zarządzanie produktem - wyzwania przyszłości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006
Sońta-Drączkowska E., Zarządzanie wieloma projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012
Szałkowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008