Dywersyfikacja

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 4

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: Dywersyfikacja (0 - 20 z 65)

Anna Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji. , Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, ISBN: 978-83-7526-040-3
 • (parafraza, str. 152 - 153) Główne przyczyny koncentracji to:
  - wzmocnienie pozycji rynkowej,
  - ekspansja na nowe rynki,
  - komplementarność działań,
  - restrukturyzacja (efekty synergii),
  - Dywersyfikacja działalności,
  - B+R oraz doskonalenie produkcji i marketingu,
  - kooperacja.
 • Słowa kluczowe: koncentracjaLesław Wasilewski, Europejski kontekst zarządzania jakością. , Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 1998, ISBN: 83-86929-53-7
 • (parafraza, str. 90) Cele firm japońskich:
  1)Dywersyfikacja (dostosowanie produktów do potrzeb specyficznych odbiorców i specyficznych rynków),
  2)udział w rynku,
  3) zwrot zainwestowanego kapitału
 • Słowa kluczowe: cel firmyAneta Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-01-15126-3
 • (cytat, str. 70) "Termin Dywersyfikacja ma łaciński źródłosłów (diversus- różny, facio- robię) i oznacza rozszerzenie i zróżnicowanie zachowań lub obszaru działalności, np. działalności przedsiębiorstwa."
 • Słowa kluczowe: Dywersyfikacja
 • (cytat, str. 71) "W sensie ogólnym dywersyfikację można rozumieć jako działanie polegające na kształtowaniu struktury pewnych elementów. W odniesieniu do zagadnienia finansowania inwestycji, Dywersyfikacja oznacza sposób doboru zróżnicowanych źródeł kapitału wykorzystywanego w procesie inwestycyjnym. Dywersyfikacja źródeł finansowania jest powiązana z koncentracją zasobów i działań."
 • Słowa kluczowe: DywersyfikacjaRafał Szczepanik, Adam Pasternak, Firma jak Kamorra. 11 strategicznych zasad mafii w legalnym biznesie., Helion, Gliwice 2010, ISBN: 978-83-246-1896-5
 • (cytat, str. 42) Przeciwieństwem specjalizacji jest Dywersyfikacja - strategia potencjalne mniej zyskowna, ale bezpieczniejsza. Jeśli organizacji powinie się jedna noga, utrzyma się na innej.
 • Słowa kluczowe: DywersyfikacjaJanusz Kudła, Instrumenty finansowe i ich zastosowania. , Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-87251-56-7
 • (cytat, str. 207) Istnieje wiele sposobów ograniczenia korzyści inwestorów, a tym samym minimalizacji premii opcyjnych zawartych w instrumentach strukturyzowanych. Zazwyczaj 100% gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału towarzyszy:
  - Dywersyfikacja lokat, tak by obejmowały one koszyki dóbr o niskiej korelacji, lub indeksy, przy czym zauważalne jest stosowani równych wag, a więc nie powiązanych z różnicą cen ani ich korelacją
  - stosowanie opcji barierowych, które ograniczają zobowiązanie wystawcy, w porównaniu ze zwykłą opcją
  - stosowanie opcji binarnych, w których wypłata jest ograniczona do stałej kwoty
  - wymaganie dużej zmiany cenowej, w stosunku do aktualnej ceny kasowej, w celu uruchomienia wypłat z opcyjnej części instrumentu
  - bezpośrednie ograniczenie wahań cenowych instrumentu, przesz zmniejszanie udziału w portfelu aktywów, których zmienność rośni(np. obligacja New Energy)
 • Słowa kluczowe: gwarancja zwrotuMaria Sławińska (red.), Kompendium wiedzy o handlu. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-15446-2
 • (cytat, str. 53) Dywersyfikacja - polega na tworzeniu portfela produktów, czyli poszerzaniu domeny działania przedsiębiorstwa o nowe rodzaje formatów handlu.
 • Słowa kluczowe: Dywersyfikacja pozioma
 • (cytat, str. 63) Dywersyfikacja pionowa jest to łączenie w jednym przedsiębiorstwie działalności na różnych szczeblach obrotu gospodarczego, np. tworzenie przez hurtowników sieci sklepów lub przejmowanie przez firmę handlową działalności wytwórczej.
 • Słowa kluczowe: Dywersyfikacja pionowa
 • (cytat, str. 63) Dywersyfikacja pozioma - oznacza poszerzanie działalności o nowe branże, nowe formy dystrybucji, np. handel elektroniczny, lub nowe typy jednostek handlowych (formaty sklepów).
 • Słowa kluczowe: Dywersyfikacja poziomaN. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor, Makroekonomia. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1818-5
 • (cytat, str. 136) Dywersyfikacja (różnicowanie) polega na zmniejszaniu ryzyka dzięki przekształceniu jednego dużego ryzyka na większą liczbę mniejszych, lecz niezależnych od siebie ryzyk.
 • Słowa kluczowe: DywersyfikacjaPaweł Kowalewski, Grzegorz Tchorek (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. , Narodowy Bank Polski, Warszawa 2010, ISBN:
 • (cytat, str. 36) Integracja rynków finansowych. Dywersyfikacja inwestycji i lokowanie kapitału w całej unii walutowej sprzyjają stabilności dochodów, które mogą służyć jako bufor zabezpieczający przed negatywnymi skutkami szoków asymetrycznych.
 • Słowa kluczowe: integracja, rynek, rynek finansowyKrzysztof Obłój, Mikroszkółka zarządzania. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-208-0957-6
 • (cytat, str. 98 - 99) Struktura produktowa staje się logicznym rozwiązaniem organizacyjnym, gdy następuje Dywersyfikacja (zróżnicowanie) produkcji. Typowa firma produkuje zazwyczaj wiele wyrobów dla różnego typu odbiorców i celowe jest jasne określenie odpowiedzialności za produkcję i sprzedaż konkretnych wyrobów (np. płynu do mycia konwi) lub grup wyrobów o podobnych cechach (np. detergenty). W obrębie struktury produktowej pracownicy mogą wreszcie skoncentrować się na pewnej całości: produkcie, za którego powodzenie są w pełni odpowiedzialni.
 • Słowa kluczowe: produkt, strukturaTomasz Sójka, Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie. , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008, ISBN: 978-83-7601-033-5
 • (cytat, str. 28) Najpowszechniejszą strategią niwelowania ryzyka inwestycyjnego na rynku akcji jest Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, a więc kupno akcji różnych spółek o różnej charakterystyce. W ten sposób ryzyko poniesienia strat na skutek zdarzeń specyficznych dla określonej spółki nie jest tak dotkliwe, gdyż dotyczyć ono będzie akcji jednej z wielu spółek wchodzących w skład portfela inwestycyjnego.
 • Słowa kluczowe: rynek akcji, Dywersyfikacja portfela inwestycyjnegoAdriana Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-255-0735-0
 • (parafraza, str. 148) Dwa kanały wygłaszania szoków przez rynki finansowe:
  - kanał oszczędnościowy - Dywersyfikacja źródeł dochodu - ubezpieczenie ex ante;
  - kanał kredytowy - neutralizacja negatywnych skutków spadku dochodów - działanie ex post.
 • Słowa kluczowe: unia europejska, rynek finansowy, Kanał, rynek finansowy UniiMarek Kasperek, Planowanie i organizacja projektów logistycznych. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, ISBN: 83-7246-962-8
 • (parafraza, str. 121 - 123) Sposoby zmniejszania ryzyka w projekcie to między innymi:
  1. Dywersyfikacja pakietu projektów
  2. Rezygnacja z działań ryzykownych
  3. Podział projektu na mniejsze części
  4. Wybór takich działań, które ograniczają ryzyko
  5. Ograniczenie ryzyka finansowego przez właściwe sporządzenie umowy
  6. Stosowanie sprawdzonych wzorców i rozwiązań
  7. Współodpowiedzialność klienta, zleceniodawcy za podjęcie działań ryzykownych
  8. Oddzielne rozliczanie etapów
  9. Dokładne zdefiniowanie w kontrakcie granic projektu
  10. Dokładne sformułowanie w kontrakcie klauzul zwieszenia i przerwania prac
  11. Właściwie działający system monitorowania ryzyka
  12. Odpowiednio sprawny system komunikacji w projekcie pozwalający na odpowiednio wczesne identyfikowanie zagrożeń
 • Słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiemAnna Czubała (red.), Podstawy marketingu. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-208-2037-9
 • (cytat, str. 283) Najdalej idącym wariantem rozwoju zakresu działania jest opcja zmierzająca do dywersyfikacji działalności. Wymaga ona rozszerzenia i zróżnicowania dotychczasowego pola rynkowego przez wejście na nowe iynki z produktami dotychczas niewytwarzanymi w przedsiębiorstwie. W zależności od stopnia dywersyfikacji mierzonego „odległością” nowej działalności od dotychczasowej rozróżnia się:

  > dywersyfikację poziomą, polegającą na rozszerzaniu dotychczasowego programu o wyroby lub usługi należące wprawdzie do innych rynków, ale na tyle bliskich, że umożliwia to wykorzystanie w nowej działalności dotychczasowego doświadczenia firmy, marki, systemu dystrybucji itp.

  > dywersyfikację pionową, która polega na podejmowaniu działalności stanowiącej ogniwo poprzednie (Dywersyfikacja wstecz) lub następne (Dywersyfikacja w przód) w stosunku do działalności dotychczasowej ;

  > dywersyfikację równoległą, która polega na podejmowaniu działalności nie mającej bezpośrednich związków z dotychczasowym polem rynkowym przedsiębiorstwa; konsekwentne realizowanie strategii dywersyfikacji równoległej prowadzi do ukształtowania się konglomeratu, tj. organizacji skupiającej różnorodne jednostki gospodarcze pod wspólnym zarządem strategicznym
 • Słowa kluczowe: Dywersyfikacja konglomeratowa, Dywersyfikacja pozioma, Dywersyfikacja pionowaStanisław Marek, Maria Białasiewicz (red.), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-208-1934-2
 • (cytat, str. 114) Według P.Dickensa firma globalna jest organizacją, która koordynuje działalność produkcyjno-handlową różnych jednostek, mieszczących się w różnych krajach, z jednego ośrodka podejmującego decyzje strategiczne. Akcentowana jest globalna efektywność przedsiębiorstwa,złożoność jego form i struktur działania, specjalizacja poszczególnych spółek, geograficzna Dywersyfikacja zasobów, wiedzy i umiejętności.
 • Słowa kluczowe: firma globalna
 • (cytat, str. 311) Strategia dywersyfikacji oznacza wchodzenie przedsiębiorstwa do nowych sektorów i przez to rozszerzenie branżowego zakresu działalności. W istocie termin Dywersyfikacja jest odnoszony do wielu różnych zjawisk związanych z działalnością przedsiębiorstwa, co oznacza, że dywersyfikować można nie tylko produkty czy rynki, lecz także odbiorców, dostawców, bazę badawczo-rozwojową, środki finansowania czy technologię.
 • Słowa kluczowe: strategia dywersyfikacji
 • (cytat, str. 373 - 374) Poziom rentowności prowadzonej działalności określają takie czynniki jak:
  1. Rynek produktu i sektor - wielkość rynku, jego rozwój,występujące trendy rozwoju sektora i ich wpływ na rynek produktu, zmienność produktów sektora.
  2. Konkurencja i pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa - udział w rynku przedsiębiorstwa, natężenie konkurencji, wysokość marż, działania marketingowe, marka.
  3. Innowacje i rozwój produktu - wykorzystywany potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa i jego relacja do innych konkurentów w sektorze.
  4. Dywersyfikacja i zarządzanie wiedzą - portfolio przedsiębiorstwa, możliwości tworzone przez kapitał wiedzy.
  5. Organizacja - efektywność zarządzania, biurokracja, współpraca poszczególnych obszarów, pracownicy, systemy motywacji, corporate governance, zarząd.
  6. Rezerwy finansowe i zarządzanie ryzykiem - źródła finansowania, zarządzanie finansami i zarządzanie ryzykiem, wrażliwość na zmiany kursu walut, stóp procentowych,cen surowców i materiałów, cen produktów, wielkości sprzedaży i poziom kosztów.
  7. Warunki prowadzenia działalności tworzone przez państwo - polityka podatkowa i zasady jej kształtowania, subwencje, infrastruktura i służba publiczna, stabilność i ewentualne ryzyko kraju, poziom swobody prowadzenia działalności.
 • Słowa kluczowe: rentowność, poziomAdam Stabryła, Podstawy zarządzania firmą. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN: 83-01-11746-X
 • (cytat, str. 14) Strategia rozwojowa dowodzi ekspansywności podmiotu gospodarczego, czego wyrazem może być zdobywanie nowych rynków zbytu, Dywersyfikacja produkcji, działalność inwestycyjna.
 • Słowa kluczowe: strategia zarządzania, strategia rozwojowa

Strona 1 z 4

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty