Metody integracji pracowników

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 69

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: Metody integracji pracowników (0 - 20 z 1368)

Rafał Szczepanik, 17 śmiertelnych błędów szefa. , Helion, Gliwice 2010, ISBN: 978-83-246-27-22-6
 • (parafraza, str. 285) 1. Obrazowe, jasne i przemawiające do wyobraźni prezentacje dla wszystkich działów, uświadamiające wagę ich współpracy i płynące z niej korzyści, wspólne firmowe cele, oczekiwane od pracowników postawy oraz konsekwencje ich braku.
  2. Wyjazdy integracyjne dla całej firmy, nastawione na integrację różnych działów.
  3. Powoływanie międzydziałowych zespołów projektowych.
  4. Rotacja czasowa - raz w roku 2-3dni pracy na kilku innych stanowiskach, by umożliwić zrozumienie istoty ich działania.
  5. Szkolenia pokazujące jak funkcjonuje firma jako całość.
  6. Premiowanie sukcesów całej firmy przez nagradzanie pracowników z działów, które się przyczyniły.
 • Słowa kluczowe: sukces, cel firmy, szkolenia, współpraca
 • (parafraza, str. 263) W dużej firmie branży energetycznej wprowadzono system informatyczny SAP. Wdrożeniem kierował zewnętrzny doradca, a pracownicy każdego działu poświęcili wiele dni na szkolenia. Po kilku miesiącach zaobserwowano, że znaczna część pracowników nadal korzysta ze starego oprogramowania. Powodem były: niedostosowane urządzenia, nie dokładne wyszkolenie pracowników (brak zróżnicowania poziomu szkolenia do posiadanej wiedzy), moduły niedostosowane do końca do potrzeb, mylnie wprowadzane, a tym samym niewiarygodne dane.
  W rezultacie stare Metody okazują się być szybsze i prostsze, więc coraz więcej pracowników poddawało się i wracało do nich.
 • Słowa kluczowe: modernizacja, wdrożenie systemu
 • (parafraza, str. 267) 1. Przesunięcie ostatecznego terminu wdrożenia, jeśli zespół nie jest gotowy.
  2. Dodatkowe szkolenia dla pracowników, z akcentem na zadawanie pytań.
  3. Modyfikacje systemu, uwzględniające uwagi pracowników.
  4. Zaangażowanie sie kierownictwa w promocję systemu, pokazanie pracownikom korzyści z jego zastosowania.
  5. Weryfikacja zgodności procedury z innymi obowiązującymi w firmie, by nie było konfliktu.
  6. Zaplanowanie rezerwy czasowej na probelmy okresu przejściowego.
  7. Kontrola wykorzystania systemu, by wyowić oporne jednostki.
 • Słowa kluczowe: zespół, harmonogram, procedury, termin
 • (parafraza, str. 270) 1. Przeszkolenie pracowników w zakresie technik podejmowania decyzji.
  2. Wprowadzanie formularza podejmowania kluczowych decyzji, według ustalonych mierzalnych kryteriów.
  3. Okresowe planowanie i ocenianie.
  4. Wprowadzenie zasady raportowania o kluczowych decyzjach przełożonemu.
  5. Zespołowe wyznaczanie strategii firmy.
 • Słowa kluczowe: decyzja, kryteria, formularz, raportowanie
 • (parafraza, str. 283) W firmie z branży chemicznej, nowy kierownikowi działu szkoleń zlecono organizację cyklu treningów dla menedżerów i handlowców. Ten chciał rozpocząć od analizy potrzeb, więc udał się po poradę do dyrektora personalnego, by zapytać o plany dotyczące awansów, nowych stanowisk, wnioski z ocen okresowych. Niestety w firmie nie istniała strategia personalna, a plan jej stworzenia spotkał się z brakiem również strategii ogólnej, na której chciano bazować strategię personalną. Prezes nie miał wizji rozwoju i działał na zasadzie "zobaczymy, jak to będzie", a decyzje podejmował na bazie tych zeszłorocznych. W efekcie nie było jak dopasować szkoleń do potrzeb i wymagań pracowników.
 • Słowa kluczowe: strategia personalna, szkolenia
 • (parafraza, str. 292) 1. Regularne zebrania kierowników działów. Przeszkolenie w zakresie prowadzenia zebrań.
  2. Wprowadzenie "zebrań stanowisk współpracujących", tematycznie dopasowanych do codziennych czynności i procesów.
  3. Powołanie osoby odpowiedzialnej za nadzór nad komunikacją wewnętrzną.
  4. Stworzenie lub zmodyfikowanie narzędzi komunikacji, tak by odpowiadały potrzebą firmy.
  5. Wyjazdy integracyjne, nastawione na integrację między działami.
  6. Powoływanie zespołów projektowych złożonych z pracowników różnych działów.
  7. Rotacja czasowa - zamiana ról na kilka dni w roku, by zrozumiana została idea i rola każdego ze stanowisk powiązanych.
 • Słowa kluczowe: integracja, komunikacja, współpraca
 • (parafraza, str. 320) 1. Wdrożenie cyklicznych badań opinii klienta - analiza potrzeb oraz dotychczasowej satysfakcji; zróżnicowana forma badań (nie tylko ankiety)
  2. Zaangażowanie wybranych osób z działów sprzedaży i obsługi klienta w prace badawczo-rozwojowe.
  3. Odpowiednie przeszkolenie pracowników działów sprzedaży i obsługi klienta.
  4. Przeszkolenie pracowników nie mających kontaktu z odbiorcami, w zakresie rozumienia owych klientów i ich potrzeb.
  5. Przeprowadzenie analizy przyczyn najczęściej pojawiających się reklamacji, działania prewencyjne.
  6. Jeśli konieczne, uproszczenie struktury organizacyjnej obiegu informacji oraz upoważnienie do podejmowania decyzji pracowników na niższych szczeblach.
  7. Zmiana systemu motywacyjnego - tak by na premię miała wpływ opinia klienta.
 • Słowa kluczowe: klient, analiza potrzeb, zorientowanie na klienta
 • (parafraza, str. 329) 1. Pracownicy w firmie trzymają się razem i tworzą zamknięty świat.
  2. Nowi pracownicy mają trudny start w organizacji"
  3. Osoby o odmiennym postępowaniu są etykietowane. Czasem wytyka się je palcem (...).
  4.Konsekwencją takiego wykluczania jest rezygnacja z pracy tych, którzy nie zostali zaakceptowani.
  5. Kreatywność jest słabo promowana.
  6. W firmie obowiązują niezmienne rytuały, które scalają zespół, a ich nieznajomość tworzy barierę dla nowych pracowników.
  7. Rekrutacja prowadzona jest ciągle przez te same osoby.
 • Słowa kluczowe: enklawy
 • (parafraza, str. 332 - 333) 1. Zmienianie osób prowadzących rekrutacje. Rozmowy kwalifikacyjne powinny być prowadzone przez kilka osób, o zróżnicowanym podejściu.
  2. Menedżerowie i pracownicy personalni powinni mieć pełną świadomość istnienia ról zespołowych, a tym samym nie zatrudniali tych samych typów, a dbali o wypełnienie ról.
  3. Dział kadr powinien zapewnić dobre procedury wprowadzania nowych pracowników, tak by poznali firmę i jak najwięcej pracowników.
  4. Wprowadzenie kultury nastawionej na weryfikowanie poglądów i metod działania.
  5. Wspieranie innowacyjności i kreatywności w organizacji, np. przez nagradzanie.
 • Słowa kluczowe: zatrudnienie, współpraca, rekrutajcaMichael Ward, 50 najważniejszych problemów zarządzania. , Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997, ISBN: 83-85441-69-7
 • (cytat, str. 87) Typowe Metody kontroli realizacji przedsięwzięcia, tzn. regularne spotkania z zaangażowanymi grupami osób, należy wspomóc dogłębnymi - niekiedy nawet natarczywymi - pytaniami już w fazie jego przygotowania. Jeżeli iść przed siebie, to tylko z szeroko otwartymi oczami, w przeciwnym bowiem razie początkowy uśmiech na twarzy zastąpią gorzkie łzy niepowodzenia.
 • Słowa kluczowe: kontrola
 • (cytat, str. 102) Zarządzanie polega na podejmowaniu decyzji. (...) W tym celu można się posłużyć analizą inwestycyjną, oceniającą finansowe konsekwencje różnych decyzji, albo analizą kosztów i zysków z róznych szans stojących przed nami. Obie Metody można stosować łącznie.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie, podejmowanie decyzji
 • (cytat, str. 178 - 179) (...) trzy fazy rozwoju organizacji, wyróżnione na podstawie ich wielkości:
  Faza pionierska
  Faza systemowa
  Faza integracji
 • Słowa kluczowe: organizacjaGertruda Krystyna Świderska, ABC rachunkowości dla menedżera. , POLTEXT, Warszawa 1996, ISBN: 83-85366-85-7
 • (cytat, str. 47) Metoda malejącego salda (przyspieszona podwójna; PP).
  Metoda ta jest często stosowana w krajach zachodnich dla celów podatkowych. Dozwolony poziom amortyzacji jest zazwyczaj ustalany przez podwójną wielkość stawki liczonej według Metody liniowej.
 • Słowa kluczowe: metoda malejącego saldaJedynak Piotr, Beata Domańska-Szaruga (red.), Absorpcja wiedzy od klientów w procesie badania ich satysfakcji. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-60652-45-9
 • (cytat, str. 109) (skrót)
 • System pomiaru satysfakcji klienta CSMS (Customer Satisfaction Measurement Survey) - wprowadzony w 1984 r. przez Rank Xerox - badania ankietowe zawierające 3 typy ankiet oraz 3 dodatkowe źródła informacji zwrotnej od klientów
  1. Servqual - model mierzenia percepcji jakości usług przewz klienta opracowany przez Parasurmana, Zethami'ego i Berry'ego

 • Metoda Mystery Shopping - tajemniczy klienta
  1. Metody Infratest Burke - kilka metod badania satysfakcji klienta i wolumenu rynku. Najważniejszą jest metoda TRI:M, która służy do mierzenia i monitorowania zadowolenia klientów z produktu lub usługi. W skład Metody wchodzą dwa elementy:

 • indeks zadowolenia klienta, który umożliwia pomiar zadowolenia klienta z produktu lub usługi, porównanie jego zmian pozwala czuwać nad odpowiednią jakością własnych produktów i usług, porównanie własnego indeksu z indeksem konkurentów pozwala szacować konkurencyjność przedsiębiorstwa
 • trójwymiarowe ujecie które obejmuje: deklarowane oceny wazności cech danego produktu dokonane przez klienta, rzeczywistą ważność poszczególnych cech wyrobu, wymiar satysfakcji klienta z wyrobu i skłonności do zachowania wobec niego lojalności.

 • Słowa kluczowe: satysfakcja, MetodyRichard Bandler, Alchemia manipulacji. , Helion, Gliwice 2006, ISBN: 83-7361-866-X
 • (cytat, str. 174) Jeśli tylko potrafisz dopasować się do swoich klientów, wywołać uśmiech na ich twarzy, sprawić, żeby poczuli się dobrze, komfortowo, żeby zaczęli się śmiać, to zapewniam Cię, że zawsze będą chcieli do Ciebie wracać i będą przyprowadzali nowych klientów, którzy zechcą poznać Twoje nietypowe i nowatorskie Metody.
 • Słowa kluczowe: sprzedażPiotr Litwa, Andrzej Jaki, Jarosław Kaczmarek, Tomasz Rojek (red.), Alternatywne narzędzia implementacji strategii. , KEiOP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2011, ISBN:Eugeniusz Gatnar, Marek Walesiak (red.), Analiza danych jakościowych i symbolicznych z wykorzystaniem programu R. , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-255-2636-8
 • (cytat, str. 26) Dougherty, Kohavi i Sahami 1995 wyróżniają następujące podejścia w zagadnieniu dyskretyzacji:
  1) Metody lokalne (local) i globalne (global). Metody lokalne dokonują dyskretyzacji zmiennej ciągłej w pewnym fragmencie jej dziedziny w zależności od wariantów zmiennych. Natomiast Metody globalne dyskretyzują daną zmienną raz, niezależnie od wartości innych zmiennych.
  2) Metody statyczne (static) i (dynamiczne). Metody statyczne to te, które poszukują właściwej liczby przedziałów dla każdej zmiennej, niezależnie od wartości pozostałych zmiennych. Metody dynamiczne poszukują punktów podziału dla wszystkich zmiennych ciągłych równocześnie.
  3) Metody bezkontekstowe (unsupervised) i kontekstowe (supervised).(...) Bezkontekstowe Metody dyskretyzacji nie uwzględniają informacji o przynależności obiektów do klas (lub wartości innej zmiennej, np. zależnej), w przeciwieństwie do metod kontekstowych, które tę informację uwzględniają.
 • (cytat, str. 26) Spośród metod dyskretyzacji można również wyróżnić Metody aglomeracyjne (down-top) i deglomeracyjne (top-down). W metodach aglomeracyjnych każda wartość zmiennej ciągłej jest przydzielana do jednego przedziału, następnie łączy się sąsiednie przedziały, aż do uzyskania maksymalnej wartości pewngo kryterium homogeniczności podzbiorów. Metody deglomeracyjne działają w odwrotny sposób. Proces dyskretyzacji rozpoczynają od jednego przedziału obejmującego całą dziedzinę dyskretyzowanej zmiennej, dalej zaś dokonują podziału na przedziału, według odpowiednio wyznaczonych punktów podziału.
 • (cytat, str. 27) W programie R dostępne są następujące Metody dyskretyzacji:
  1) Metody bezkontekstowe:
  - na przedziały o jednakowej szerokości (funkcja cut pakietu base, discretize pakietu infotheo),
  - na przedziały o jednakowej liczebności (funkcja cut pakietu base, discretize pakietu infotheo),
  2) Metody kontekstowe:
  - metoda One Rule Holte'a (funkcja OneR pakietu RWeka)
  -metoda minimalizacji entropii oparta na zasadzie minimalnej długości kodu (funkcja Discretize pakietu RWeka),
  -dyskretyzacja zastosowana w algorytmie C4.5 (funkcja J48 pakietu RWeka).Stanisław Wyrcza, Analiza i projektowanie systemów informatycznych. Metodyki technik zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, ISBN: 83-01-12794-5
 • (cytat, str. 81) Metody powszechnie wiążą się z pojęciem graficznego interfejsu użytkownika. Do podstawowych metod interfejsu graficznego, należą wymienione juź w standardzie WIMP i zintegrowane:
  - menu,
  - formatki,
  - okna,
  - obiekty graficzne popularnie zwane ikonami.
 • Słowa kluczowe: metoda, gui

Strona 1 z 69

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty