motywacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 14

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy (0 - 20 z 280)
Rafał Szczepanik, 17 śmiertelnych błędów szefa. , Helion, Gliwice 2010, ISBN: 978-83-246-27-22-6 (5+26)
 • (parafraza, str. 261) 1. Nagradzanie za propozycje usprawnień.
  2. Stopniowe wprowadzenie kultury organizacyjnej, w której nagradza się za sukcesy raczej niż karze za błędy.
  3. Wprowadzenie standardowego raportowania o projektach i okresach.
  4. Zwiększenie liczby szkoleń i treningów opartych na konkretnych potrzebach i przykładach błędów z przeszłości.
  5. Omawianie popełnianych błędów wśród kadry menedżerskiej.
  6. Prowadzenie cyklicznych przeglądów kluczowych procesów, procedur, systemów i powtarzających się czynności.
  7. Benchmarking - analiza działań konkurencji i uczenie się na ich błędach.
  8. Promocja awansowania wewnętrznego i przeszkalanie następców.
 • Słowa kluczowe: benchmarking, motywacja, kultura organizacyjna, raportowanie, szkolenia, proceduryMichael Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania. , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-69-7 (126+7)
 • (cytat, str. 118) (...) jeżeli ludzie są dobrze umotywowani do pracy, to zarówno kierowanie nimi, jaki i odnoszenie sukcesów będzie znacznie prostsze.
 • Słowa kluczowe: motywacja, kierowanie
 • (cytat, str. 119) Tak naprawdę poszukuje się ludzi o motywacji zewnętrznej, którzy są na tyle pozbawieni egoizmu, aby poświęcić wewnętrzną satysfakcję dla zewnętrznych korzyści.
 • Słowa kluczowe: motywacja
 • (cytat, str. 120) Zatem przez motywację wewnętrzną rozumiemy umiejętność wykazywania się wynikami w swojej pracy.
 • Słowa kluczowe: motywacja
 • (cytat, str. 120) (...) w zarządzaniu mogą przetrwać tylko osoby z motywacją zewnętrzną.
 • Słowa kluczowe: motywacjaRichard Bandler, Alchemia manipulacji. , Helion, Gliwice 2006, ISBN: 83-7361-866-X (41+0)
 • (cytat, str. 57) Ostatnią sprawą, o której teraz napiszemy, jest to, że musisz się nauczyć wzbudzać w sobie entuzjazm. Jedną z prawd obowiązujących w sprzedaży i w prowadzeniu negocjacji, a także ogólnie w życiu jest to, że jeśli nie uczynisz rzeczy bardziej ekscytującymi, staną się one nudniejsze.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, sprzedaż, motywacja
 • (cytat, str. 58) Ważne jest to, że z każdym produktem i usługą, którą sprzedajesz, powinieneś sprzedawać odpowiedni stan. Za każdym razem, gdy klient spojrzy na Twój produkt, powinien poczuć się dobrze. Niezależnie od okoliczności. Właśnie na tym polega Twoje zadanie jako sprzedawcy.
 • Słowa kluczowe: sprzedaż, motywacja, NLP
 • (cytat, str. 179) Pamiętaj, sprzedaż nie jest zakończona, dopóki klient nie wróci i nie przyprowadzi Ci kolejnego klienta.
 • Słowa kluczowe: sprzedaż, motywacja, NLPAndrzej Balicki, Analiza rynku. , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku, Gdańsk 2002, ISBN: 83-913162-1-1 (34+0)
 • (cytat, str. 27) Potrzeby to pewne satysfakcje (przedmioty), których pozbawienie powoduje u człowieka "chorobę" niedostatku, a które powiązane ze sobą składają się na motywację.*
 • Słowa kluczowe: motywacja, potrzeby
 • (cytat, str. 27) Motyw jest najczęściej rozumiany jako stan wewnętrznego napięcia, od którego zależą możliwość i kierunek aktywności organizmu.
 • Słowa kluczowe: motywacjaBogusław Niedbała, Maria Sierpińska, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. Centra odpowiedzialności w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, ISBN: 83-01-13893-9 (96+0)
 • (cytat, str. 121) Motywacja osiągnięć do dążenia do sukcesu. Występują w niej dwa składniki: nadzieja na osiągnięcie sukcesu i lęk przed niepowodzeniem.
 • Słowa kluczowe: motywacja, sukces, niepowodzenie
 • (cytat, str. 123) Motywacje do podnoszenia efektywności i zachowań przedsiębiorczych w danym centrum odpowiedzialności są tym większe, w im większym stopniu można powiązać efekty z wynagrodzeniem.
 • Słowa kluczowe: efektywność, motywacja, wynagrodzenie
 • (cytat, str. 179) System ocen centrów kosztowych musi być tak zbudowany, aby służył analizie ex post w realizacji zadań i dostarczał menedżerom i pracownikom motywacji do jak najlepszego działania.
 • Słowa kluczowe: menedżer, motywacja, ocena, centrum kosztówBogusław Niedbała, Controlling w przedsiębiorstwie zarządzanym przez projekty. , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7526-646-7 (65+23)
 • (cytat, str. 149 - 150) Najbardziej znana typologia teorii motywacji wyróżnia dwie ich grupy:
  - teorie treści - skupiają się one na wyjaśnieniu wewnętrznych przyczyn wyzwalających takie, a nie inne zachowanie ludzi, analizując zróżnicowanie ludzkich potrzeb; najbardziej znane teorie tej grupy to: hierarchia potrzeb Maslowa, dwuczynnikowa teoria potrzeb Herzberga, teoria ERG Alderfera, teoria trzech potrzeb McClellanada;
  - teorie procesu (poznawcze) - koncentrują się na sposobie uruchamiania, ukierunkowywania, podtrzymywania i wygaszania ludzkich zachowań, badając proces podejmowania decyzji dotyczących działań oraz wpływ, jaki wywierają na nie preferencje i nagrody; najbardziej znane teorie z tej grupy to: teoria oczekiwań, teoria warunkowania instrumentalnego Skinera, teoria sprawiedliwego nagradzania Adamsa.
 • Słowa kluczowe: motywacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Style postępowania sytuacji konfliktowej u nauczycieli i studentów - analiza empiryczna.
  Bożena Kłusek-Wojciszke, Małgorzata Łosiewicz.
 • (cytat, str. 151) Wpływ motywacji na wyniki można określić poniższymi zależnościami:
  wynik=f(motywacja*zdolność do wykonania)
  gdzie: zdolność do wykonania=f(uzdolnienie*szkolenie+doświadczenie).
 • Słowa kluczowe: motywacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Style postępowania sytuacji konfliktowej u nauczycieli i studentów - analiza empiryczna.
  Bożena Kłusek-Wojciszke, Małgorzata Łosiewicz.
 • (cytat, str. 156) Do podstawowych motywatorów w projektach należą zakres przydzielonej pracy oraz premiowanie.
 • Słowa kluczowe: motywacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Język w komunikacji. Rozważania na przykłądzie socjolektu studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  Joanna Frejman
 • (cytat, str. 159) Narzędzia motywowania pracowników bodźcami niematerialnymi przez kierownika projektu to:
  - listy referencyjne,
  - publiczne dowody uznania,
  - przydział zadań,
  - elastyczny czas pracy,
  - udogodnienia związane z pracą,
  - nowe narzędzia pracy.
 • Słowa kluczowe: motywacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Język w komunikacji. Rozważania na przykłądzie socjolektu studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego.
  Joanna FrejmanEdyta Bombiak, Jarosław Kardas (red.), Czynnik ludzki jako parametr strategiczny w budowaniu kapitału relacyjnego. , [w:] Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-60652-47-3 (1+0)
 • (cytat, str. 19) Czynniki motywujące pracowników wiedzy - wyniki badań:
  Motywator - Odsetek wskazań - Preferowana opcja
  • rozwój osobisty - 33,74% - inwestowanie w rozwój kompetencji
  • niezależnosć - 30,51 - swoboda w ramach określonych zadań
  • realizowanie zadań - 28,69 - pomiar skuteczności i kompetencji
  • wynagrodzenie - 7,07 - wynagrodzenia zindywidualizowane


  Próba 75 osób.
 • Słowa kluczowe: motywacja, wiedza, pracownik wiedzy

Strona 1 z 14

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty