(Cykl koniunkturalny)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 13

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Cykl koniunkturalny) (0 - 20 z 260)

Michael Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania. , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-69-7
 • (cytat, str. 14 - 15) (...) brak nowych idei powoduje, że stajemy się więźniami dotychczasowego doświadczenia. Dlatego tak ważny jest Cykl nauki przez doświadczenie, ponieważ metoda ta pokazuje, jak stosować idee, by uczyć się na doświadczeniu. Ci, którzy nie wyciągają wniosków z historii, skazani są na jej powtarzanie.
 • Słowa kluczowe: doświadczenie
  Komentarze i źródła pierwotne: Kubicki R. (1993), Postmodernistyczny etos świata?, Kultura współczesna nr 2, s. 155-162.
 • (cytat, str. 28) Cykl życia produktu to etapy, przez jakie przechodzi produkt od momentu jego zaprojektowania i wprowadzenia na rynek, przez okres zainteresowania nim klientów, aż do nasycenia rynku i konieczności zaprzestania jego produkcji.
 • Słowa kluczowe: Cykl życia produktu
  Komentarze i źródła pierwotne: P. Blaik, Logistyka, Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1999, s. 153.
 • (cytat, str. 74) Cykl kontroli zarządczej to szkielet, wokół którego budowany jest system kontroli zarządczej. Składa się on z następujących elementów: prognoza -> plan -> kontrola -> ocena.
 • Słowa kluczowe: Cykl kontroli zarządczej
 • (cytat, str. 77) Cykl kontroli zarządczej to sposób na kierowanie działaniem - właściwie każdym działaniem. Stosowaną tu miarą jest porównanie wkładu i wyników.
 • Słowa kluczowe: Cykl kontroli zarządczej
 • (cytat, str. 153) Cykl nauki poprzez doświadczenie zakłada, że każde zachowanie daje jakiś rezultat. (...) Najlepsze rezultaty można osiągnąć drogą tworzenia hipotez, badanie ich oraz selekcji. Wówczas możemy stwierdzić, które zachowanie jest najlepsze, a następnie zastosować je zamiast poprzedniego zachowania, by postępować w inny, nowy sposób.
 • Słowa kluczowe: Cykl nauki poprzez doświadczenie
 • (cytat, str. 173 - 175) Cykl regeneracji psychicznej składa się z faz przebiegu i przełamywania kryzysu psychicznego. (...) Warunkiem pomyślnego zakończenia Cyklu regeneracji jest - po pierwsze - uświadomienie sobie, że regeneracja kiedyś się skończy, a nasze życie wróci do normalnego stanu; po drugie - Cykl regeneracji trzeba skrócić tak , aby czas "przestoju" był jak najmniejszy. Nie można jednak przesadzać. Zwykle najlepiej zwrócić się o pomoc do osoby, która wie, jak skracać czas regeneracji.
 • Słowa kluczowe: Cykl regeneracji psychicznejMaria Romanowska, Alianse strategiczne przedsiębiorstw. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997, ISBN: 83-208-1063-9
 • (cytat, str. 68) Wzrost rynku
 • znalezienie nowych nisz rynkowych,
 • wzrost udziału w rynku,
 • wprowadzenie nowych linii produkcyjnych,
 • dostęp do najlepszych linii dystrybucyjnych,
 • szybsze reagowanie na potrzeby klientów,
 • wyższa satysfakcja klientów,
 • skrócony Cykl rotacji towarów,
 • wzrost uznania dla marki firmy.

 • Słowa kluczowe: lista celów strategicznych, wzrost rynku
 • (cytat, str. 68) Potencjał organizacyjny
 • rozwinięcie zdolności usługowych, poprawa pracy zespołowej,
 • wyższa produktywność (krótszy Cykl rozwoju produktu),
 • niższa absencja, wyższe morale pracowników,
 • umiejętność zmieniania pomysłów w produkty,
 • rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i specjalizacji,
 • szybsze i efektywniejsze podejmowanie decyzji,
 • wyższa synergia między oddziałami firmy,
 • podniesienie zdolności do świadczenia usług.

 • Słowa kluczowe: lista celów strategicznychStanisław Wyrcza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Metodyki technik zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12794-5
 • (cytat, str. 18) Współczesne systemy informatyczne w organizacjach gospodarczych są złożonymi całościami, obejmującymi obszerne dziedziny przedmiotowe. Wynika to z samej istoty systemu informatycznego wiążącego ludzi, metody i środki techniczne w celu racjonalnego wykonania złożeń. Jednocześnie użytkownicy skonstruowanego systemu oczekują, że będzie on sprawny, użyteczny, niezawodny oraz dostosowany do uprzednio zgłoszonych potrzeb inlbmiaiycznych. Całość wspomnianych uwarunkowań stymuluje potrzebę skutecznego kierowania projektowaniem i użytkowaniem systemu. Działania te stanowią treść procesu, który określić można jako Cykl życia systemu.
 • Słowa kluczowe: system, Cykl życia
 • (cytat, str. 19 - 20) Cykl życia systemu można podzielić na pięć następujących podstawowych faz:
  1) planowanie systemu,
  2) analiza systemu,
  3) projektowanie systemu,
  4) wdrażanie systemu,
  5) użytkowanie, modyfikacja i adaptacja systemu.
 • Słowa kluczowe: system, Cykl życia
 • (parafraza, str. 103 - 104) Cykl Deminga - inaczej jest to schemat rozwiązywania problemów PDCA(plan - do - check -action ). Schemat ten składa się z czterech faz: planowanie, wykonanie, sprawdzenie, działanie. Najważniejszą zaletą jest wymóg ciągłego powtarzania Cyklu PDCA. Po pewnym czasie staje się on elementem codziennych obowiązków pracownika, a organizacja uczy się lepiej rozumieć własne problemy, jest w stanie skuteczniej radzić sobie z oczekiwaniami klientów.
 • Słowa kluczowe: Cykl, Cykl DemingaGrażyna Gierszewska, Maria Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-208-0956-8
 • (cytat, str. 117 - 118) Cykl życia produktu obrazuje zjawisko stopniowego nabywania i utraty zdolności produktu do zaspokajania potrzeb konsumenta, a także proces ponoszenia kosztów związanych z innowacjami produktowymi, ich opracowaniem, wprowadzeniem na rynek i podtrzymywaniem ich obecności na rynku.
  Cykl życia produktu obejmuje następujące fazy:
  Faza I - wprowadzenie wyrobu na rynek.
  Faza II - wzrost sprzedaży produktu.
  Faza III - dojrzałość i nasycenie rynku.
  Faza IV - spadek sprzedaży produktu i schodzenie z rynku.
 • Słowa kluczowe: Cykl życia produktu
  Komentarze i źródła pierwotne: Nieco szerzej w książce.
 • (parafraza, str. 10) Klasyfikacja metod analizy strategicznej:

  Metody analizy otoczenia:
  - Analiza trendu
  - Metoda delficja
  - Analiza luki
  - Metody scenariuszowe
  - Analiza "pięciu sił" Portera
  - Punktowa ocena atrakcyjności sektora
  - Mapa grup strategicznych

  Metody zintegrowane:
  - Analiza SWOT
  - Pozycjonowanie strategiczne

  Metody analizy przedsiębiorstwa:
  - Krzywa doświadczeń
  - Metody portfelowe
  - Cykl życia
  - Analiza kluczowych czynników sukcesu (KCS)
 • Słowa kluczowe: analiza strategiczna
  Komentarze i źródła pierwotne: Informacje te zamieszczone są w tabeli i opracowane na podstawie: R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996, s.369.Grażyna Rytelewska (red.), Bankowość detaliczna. Potrzeby, szanse i zagrożenia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1579-7
 • (cytat, str. 49) Po kryzysie finansowym lat 30. funkcjonowanie rynku kredytowego zostało poddane wyjątkowo krytycznej analizie. Wskazano na kredyt konsumpcyjny jako na istotny czynnik wpływający na wywołanie kryzysu gospodarczego, ponieważ:
  - kredyt może wywołać załamanie koniunktury; jeśli w długim okresie wydatki przekraczają dochody, to nadchodzimoment poważnych ograniczeń w wydatkach i załamanie koniunktury,
  - kredyt utrudnia wyjście z recesji; konieczny dla poprawy koniunktury wzrost dochodów osobistych jest neutralizowany przez ciążące na nim spłaty wysokiego zadłużenia z okresu wzrostu gospodarczego,
  - kredyt utrwala Cykl koniunkturalny; w okresie boomu gospodarczego jeszcze go dynamizuje, w okresie recesji - pogłębia.
 • Słowa kluczowe: rynek kredytowyMaria Adamska (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008, ISBN: 9788372519184
 • (parafraza, str. 75) Cykl życia rodziny wyznacza determinuje fazę konsumpcji gospodarstwa domowego (faza ekspansji - założenie gospodarstwa i narodziny 1. dziecka, faza stabilizacji - wzrost zakupu środków higieny osobistej, faza regresji - opuszczenie domu przez dziecko, wzrost wydatków na zdrowie).
 • Słowa kluczowe: konsumpcja, Cykl życia rodzinyMariusz Chrapko, CMMI - Doskonalenie procesów w organizacji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-01-16291-7
 • (parafraza, str. 39 - 46) Celem obszaru Definicja Procesu Organizacyjnego jest ustanowienie i podtrzymywanie użytecznego procesu organizacyjnego oraz określonych standardów środowiska pracy.
  W tym obszarze procesowym kolejno definiuje i podtrzymuje się zbiór Standardowych Procesów Organizacyjnych, czyli takich, które są faktycznie wykorzystywane w danej organizacji oraz realizowanych w niej projektach, opisuje i podtrzymuje zatwierdzony do użytku w organizacji Cykl życia projektu i definiuje kryteria oraz wytyczne dotyczące dopasowania Standardowych Procesów Organizacyjnych. Następnie ustanawia się Organizacyjne Repozytorium Miar, czyli miejsce przechowywania wszystkich niezbędnych informacji, oraz Organizacyjną Bibliotekę Dokumentów Procesowych, gdzie oprócz projektów znajdują się również polityki organizacyjne, standardy, procedury, szablony dokumentów, wytyczne oraz listy kontrolne. Ostatnim krokiem tego obszaru jest opracowanie i podtrzymywanie Standardów Środowiska Pracy. Mogą być to standardy komercyjne lub stworzone specjalnie na potrzeby organizacji.
 • Słowa kluczowe: proces organizacyjny
 • (parafraza, str. 97 - 109) Celem obszaru procesowego Monitoring i Kontrola Projektu jest uzyskanie informacji na temat postępu prac projektowych tak, aby w sytuacji odchyleń od przyjętego planu, mogły zostać podjęte odpowiednie akcje korekcyjne. Pierwszy etap, czyli monitorowanie projektu na podstawie planu, polega na monitorowaniu kolejno aktualnych wartości parametrów projektu względem przyjętego planu, zobowiązań projektowych względem przyjętego planu, ryzyk projektowych, zdefiniowanych w planie projektu, zarządzania danymi, zgodnie z przyjętym planem oraz zaangażowania interesariuszy, zgodnie z przyjętym planem. Należy regularnie przeglądać postęp prac w projekcie, monitorować jego przebieg oraz pojawiające się problemy.
  Cykl życia projektu informatycznego charakteryzują punkty milowe, i należy w ich ramach organizować przeglądy postępu prac w projekcie. Kluczowy charakter w projektach informatycznych ma zarządzanie akcjami korekcyjnymi i analizowanie problemów, które wymagają tych akcji do rozwiązania. Dla zidentyfikowanych problemów należy podejmować działania korekcyjne i zarządzać nimi, aż do ich zamknięcia. Prace te powinny być uwzględnione w harmonogramie prac projektowych tego obszaru procesowego.
 • Słowa kluczowe: Monitoring, kontrola projektu
 • (parafraza, str. 242 - 252) Celem obszaru Zintegrowane Zarządzanie Projektem jest utworzenie i zarządzanie projektem oraz jego interesariuszami, zgodnie ze zintegrowanym i zdefiniowanym procesem, który został dopasowany na podstawie zbioru standardowych procesów organizacyjnych. Obszar ten rozpoczyna się od zdefiniowania i podtrzymania procesu dla projektu, od początku, przez cały Cykl jego życia. Definicja procesu projektowego powinna obejmować wszystkie procesy i podprocesy, które są obecne w jego Cyklu życia, czyli wszystkie podstawowe aktywności projektowe. Na podstawie analizy możliwych ryzyk w projekcie, należy podjąć decyzję o wyborze jego Cyklu życia. Na kolejnym etapie należy użyć organizacyjnych zasobów procesowych oraz repozytorium metryk do planowania i szacowania aktywności projektowych oraz stworzyć i podtrzymać środowisko pracy w projekcie, oparte na organizacyjnych standardach środowiska pracy. Środowisko to obejmuje całą infrastrukturę, wyposażenie oraz sprzęt i narzędzia niezbędne do realizacji projektu. Celem opisania zdefiniowanego procesu projektu należy zintegrować plany projektowe oraz wszystkie plany dotyczące projektu. Bardzo ważnym aspektem integracji planów projektowych jest również ich zgodność z planami poszczególnych interesariuszy projektu. Zarządzanie projektem odbywa się na podstawie zintegrowanych wcześniej planów.
  Aby mieć realny wpływ na kształt standardowych procesów organizacyjnych, należy zbierać i dokumentować doświadczenia wynikające z ich stosowania w codziennej pracy projektowej.
  Drugim celem szczegółowym tego obszaru jest koordynacja i współpraca z kluczowymi interesariuszami projektu. Osiąga się ją poprzez zarządzanie zaangażowaniem interesariuszy, zarządzanie krytycznymi zależnościami projektu i rozwiązywaniu problemów koordynacyjnych związanych z kluczowymi uczestnikami.
 • Słowa kluczowe: CMMI, zintegrowane zarządzanie projektemMałgorzata Sidor-Rządkowska (red.), Coaching.. Teoria, praktyka, studia przypadków., Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2009, ISBN: 978-83-7526-680-1
 • (cytat, str. 67) "Praca coacha obejmuje zasadniczo:
  - uruchomienie potencjału, wiedzy i kompetencji klienta,
  - zarządzanie czasem i pracą zarówno w trakcie sesji, jak i całego procesu coachingu,
  - określenie potrzeb rozwojowych - pomaganie w ustalaniu celów uczenia się i w planowaniu działań,
  - towarzyszenie klientowi, przeprowadzanie go przez cały Cykl uczenia (pomaganie w określaniu problemów, stawanie wyzwań, wspieranie procesów oceny - określanie postępów, wzmacnianie motywacji, przekazywanie informacji zwrotnych)."
 • Słowa kluczowe: coaching
  Komentarze i źródła pierwotne: Seweryniak A. "Informacja patentowa", w: "Zagadnienia wynalazczości i ochrony własności przemysłowej", T.2., Warszawa 1976Edward Nowak (red.), Controlling w działalności przedsiębiorstwa. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1909-0
 • (cytat, str. 112) Cykl życia marki jest pochodną Cyklu życia produktu, a ściślej – produktów funkcjonujących pod daną marką. Długość Cyklu życia marki jest bowiem sumą długości Cykli życia poszczególnych produktów wchodzących w skład danej marki. Dopóki na rynku funkcjonuje przynajmniej jeden produkt sprzedawany pod daną marką , Cykl jej życia trwa, mimo ewentualnego wycofania z rynku innych produktów danej marki.
 • Słowa kluczowe: marka handlowa

Strona 1 z 13

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty