Śmierć z przepracowania

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Cytaty i parafrazy dla: Śmierć z przepracowania (0 - 20 z 20)

Maria Adamska (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008, ISBN: 9788372519184
 • (parafraza, str. 168) Do motywów zadłużania się gospodarstw domowych zaliczyć należy: zaspokajanie potrzeb podstawowych, styl życia determinowany osobowością i budżetem, inwestycje, wypadki losowe (choroba, inwalidztwo, utrata pracy, śmierć członka), inne (ślub, wyjazd, organizacja świąt).
 • Słowa kluczowe: zadłużenie, motyw
 • (parafraza, str. 214 - 217) Przyczyny nadmiernego zadłużania się gospodarstw domowych:
  1. CZYNNIKI EKONOMICZNE:
  - Czynniki egzogeniczne:
  • Czynniki makroekonomiczne: inflacja, rynek pracy, tempo wzrostu gospodarczego, integracja europejska, polityka banku centralnego, polityka handlowa, system podatkowy, transformacja gospodarcza, PKB;
  • Czynniki mikroekonomiczne (częściej będące czynnikami bankructwotwórczymi): rozwój pośrednictwa kredytowego, polityka wypłacanych wynagrodzeń, polityka banków komercyjnych, asymetria informacji, rynek nieruchomości, akcje marketingowe, liberalizacja rynku kredytowego.


  - Czynniki endogeniczne: błędy i ignorancja w sferze zarządzania gospodarstwem: brak wiedzy, nadmierna konsumpcja.

  Wypadki losowe: rozwód, śmierć, inwalidztwo, pojawienie się potomka.
  2. CZYNNIKI POZAEKONOMICZNE: czynniki geograficzne (np. różne wzorce zachować na wsi i w miastach), demograficzne, społeczno-ekonomiczne (wykształcenie, zawód, tradycja, religia, sposób życia, aspiracje przynależności do danej grupy, kultura finansowa (np. ograniczona racjonalność finansowa), behawioralne (osobowość + postawy + opinie + dostrzeganie ryzyka w tym np. podatność na reklamę, skłonność do ryzyka.
 • Słowa kluczowe: gospodarstwo domowe, nadmierne zadłużenieStanisław Dębski, Damian Dębski, Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw cz. 2. , Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-02-07436-5
 • (cytat, str. 75 - 76) Przedmiotem ubezpieczeń społecznych jest ochrona ubezpieczeniowa zdrowia, zdolności do pracy i możliwości zarobkowania oraz życia człowieka. Ubezpieczenie społeczne zapewnia świadczenia pieniężne i rzeczowe w razie wypadków losowych powodujących określone potrzeby materialne wynikłe z takich zdarzeń losowych, jak na przykład choroba, wypadek przy pracy, inwalidztwo, bezrobocie, śmierć.
 • Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczneGuy Kawasaki, Jak doprowadzić konkurencję do szaleństwa. , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, ISBN: 83-87286-14-1
 • (parafraza, str. 38 - 40) Style zarządzania:
  Zadowolony z siebie bufon
  Zadowolony z siebie bufon zwykle działa w rozwiniętym biznesie, żyjąc z bieżących i przeszłych osiągnięć. Proces podejmowania decyzji odbywa się na górze i w sposób autorytarny. Zadowolony z siebie bufon przyjmuje orientację obronną, próbując zachować swą pozycję, pieniądze i wizerunek. Sam obawia się ataku konkurencji i nie myśli o tym, jak własnym atakiem rozwścieczyć innych. Nie zawojuje rynku - chce po prostu zachować status quo.
  Liderzy
  Liderom udało się dojść do czołówki w swojej dziedzinie ze względu na jakość ich produktu, marketingu lub obsługi klienta. Zwykle istnieją dwaj lub trzej liderzy w danej dziedzinie. Podejmowanie decyzji spoczywa głównie na menedżerach średniego szczebla. Liderzy posługują się taktyką obronną i atakiem. Mają odpowiednio agresywny stosunek do rynku i siły potrzebne do rozwścieczenia konkurencji. Stanowią doskonałych "potężnych przeciwników", ponieważ zmuszają swą konkurencję do poważnego wysiłku.
  Nowicjusze
  To firmy, które robią wszystko, by dołączyć do liderów. Są aktywne, agresywne, walczą na śmierć i życie z liderami, tzn. ich zysk jest stratą liderów, a ich strata jest zyskiem liderów. Często w swoich planach marketingowych cytują swych wrogów. Decyzje zwykle podejmuje założyciel firmy lub niewielka grupa pracowników. Nowicjusze są doskonałymi kandydatami na rozwścieczycieli konkurencji, ale złymi wrogami, ponieważ nie mają wiele do stracenia.
  Partyzanci
  To małe firmy, którym udaje się przeżyć przez atak i bieg oraz bardzo silne oddziaływanie na małą populację. Atakują, bo nie mają czego bronić. Podejmowanie decyzji odbywa się w okopach, a odnoszą sukces dzięki samozaparciu. Jeśli zaatakują odpowiednią liczbę klientów, mogą nawet osiągnąć wystarczająco silną pozycję, by stanąć w szranki z nowicjuszami, liderami i bufonami.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie, styl zarządzaniaTeresa Kupczyk, Kobiety w zarządzaniu i czynniki ich sukcesów. , Wyższa Szkoła Handlowa, Wrocław 2009, ISBN: 978-83-925470-8-2
 • (cytat, str. 33) Na podstawie badań określono, że powody, które skłaniają kobiety to bycia przedsiębiorcą można podzielić na dwie grupy. Pierwsza składa się z takich czynników, jak uzyskanie niezależności, uprawianie wolnego zawodu, nowe wyzwania czy potrzeby robienia czegoś bardziej interesującego. Druga grupa czynników to takie, które wręcz zmuszają kobiety do rozpoczęcia działalności w celu wydostania się z kłopotów finansowych i zadbania o rodzinę (np. śmierć męża, rozwód, separacja, wypełnienie roli matki itd.)
 • Słowa kluczowe: przedsiębiorczość kobiet
  Komentarze i źródła pierwotne: Odnośnie: Sfery przygotowawczej analizy preferencjiDennis Lock, Podręcznik zarządzania jakością. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, ISBN: 83-01-13742-8
 • (cytat, str. 134 - 135) Głównymi ustawami regulującymi sprawy odpowiedzialności w Wielkiej Brytanii są:

  Ustawa o sprzedaży (Sale of Goods Act 1979):
  - towary muszą cechować się jakością kupiecką,
  - towary powinny nadawać się do zastosowania;
  Ustawa o nieuczciwych warunkach umów (Unfair Contract Terms Act 1977):
  - wyłączenie osobistej odpowiedzialności za szkodę jest niezgodne z prawem,
  - wyłączenie odpowiedzialności za szkodę jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to uzasadnione;
  Ustawa o ochronie konsumentów
  - nakłada ścisłą odpowiedzialne
  - zastępuje ustawę z 1978 r.
  Ustawa o zdrowiu i bezpieczeństwie pracy (Health and Safety at Work Act 1974, dział 6); w zasadzie stan przed ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r. zakładał pewną formę ścisłej odpowiedzialności, lecz:
  - prywatny charakter umowy wyklucza osoby trzecie z reklamacji skutku kontraktu,
  - istnieje obowiązek udowodnienia zaniedbania, chyba, że strata wynika ze złamania umowy,
  - warunki wykluczające odpowiedzialność za śmierć lub kalectwo są niezgodne z prawem.
 • Słowa kluczowe: CSRCarl Shapiro, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice 2007, ISBN: 978-83-246-0157-8
 • (cytat, str. 277) Kiedy dwie nowe, niekompatybilne technologie walczą o to, by stać się faktycznym standardem, mówimy, że prowadzą wojnę standardów. Takie wojny mogą się zakończyć rozejmem (jak w przypadku modemów), duopolem ( jak na dzisiejszym rynku gier wideo) lub walką na śmierć i życie ( jak w przypadku magnetowidów). Wojny o standardy dotyczą wyłącznie rynków sieciowych z dodatnim sprzężeniem zwrotnym. Tradycyjne zasady strategii, chociaż pomocne, w wojnach standardów nie wystarczają.
 • Słowa kluczowe: Wojna standardówJan Duraj, Marzena Papiernik-Wojdera, Przedsiębiorczość i innowacyjność. , Difin, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-7641-285-6
 • (parafraza, str. 52) Negatywne, powody podejmowania działań przedsiębiorczych:
  -brak środków na utrzymanie,
  -brak satysfakcji z wykonywanej dotychczas pracy,
  -utrata pracy, bezrobocie,
  -problemy w firmie,
  -obawa przed utratą pracy,
  -zmiana sytuacji rodzinnej (rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby),
  -alternatywa dla zmiany miejsca zamieszkania w związku z przymusową „migracją zarobkową
 • Słowa kluczowe: przedsiębiorcaAmrit Tiwana, Przewodnik po zarządzaniu wiedzą. e-biznes i zastosowania CRM, Placet, Warszawa 2003, ISBN: 83-85428-83-6
 • (cytat, str. 42) Śmierć „Czterech P”
  „Cztery P” – produkt, cena (price), miejsce (place) i promocja – najwyższa niegdyś świętość marketingu nie ma związku z relacjami i wiedzą o kliencie. W działalności w przestrzeni wirtualnej, „Cztery P” wyparli ich cyfrowi następcy.
 • Słowa kluczowe: 4pIan H. Gordon, Relacje z klientem. Marketing partnerski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001, ISBN: 8320813204
 • (cytat, str. 70) Marketing tradycyjny "umarł",ponieważ dawne zasoby wyboru klientów i zaspokajania ich potrzeb straciły rację bytu. "Winą" za jego śmierć należy obciążyć technologię informacyjną, która otworzyłą przed praktykami marketingu nieznane dotąd możliwości.
 • Słowa kluczowe: technologia informacyjna, marketing tradycyjnyDavid Clutterbuck, Równowaga między życiem zawodowym a osobistym. Przewodnik dla specjalistów do spraw personalnych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, ISBN: 83-89355-51-5
 • (cytat, str. 186) Jeśli menedżer liniowy ma zostać liderem zmian i pilnować poziomu równowagi między życiem zawodowym a osobistym w swoim zespole, musi niekiedy zmienić swą postawę i zachowanie. Elementami nowego, pożądanego stylu przywództwa są między innymi:
  - postrzeganie pracownika jako pełnej osobowości,
  - ocenianie, które czynniki utrudniają osiągnięcie równowagi między życiem zawodowym a osobistym,
  - rozpoznawanie symptomów przepracowania i stresu,
  - ogólne wspieranie pracowników w sprawach równowagi między życiem zawodowym a osobistym,
  - rozluźnienie kontroli,
  - zmiana organizacji pracy,
  - tworzenie w pracy atmosfery, która sprzyja eksperymentowaniu i uczeniu się,
  - wpływanie na zwierzchników,
  - dbanie o to, by praca dawała satysfakcję i radość.
 • Słowa kluczowe: równowaga, menedżer liniowyRichard Gesteland, Różnice kulturowe a zachowania w biznesie. Marketing, negocjacje, zarządzanie w różnych kulturach, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-13031-8
 • (cytat, str. ) Negocjatorzy malezyjscy
  Język interesów- urzędowym jest malajski (bahasa) ale angielski jest w powszechnym użyciu.

  Kwestia zachowania twarzy- Malajowie są uczuleni na punkcie doznanego lekceważenia. Najłatwiej utracić twarz okazując zniecierpliwienie, irytację lub złość.
  Śmiech- Niektórzy Malajowie chichoczą lub wybuchają głośnym śmiechem, gdy zobaczą jakiś nieszczęśliwy wypadek, na przykład kiedy się ktoś pośliźnie i upadnie
  Gesty- Malajowie mało gestykulują. Pokazywanie lub przywoływanie kogoś palcem wskazującym jest niegrzeczne- wyceluj kciukiem prawej pięści w danym kierunku. Lewa ręka i noga zarówno przez muzułmanów jak i hinduistów uważane są za nieczyste- wystrzegaj się podawania i dotykania tą częścią ciała. Nie krzyżuj nóg, by ktoś widział podeszwę twojego buta. Uderzanie pięścią w otwartą dłoń drugiej ręki jest gestem nieprzyzwoitym, a stanie z rękami na biodrach wskazuje złość lub wrogość.

  Witanie się- Malajowie mogą się witać pełnym wdzięku gestem Salaam
  - Indusi mogą wykonać równie wdzięczny gest namaste

  Wymiana wizytówek- przy wymianie z Chińczykami - użyj obu rąk. Malają i indusom należy wręczyć prawą ręką podtrzymywaną w nadgarstku ręką lewą.
  Tytuły honorowe- Tun, datuk lub Dato, oraz Tan Sri.
  Prezenty- nie rozpakowuje się w obecności dającego, artykuły konsumpcyjne to odpowiedni prezent, należy się jednak wystrzegać dawania alkoholu muzułmanom oraz produktów z wieprzowiny zarówno muzułmanom, jak i hinduistom Unikaj dawania noży, przyrządów do otwieranie listów i zegarów Chińczykom, bo ostre przedmioty mogą im sugerować przecięcie dobrych stosunków, a chińskie słowo oznaczające chronometr brzmi podobnie do słowa oznaczającego śmierć.
 • Słowa kluczowe: marketing, negocjacje, Negocjatorzy malezyjscyKrzysztof Obłój, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998, ISBN: 83-208-1103-1
 • (cytat, str. 14) Strategia jest czymś, co ma fundamentalny wpływ na życie lub śmierć, na sukces lub porażkę firmy. ().
 • Słowa kluczowe: strategiaMarek Bugdol, Wartości organizacyjne. Szkice z teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, ISBN:
 • (cytat, str. 110) W 1969 roku w Japonii odnotowano pierwszy przypadek karoshi - śmierci z przepracowania (29-letni pracownik zmarł po wylewie krwi do mózgu)249.
  Terminu „workaholic użyto pierwszy raz w 1971 roku w książce Confession of a Workaholic. Porównanie pracoholizmu do alkoholizmu wskazywało na to, że uzależnienie od pracy jest niebezpieczne i może doprowadzić do utraty zdrowia
 • Słowa kluczowe: pracoholizm, karoshiJack Welch, Winning znaczy zwyciężać. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005, ISBN: 978-83-88931-71-0
 • (cytat, str. 248) Fuzja budzi podobne odczucia jak śmierć. Wszystko, nad czym pracowałeś, wszystkie zawarte znajomości nagle ukazują się puste i nieważne.
 • Słowa kluczowe: fuzja
  Komentarze i źródła pierwotne: M. Ciesielski, Rynek usług logistycznych, Difin, Warszawa 2005
 • (cytat, str. 287) Rzecz w tym, że nigdy nie wiadomo, dokąd zaprowadzi cię dana praca. Jeżeli spotykasz kogoś, kto gorliwie i sumiennie realizuje w życiu plan kariery zawodowej, nie siadaj obok niego na przyjęciu. Zanudzisz się na śmierć!
 • Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi
  Komentarze i źródła pierwotne: J. Lefebvr, Le marketing de lachat industrial, Grenoble 1979, s.24.Jim Camp, Zacznij od nie. techniki negocjacji, których profesjonaliści nie chcą zdradzić, MODERATOR, Taszów 2005, ISBN: 83-920207-8-2
 • (cytat, str. 43) Negocjatorzy szkoleni w systemie Campa nigdy nie okazują potrzeby, a jedynie chęć. "Potrzeba" to śmierć, "chęć" to życie.
 • Słowa kluczowe: negocjatorDariusz Zarzecki, Zarządzanie finansami. mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw (tom 2), Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003, ISBN: 8389142112
 • (cytat, str. 114) Do źródeł kryzysu niszczących wartość przedsiębiorstw na całym świecie można zaliczyć:
  -praktyki monopolistyczne, porozumienia cenowe i oszustwa - Archer Daniels Midland, HCA, Sotheby's,
  -katastrofy(ekologiczne, budowlane itp.)powodujące nieodwracalne szkody - śmierć ludzi, zniszczenia środowiska itp. -Exxon, Union Carbide,
  -śledztwa wszczęte przez komisje giełdowe lub inne uprawnione organy - Lucent,
  -wady, braki produkcyjne, zwłaszcza gdy należy wycofać partię wadliwych produktów - Ford, Firestone, Perrier, Johnson & Johnson,
  -niepowodzenie w postępowaniach ugodowych z wierzycielami - Cendant,
  -zorganizowane akcje pracowników przeciwko dyskryminacji w pracy - Coca-cola, Texaco, Morgan Stanley
 • Słowa kluczowe: źródła kryzysu niszczące wartość przedsiębiorstwZbigniew Chrościcki, Zarządzanie firmą. wybrane problemy, C.H. Beck, Warszawa 1999, ISBN: 83-7110-385-9
 • (parafraza, str. 251 - 254) Jak pogrzebać pomysł:
  1.Zignoruj go.
  2.Przeczuj go i zrób unik.
  3.Zlekceważ go.
  4.Wyśmiej go.
  5.Zachwal go na śmierć.
  6.Bąknij, że jest niewypróbowany.
  7.Dowiedź, że nie jest to nowy pomysł.
  8.Zauważ że "pomysł nie leży w profilu przedsiębiorstwa".
  9.Zwróć uwagę ile to będzie kosztować.
  10.Użyj chwytu" wszytko to już było"
  11.Rzuć odpowiedni komentarz.
  12.Znajdź odpowiedni kontrprojekt.
  13.Przedstaw dwadzieścia powodów dla których to się nie uda.
  14.Zniwecz pomysł ulepszeniami.
  15.Zasiej wątpliwości co do jego autorstwa.
  16.Zgub go przez skojarzenia.
  17.Postaraj się pomysł rozkruszyć.
  18.Zaatakuj bezpośrednio wynalazcę.
  19.Wygraj przez techniczny nokaut.
  20.Odłóż na później.
  21.Powołaj komisje która przysiądzie pomysł za Ciebie.
  22.Zachęć autora by poszukał lepszego rozwiązania.
 • Słowa kluczowe: pogrzebanie pomysłuMichael Regester, Zarządzanie kryzysem. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1555-X
 • (parafraza, str. 145) Za najbardziej prawdopodobne kryzysy zostały uznane następujące:
  -zanieczyszczenie środowiska,
  -wady produktu,
  -wrogie oferty przejęcia,
  -sabotaż,
  -śmierć członka zarządu,
  -porwanie członka zarządu firmy,
  -włamanie do komputera,
  -spór branżowy,
  -oszustwo.
 • Słowa kluczowe: kryzys
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty