Przeglądanie katalogu (kliknij)
Przeglądaj katalog alfabetyczny według autorów, tytułów lub słów kluczowych. Kliknij odpowiedni przycisk poniżej, a następnie wybierz pierwszą literę nazwiska, tytułu czy słowa kluczowego.
   
Wyszukiwarka pełnotekstowa (kliknij)
Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)

Cytaty i parafrazy dla: Śmierć z przepracowania (0 - 20 z 20)
Maria Adamska (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008, ISBN: 9788372519184

Stanisław Dębski, Damian Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz. 2. , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-02-07436-5Guy Kawasaki, Jak doprowadzić konkurencję do szaleństwa. , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, ISBN: 83-87286-14-1Teresa Kupczyk, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów. , Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009, ISBN: 978-83-925470-8-2Dennis Lock, Podręcznik zarządzania jakością. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN: 83-01-13742-8Carl Shapiro, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice 2007, ISBN: 978-83-246-0157-8Jan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność. , Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-285-6Amrit Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. e-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003, ISBN: 83-85428-83-6Ian H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, ISBN: 8320813204David Clutterbuck, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, ISBN: 83-89355-51-5Richard Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje, zarządzanie w różnych kulturach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-13031-8Krzysztof Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, ISBN: 83-208-1103-1Marek Bugdol, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ISBN:Jack Welch, Winning znaczy zwyciężać. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005, ISBN: 978-83-88931-71-0Jim Camp, Zacznij od nie. techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą zdradzić, MODERATOR, Taszów 2005, ISBN: 83-920207-8-2Dariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami. mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw (tom 2), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, ISBN: 8389142112Zbigniew Chrościcki, Zarządzanie firmą. wybrane problemy, C.H. Beck, Warszawa 1999, ISBN: 83-7110-385-9Michael Regester, Zarządzanie kryzysem. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1555-X