PERT

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

Strona 1 z 2

 

: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: PERT (0 - 20 z 33)

Andrzej Jazdon, Doskonalenie zarządzania jakością. , Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 2001, ISBN: 83-7291-032-4
 • (cytat, str. 163 - 164) W literaturze przedmiotu przyjęto wymieniać 7 podstawowych (tradycyjnych )narzędzi zarządzania jakością, a mianowicie:
  -diagram Ishikawy - przyczyn i skutków
  -diagram Pareto-Lorenza
  -schemat blokowy
  -diagram korelacji zmiennych
  -wykres (histogramy)
  -graficzna prezentacja wyników
  -arkusze kontrolne

  Poza tradycyjnymi narzędziami zarządzania jakością wyróżnia się siedem nowych narzędzi, a mianowicie:
  -diagram relacji,
  -diagram pokrewieństwa (podobieństw)
  -0diagram macierzowy
  -diagram drzewa (systematyki)
  -diagram PDPC (diagram decyzji)
  -diagram strzałkowy (diagram PERT)
  -macierzowa analiza danych (analiza głównych składników)
 • Słowa kluczowe: narzędzia zarządzania jakościąJeff Davidson, Kierowanie projektem. Praktyczny poradnik dla tych, którzy nie lubią tracić czasu, K.E. Liber, Warszawa 2002, ISBN: 83-88170-39-2
 • (cytat, str. 94) Używając PERT, kierownik projektu może zidentyfikować zadanie lub grupę zadań, które reprezentują określoną sekwencję kluczową dla sukcesu projektu.
 • Słowa kluczowe: projekt, kierownik, PERT
  Komentarze i źródła pierwotne: P. Kowalski, Euromarketing czy marketing międzykulturowy? Przegląd problemów badawczych, [w:] Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywnie integracji europejskiej, pod. ref. J.W. Wiktora, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, str.31Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, Metody i techniki TQM. , Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009, ISBN: 9788372078162
 • (cytat, str. 130) Diagram sieciowy (inna nazwa: diagram strzałkowy, wykres sieciowy) jest graficznym przedstawieniem struktury przedsięwzięcia lub projektu za pomocą sieci-grafu. Służy do planowania przedsięwzięć lub projektów i ustala kolejność wykonywania poszczególnych zadań (zdarzeń), co ułatwia ich kontrolę. Podstawą diagramu sieciowego jest lista zbiorcza, tak zwana lista strukturalna, która zawiera spis działań lub czynności. Geneza diagramu sieciowego wywodzi się z badań operacyjnych, których istota, najogólniej rzecz ujmując, polega na przyjęciu założenia, że podstawą podejmowania decyzji jest logiczne rozumowanie, poparte wnikliwą i metodyczną analizą, które prowadzi do optymalnego rozwiązania. Możliwe jest więc osiągnięcie efektu w terminie ustalonym w momencie rozpoczęcia danego przedsięwzięcia. Diagram sieciowy najczęściej wykorzystywany jest w przypadku skomplikowanych i mało przejrzystych projektów, ponieważ stwarza możliwość przeglądu poszczególnych kroków (wraz z ich horyzontem czasowym), których podjęcie konieczne jest dla realizacji danego przedsięwzięcia (projektu). Istnieją liczne odmiany diagramów sieciowych , jednak podstawowymi diagramami sieciowymi są modele CPM i PERT
 • Słowa kluczowe: diagram strzałkowy, Diagram sieciowyZbigniew Martyniak, Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki, Drukarnia ANTYKWA s.c, Kluczborg 1996, ISBN: 83-904855-5-9
 • (cytat, str. 239) Opierając się na algebrze grafów oraz elementach rachunku prawdopodobieństwa, metoda PERT i jej odmiany - stanowiące już rodzinę metod - pozwalają wśród setek czy tysięcy czynności składających się na złożone przedsięwzięcia znajdować tzw. czynności krytyczne. W każdym działaniu występują bowiem czzynności kluczowe, tj. takie, których opóżnienie wykonania automatycznie wydłuża czas trwania całego przedsięwzięcia. Wykrycie tych czynności (operacji, procesów) pozwala wyznaczyć tzw. drogę krytyczną.
  Znajomość drogi krytycznej pozwala skoncentrować się na kontroli wykonania czynności najjistotniejszych z punktu widzenie przebiegu w czasie, a w wypadku opóżnienia jakiejś czynności krytycznej - szybko oszacować przewidywanie opóżnienie całego, choćby bardzo złożonego działania. Równocześnie staje się możliwe określenie dopuszczalnej tolerancji w terminach rozpoczęcia i ukończenia tych wszystkich czynności, które leżą poza drogą krytyczą.
  Jednym słowem, metody sieciowe stwarzają możliwości precyzyjniejszego, elastyczniejszego, a więc bardziej efektywnego planowania i koordynacji przebiegów pracy niż tradycyjne wyykresy Gantta i harmonogramy Adamieckiego. O ile jednak te ostatnie, a zwłaszcza wykresy Gantta, od wielu lat są codziennym narzędziem organizacji w przedsiębiorstwach, o tyle metody sieciowe ciągle stanowią instrument co prawda modny, lecz używany niejako od święta, jedynie przy wyjątkowych okazjach.
 • Słowa kluczowe: metoda, rachunek prawdopodobieństwa, grafy, droga krytycznaMarek Kasperek, Planowanie i organizacja projektów logistycznych. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006, ISBN: 83-7246-962-8
 • (cytat, str. 77) Innym użytecznym narzędziem wspomagającym planowanie czasu jest PERT (Pogram Evaluation and Review Technique). PERT graficznie, za pomocą tzw. sieci, odwzoruje wiele czynności realizowanych w określonym czasie oraz ich powiązania logiczne. Sieć składa się ze strzałek (łuków), reprezentujących czynności, oraz kółek (węzłów), reprezentujących zdarzenia.
 • Słowa kluczowe: czas realizacji projektu, planowanie projektuGrażyna Prawelska-Skrzypek, Planowanie i zarządzanie strategiczne. Poradnik dla menedżerów miast w samorządach terytorialnych, Wydawnictwo Samorządowe FRDL, Warszawa 1997, ISBN: 8386909226
 • (parafraza, str. 90 - 92) Sposoby oceny ryzyka i zagrożeń w projekcie:
  1.Analiza boomu
  2.Zapis harmonogramu działań
  a.Wykres Gantta
  b.Zapis harmonogramu działań w formie wykresu sieciowego
  c.PERT (Program Evaluation And Reviev Technique)
  d.Analiza ścieżki krytycznej (Critical Path Analysy)
 • Słowa kluczowe: projektMonika Łada, Podstawy controllingu projektów. , Centrum Badań nad Projektami, Kraków 2005, ISBN: 83-922147-0-6
 • (parafraza, str. 98 - 99) Planowanie projektu obejmuje trzy podstawowe obszary:
  - planowanie struktury projektu (narzędzia: listy strukturalne, graficzne schematy strukturalne, wykresy sieciowe, macierze i schematy powiązań oraz wykresy Ishikawy)
  - planowanie przebiegu projektu (narzędzia: techniki sieciowe CPM, MPM, PERT, GERT oraz harmonogramy)
  - planowanie zasobów projektu (narzędzia: harmonogramy wykorzystania maszyn i urządzeń, zasobów ludzkich lub zużycia materiałów, techniki sieciowe CPM, PERT, macierze zasobów).
 • Słowa kluczowe: planowanie
  Komentarze i źródła pierwotne: A.M. Jeszka, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009
 • (parafraza, str. 101 - 112) CPM - przedstawienie projektu w formie sieci, czyli jako sekwencji łuków i węzłów obrazujących poszczególne prace.
  PERT - tu sieć ma konstrukcję zdeterminowaną, czyli zależności między czynnościami są ułożone jednoznacznie.
 • Słowa kluczowe: CPM, PERT
  Komentarze i źródła pierwotne: A.M. Jeszka, Sektor usług logistycznych w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009Ricky Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996, ISBN: 978-83-01-14944-4
 • (cytat, str. 761) PERT- narzędzie planistyczne, w którym wykorzystuje się sieć do planowania projektów obejmujących liczne działania i ich wzajemne powiązania.
 • Słowa kluczowe: PERTMichał T. Wilczek, Podstawy zarządzania projektem inwestycyjnym. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2002, ISBN: 83-7246-055-8
 • (parafraza, str. 90 - 96) Metody zarządzania czasem:
  - Arrow Diagramming Method (ADM) - czynności przedstawiamy za pomocą strzałek
  - Precedence Diagramming Method (PDM) - czynności przedstawiamy jako pudełka, a zależności między nimi jako strzałki
  - Critical Path Method (CPM) - określa ściśle czas trwania czynności
  - PERT - pierwsza metoda sieciowa; czynności mają probabilistyczny czas trwania (czas optymistyczny, pesymistyczny, najbardziej prawdopodobny)
  - wykresy Gantta - układ czynności realizowany jest w wersji planowanej i rzeczywistej.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie czasemCarl Shapiro, Potęga informacji. Strategiczny przewodnik po gospodarce sieciowej, Helion, Gliwice 2007, ISBN: 978-83-246-0157-8
 • (cytat, str. 78 - 79) Metody analizy sieciowej (CPM, PERT) pozwalają lepiej analizować zależności między poszczególnymi czynnościami, z których składa się całe przedsięwzięcie i wyznaczyć te, które mają decydujący wpływ na jego realizację w możliwie najkrótszym czasie. Procedura analizy sieciowej obejmuje następujące działania:
  - określenie czynności i zdarzeń, z których składa się całe przedsięwzięcie,
  - opracowanie sieci zależności,
  - wyliczenia czasów realizacji poszczególnych czynności,
  - określenie tzw. drogi krytycznej,
  - wykorzystywanie sieci do kontroli realizacji przedsięwzięcia.
 • Słowa kluczowe: analiza sieciowa
  Komentarze i źródła pierwotne: źródło pierwotne: Jędralska, Woźniak-Sobczak, 1998, s.16Monika Łada, Rachunkowość zarządcza i controlling projektów. , C.H. Beck, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7483-407-0
 • (cytat, str. 15) Ze względów praktycznych celowe jest wyróżnienie dwóch podstawowych grup metod zarządzania projektami:
  1) metodyki - są to metody kompleksowe, czyli obejmujące cały proces zarządzania projektami, ale jednocześnie szczegółowe, czyli takie, które określają zestawy technik możliwych do zastosowania w trakcie poszczególnych faz i etapów jego realizacji (np. metodyki PMI, PRINCE2, APM, RUP czy MSF),
  2) techniki - to wycinki metod możliwe do zastosowania w rozwiązywaniu wybranych problemów na jednym lub kilku etapach projektu (np. techniki sieciowe CPM i PERT, harmonogramy Gantta, listy kontrolne, grafy czy organigramy).
 • Słowa kluczowe: zarządzanie projektami
 • (cytat, str. 20) Lista najważniejszych technik zarządzania projektami w układzie faz cyklu życia wygląda następująco:
  - w fazie definiowania projektu - techniki poszukiwania pomysłów: badania opinii eksPERTów, zbieranie informacji, definiowanie problemów (grafy problemów),
  - w fazie planowania i organizowania wykonawstwa projektu - techniki powoływania zespołów: techniki rekrutacji, selekcji, oceny; techniki organizacji zespołów: organigramy, wykresy funkcjonalne, opisy stanowisk; techniki określania struktury projektu: techniki strukturalizacji, drzewa zależności; techniki planowania przebiegu: harmonogramy, techniki sieciowe (CPM, MPM, PERT, GERT); techniki planowania zasobów: CPM - zosoby, PERT-Cost, CPM-Cost, techniki budżetowania; techniki organizowania wykonawstwa: techniki negocjowania, motywowania, kierowania zespołami,
  - w fazie wykonawstwa projektu - techniki motywowania; raportowania; techniki koordynowania i kontroli wykonawstwa: wymienione techniki sieciowe, techniki drzewa zależności, techniki kontroli jakości, listy kontrolne,
  - w fazie zakończenia - techniki kontroli: listy kontrolne, arkusze krytycznej oceny i analizy, ogólne techniki kontroli.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie projektamiTadeusz Oleksyn, Sztuka kierowania. , Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001, ISBN: 83-87897-17-5
 • (cytat, str. 44) Metoda PERT (Program Evaluation and Review Technique - Technika oceny i kontroli programu) została stworzona w USA w latach 1957 - 1958 dla celów koordynacji w czasie złożonego programu produkcji rakiety podwodnej Polaris. Jak oceniono, metoda PERT skróciła czas tego przedsięwzięcia o dwa lata. Z sektora militarnego metoda PERT przeniknęła po pewnym czasie do cywilnego zarządzania. Jest ona z powodzeniem stosowana do dziś w dwóch wersjach: PERT-TIME, gdzie koordynowany jest czas różnych prac, składających się na dane przedsięwzięcie, oraz PERT-COST, gdzie dodatkowo planuje się koszty poszczególnych faz praz i rezerw oraz koszty całości.
 • Słowa kluczowe: PERTKatarzyna Szczepańska, Techniki menedżerskie w TQM. , Alfa-Wero, Warszawa 1999, ISBN: 83-7179-158-5
 • (cytat, str. 124) Metoda PERT, stosowana jest w odniesieniu do projektów o słabo określonej strukturze i warunkach realizacji. Dlatego też istota tej metody, aczkolwiek zbliżona do CPM, koncentruje się na parametrach o charakterze probabilistycznym, nie oszacowanych metodami statystycznymi.
 • Słowa kluczowe: metoda, PERT
 • (cytat, str. 124) Zasadniczą różnicą pomiędzy siecią PERT a CPM jest również to, że PERT koncentruje się na kontroli danych etapów projektu, a nie na poszczególnych czynnościach, czyli posiada wyższy poziom agregacji zdarzeń.
 • Słowa kluczowe: CPM, PERTKazimierz Frączkowski, Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003, ISBN: 83-7085-731-0
 • (cytat, str. 113) Technika PERT (ang. Program Evaluation and Review Techinque) została stworzona w celu oszacowania przybliżonych czasów trwania realizacji aktywności/zadań oraz wyznaczenia prawdopodobieństwa zakończenia tych aktywności/zadań w żądanym czasie.
 • Słowa kluczowe: technika, PERTAdam Hamrol, Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. , Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-14994-9
 • (cytat, str. 227 - 228) "Diagram strzałkowy (ang. Arrow Diagram) - lub wykres sieciowy. Wykorzystywany jest do planowania działań oraz ustalania ich kolejności (np. realizacji projektów). Kolejne zastosowanie to planowanie powtarzalnych procesów. Przy definiowaniu procesu ustalane są chronologia działań oraz czas potrzebny na ich wykonanie. Działania wymagające czasu są łączone na schemacie liniami, działania realizowane równocześnie są oznaczane strzałkami. Węzły tak powstającego diagramu oznaczają stany, a łączące je linie - czynności powodujące przejście do kolejnego stanu. Prezentowana technika znajduje zastosowanie jako tzw. analiza ścieżek krytycznych (ang. ĆPA - Critical Path Analysis) lub w rozwiniętej formie - jako wspomagana komputerowo metoda PERT. Należy sobie zdawać sprawę, że w praktyce - poza przykładami omówionymi stosuje się wiele innych narzędzi wspomagających zbieranie i przetwarzanie danych. W przedstawionym tutaj rozumieniu narzędziami są również: weryfikowanie hipotez statystycznych, karty przebiegu dokumentacji i wiele innych. W książce wymieniono i omówiono jedynie narzędzia podstawowe, które w praktyce wykazały już swoją skuteczność. W każdej konkretnej sytuacji należy jednak wybierać narzędzia, które są najlepiej opanowane, do których ma się zaufanie. Wybór nie musi ograniczać się do listy wymienionych powyżej."
 • Słowa kluczowe: diagram strzałkowyTadeusz Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami teoria i praktyka. , Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006, ISBN: 83-7484-006-4
 • (cytat, str. 267 - 268) Autorzy opracowań na temat zarządzania czasem dość zgodnie zalecają:
  - dzielić cele i zadania na priorytetowe, drugo- i trzeciorzędne, pilnować zwłaszcza priorytetów, nie rozpraszać się ,,nie rozmieniać się na drobne'',
  - trudne cele, których osiągnięcie wymaga więcej czasu, dzielić na etapy(...),
  - planować swój czas, odnotowywać w usystematyzowany sposób zadania i terminy,
  - planować nie tylko to. co mamy zrobić, ale także to, czego robić nie będziemy(...),
  - najwartościowszy czas (prime time), który u wielu ludzi zawiera się w przedziale pomiędzy drugą a czwartą lub piątą godzinę pracy, wykorzystywać na najważniejsze i najtrudniejsze prace,
  - zachować realizm, nie narzucać sobie nadmiernej liczby obowiązków, nie zagospodarować całości nominalnego czasu(...),
  - uwzględniać własny ,,zegar biologiczny''(...),
  - starać się robić tylko jedną rzecz w danym czasie(...),
  - przestrzegać własnego rytmu pracy i wypoczynku(...),
  - unikać bałaganu i związanego z nim szukania(...),
  - analizować czas poświęcany na różne czynności i ograniczać jego marnotrawstwo(...),
  - planując czas, warto zachować rozsądek i wprowadzać różne mniejsze i większe urozmaicenia, aby uniknąć monotonii,
  - zachować elastyczność(...),
  - przy większych obciążeniach i podejmowaniu bardziej ambitnych przedsięwzięć warto stosować metody sieciowe (np. PERT czy CPM), najlepiej ze wspomaganiem komputerowym(...),
  - nie zniechęcać się niepowodzeniami(...).
 • Słowa kluczowe: zarządzanie czasemEdward Pająk, Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, ISBN: 9788301147723
 • (cytat, str. 178) "Metoda PERT - proces traktowany jest stochastycznie , tzn. nie można wyznaczyć jednej, ściśle określonej (deterministycznej) wartości rzeczywistego czasu wykonania operacji, natomiast bardzo ważnym problemem jest odpowiedź na pytanie: kiedy wykonanie procesu zostanie zakończone (deadline). W związku z tym metoda PERT przewiduje możliwość wyznaczenia przedziału czasu, w którym powinny być wykonane poszczególne operacje procesu."
 • Słowa kluczowe: PERT

Strona 1 z 2

 

: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty