(Czynniki motywacyjne)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 2 z 39

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Czynniki motywacyjne) (20 - 40 z 773)

Anna Fornalczyk, Biznes a ochrona konkurencji. , Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007, ISBN: 978-83-7526-040-3
 • (parafraza, str. 172) Czynniki ważne dla oceny skutków planowanych transakcji:
  - liczba firm na rynku właściwym,
  - bariery wejścia na rynek właściwy,
  - częstotliwość kontaktów między firmami,
  - przejrzystość rynku właściwego,
  - rosnący lub malejący popyt,
  - innowacyjność podaży,
  - symetryczność wielkości firm na rynku,
  - jednorodność produktu sprzedawanego na rynku właściwym,
  - konglomeratowy charakter firm,
  - cenowa elastyczność popytu i siła rynkowa odbiorców,
  - porozumienia kooperacyjne i liczba firm niezależnych.
 • Słowa kluczowe: koncentracja, transakcjeBłażej Lepczyński, Biznes i ryzyko na rynku consumer finance w Polsce. , CeDeWu, Warszawa 2006, ISBN: 9788360089200
 • (cytat, str. 12) Pozytywnie na wzrost popytu w zakresie kredytów konsumenckich w najbliższych latach powinny wpływać przede wszystkim Czynniki makroekonomiczne, tzn.niska inflacja, relatywnie niskie stopy procentowe, wzrost dochodów ludności, lepsza koniunktura gospodarcza i spadające bezrobocie.
 • Słowa kluczowe: czynnik, kredyt konsumenckiNic Peeling, Błyskotliwy menedżer. Co dobry menedżer wie, robi i mówi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1870-3
 • (cytat, str. 75) Podstawowa zasada, na której opiera się kultura zespołu, brzmi następująco:
  Konsekwentne postępowanie przywódcy nadaje ton kulturze zespołu.
  Przez swoje zachowanie pokazujesz podwładnym, co aprobujesz, a czego nie.
  Musisz zdawać sobie sprawę z wpływu, jaki na postawę zespołu mają wysyłane przez ciebie subtelne sygnały. Należą do nich aranżacja twojego stanowiska pracy, czas, jaki poświęcasz poszczególnym aspektom działalności, sposób reagowania na złe wieści oraz inne podobne Czynniki, które odciskają się wyraźnym śladem na kulturze zespołu.
 • Słowa kluczowe: kultura pracy
 • (cytat, str. 133) Każdą strategię biznesową można rozpatrywać w sześciu podstawowych wymiarach:
  — Oferta. Jak oferowane produkty i usługi będą się zmieniać z upływem czasu? Chodzi nie tylko o przewidzenie nowych kierunków rozwoju, lecz także o wskazanie tych produktów i usług, które będą tracić na znaczeniu lub w ogóle zostaną wycofane ze sprzedaży.
  — Zdolności. Jak z czasem będą się zmieniać zdolności zespołu? Jakie nowe umiejętności i wiedzę praktyczną zdobędzie?
  — Koszty. Jak zamierzasz poprawiać efektywność działalności i obniżać koszty? Jak chcesz usprawniać procesy biznesowe?
  — Marki. Jak klienci postrzegają produkty i usługi oferowane przez twój zespół? Z czego twój zespół ma być znany w przyszłości?
  — Relacje. Jakiego typu nowych klientów chciałbyś pozyskać? Jak będziesz rozwijał kanały dystrybucji? Jak się poprawi twoja baza zaopatrzeniowa? Z kim i jakiego rodzaju partnerstwo strategiczne chciałbyś budować?
  — Ryzyko. Jakie Czynniki ryzyka o charakterze strategicznym występują w prowadzonej działalności? Jak sobie z nimi radzić?
 • Słowa kluczowe: strategia biznesowaTomasz Szapiro, Co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6
 • (cytat, str. 67) Relację między podejmującym decyzję i ekspertem opisuje scenariusz decyzyjny. Klasyczny scenariusz decydenta przewiduje, że decyzja podejmowana jest automatycznie. Analiza decyzyjna powinna operować scenariuszami, zgodnie z którymi decyzja jest wynikiem powtarzalnego procesu poprawiania kolejnych prób rozwiązania problemu. Trzeba uwzględnić Czynniki psychologiczne, dynamiczny charakter procesu decydowania, szybki przepływ informacji. Podejście interaktywne zakłada, iż podejmowanie decyzji jest iteracyjnym procesem współdziałania decydenta i analityka wspomaganego komputerem - iteracje składają się z fazy dialogu i z fazy obliczeniowej polegającej na wyznaczeniu rozwiązania.
 • Słowa kluczowe: scenariusz decyzyjny
  Komentarze i źródła pierwotne: G.Hofstede(2000), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.Tomasz Szapiro, co decyduje o decyzji. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993, ISBN: 83-01-11166-6
 • (cytat, str. 62) "Relację między podejmującym decyzję i ekspertem opisuje scenariusz decyzyjny. Klasyczny scenariusz decydenta przewiduje, że decyzja podejmowana jest automatycznie. Analiza decyzyjna powinna operować scenariuszami, zgodnie z którymi decyzja jest wynikiem powtarzalnego procesu poprawiania kolejnych prób rozwiązywania problemu. Trzeba uwzględnić Czynniki psychologiczne, dynamiczny charakter procesu decydowania, szybki przepływ informacji. Podejście interaktywne zakłada że podejmowanie decyzji jest iteracyjnym procesem współdziałania decydenta i analityka wspomaganego komputerem- iterakcje składają się z fazy dialogu i z fazy obliczenoiwej polegającej na wyznaczeniu rozwiązania."
 • Słowa kluczowe: scenariusz decyzyjnyAgata Stachowicz-Stanusch, CRM przewodnik dla wdrażających. , Placet, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-7488-117-3
 • (cytat, str. 216) Samo modelowanie jest procesem twórczym, w którym celem jest takie zmodyfikowanie procesów bieżących (as-is), aby w procesach przyszłych (to-be)uwzględnić Czynniki zmian wypracowanych wcześniej.
 • Słowa kluczowe: modelowanieKatarzyna Pawlikowska, Marek Poleszak, Czujesz, czyli o komunikacji marketingowej i sprzedaży skierowanej do kobiet. , CeDeWu.pl, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-7556-347-4
 • (cytat, str. 9) W naszych rozważaniach przyjęliśmy następujące założenia :

  1. Każda jednostka posiada zdobytą wcześniej wiedzę i doświadczenie wpływające na określone jej zachowania. W związku z tym w pewnym zakresie przy pojawieniu się określonych bodźców i sytuacji te zachowania mogą być przewidywalne.
  2. Każda sytuacja dostarcza bodźców ją wyróżniających, ale także pozwalających na jej zaklasyfikowanie do danej grupy.
  3. Czynniki motywacyjne są albo wnoszone do danej sytuacji, albo wywoływane przez daną sytuację.
  4. Nowych reakcji uczymy się najczęściej, gdy mamy możliwość ich praktycznego zastosowania w formie bezpośredniej lub pośredniej.
  5. Nowe zachowanie (lub obecne) zostanie nabyte i/lub utrwalone, jeśli będzie powodować pozytywne następstwa.
 • Słowa kluczowe: zachowanie się konsumentaEdyta Bombiak, Jarosław Kardas (red.), Czynnik ludzki jako parametr strategiczny w budowaniu kapitału relacyjnego. , Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-60652-47-3
 • (cytat, str. 19) Czynniki motywujące pracowników wiedzy - wyniki badań:
  Motywator - Odsetek wskazań - Preferowana opcja
  • rozwój osobisty - 33,74% - inwestowanie w rozwój kompetencji
  • niezależnosć - 30,51 - swoboda w ramach określonych zadań
  • realizowanie zadań - 28,69 - pomiar skuteczności i kompetencji
  • wynagrodzenie - 7,07 - wynagrodzenia zindywidualizowane


  Próba 75 osób.
 • Słowa kluczowe: motywacja, wiedza, pracownik wiedzyGrażyna Bartkowiak, Człowiek w pracy. Od stresu do sukcesu w organizacji. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-208-1823-9
 • (cytat, str. 20) Źródłem stresu w miejscu pracy mogą być Czynniki zarówno fizyczne, społeczne, jak i wynikające ze specyfiki danej organizacji.
  Możemy wyróżnić następujące Czynniki stresowe:
 • Czynniki tkwiące w samej pracy: praca zmianowa, presja czasu, zbyt duże obciążenie pracą, środowisko fizyczne (hałas, oświetlenie, temperatura);
 • stosunki społeczne w miejscu pracy: niezdolność do podporządkowania się, brak wsparcia społecznego, złe stosunki z podwładnymi lub przełożonymi, brak perspektyw zawodowych;
 • struktura organizacyjna: zła komunikacja, nieadekwatna do roli odpowiedzialność, zły klimat organizacyjny, zły styl zarządzania;
  ·stresory pozaorganizacyjne: problemy rodzinne i kryzysy życiowe, problemy finansowe, konflikt między wymaganiami rodziny a wymaganiami organizacji.
 • Słowa kluczowe: uczucia
 • (cytat, str. 45 - 46) Audyt stresu zmierza do utworzenia swoistej „mapy” stresorów w kontekście czynników promujących zdrowie psychiczne. Czynniki te są związane zarówno z bezpośrednim stanowiskiem pracy, jak i z organizacją i otoczeniem, tworząc określone środowisko pracy. Są to:
 • role związane z przeciążeniem pracą,
 • role konfliktowe,
 • role niejednoznaczne
 • możliwości kontroli pracy,
 • wsparcie psychiczne,
 • stresujące wydarzenia w pracy,
 • kłopoty, problemy pozazawodowe,
 • monotonia,
 • oczekiwania związane z kontraktem psychologicznym,
 • niepewność,
 • zachowanie przełożonych,
 • stopień dostosowania jednostki do środowiska.
 • Słowa kluczowe: stres
 • (cytat, str. 106) Z obserwacji Gablety i Bodaka, którzy przeprowadzili badania w 30 przedsiębiorstwach, wchodzących w skład różnych branż i gałęzi gospodarki oraz o zróżnicowanej wielkości i formie organizacyjno-prawnej, wynika, że oczekiwania wewnętrznych interesariuszy, należących do grupy pracowników wykonawczych i kadry kierowniczej niższego szczebla, obejmują następujące Czynniki, które w ich opinii przyczyniają się do zadowolenia z pracy:
 • pewność zatrudnienia,
 • poziom wynagrodzenia i dynamika jego wzrostu,
 • rozwój własnych kwalifikacji i umiejętności,
 • doskonalenie elementów rzeczowych i fizycznych materialnego środowiska pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • możliwości awansu,
 • rozszerzanie możliwości działalności socjalno-bytowej,
 • gotowość do udziału w procesach decyzyjnych,
 • doskonalenie poziomej i pionowej komunikacji wewnętrznej,
 • wzrost uznania.
 • Słowa kluczowe: zadowolenie z pracy
 • (parafraza, str. 105) Czynniki determinujące satysfakcję z pracy:
  Bezpośrednie:
  • Potrzeby i zainteresowania pracowników oraz cechy socjologiczno-demograficzne (wiek, płeć wykształcenie, zawód). Z wymienionych czynników najważniejsze są potrzeby (Salancik, Pfeffer, 1977)
  • Cechy organizacji (m.in. cele, misja i strategia rozwoju, rodzaj zadań, wielkość i struktura organizacyjna oraz zasoby, jakimi dysponuje, zapewniające dalszy rozwój lub stanowiące przeszkodę w rozwoju) (Spector, 1997)
  • Adekwatność funkcjonalna między cechami człowieka, odnoszącymi się do sfery motywacji. a cechami organizacji, zapewniającymi zaspokajanie dążeń, pragnień i oczekiwań pracowników


  Pośrednie:
 • Zdolności, zdobyte kwalifikacje, kompetencje, doświadczenie zawodowe i życiowe, zasoby materialne, stan posiadania, dostęp do środków pomocowych, obecność osób udzielających wsparcia itp.
 • Cechy organizacji (np. wymagania pracy, odzwierciedlone w treści zadań oraz warunkach fizycznych i społecznych, relacje z otoczeniem lokalnym i globalnym oraz z klientami, kooperantami, władzami, opinią publiczną itp.)
 • Adekwatność funkcjonalna w sferze sprawnościowej człowieka (sfera możliwości), zapewniana głównie przez odpowiedni dobór pracowników, oparta m.in. na diagnozie ich kompetencji i kwalifikacji. Podstawą określania tej adekwatności są normy i uregulowania prawne, zawarte m.in. w regulaminach pracy, zarządzeniach, instrukcjach i obyczajach pracowniczych. Rzeczywiste możliwości człowieka są z reguły większe, niż wymagania określone językiem norm i standardów zachowań (Czarnota-Bojarska, 1999)

 • Słowa kluczowe: Satysfakcja pracownikówWiesław Sadowski, Decyzje i prognozy. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1977, ISBN:
 • (cytat, str. 33) Każde drzewo decyzyjne składa się z dwóch rodzajów węzłów. Dla odróżnienia jedne z nich nazwiemy węzłami decyzyjnymi i będziemy oznaczać kwadratami, a drugie - węzłami losowymi oznaczanymi kółkami. Jeśli podmiot podejmujący decyzję znajduje się w węźle oznaczonym kwadratem, to może wybrać drogę jaką zechce, co jest równoznaczne z wyborem określonej decyzji. Jeśli zaś podmiot podejmujący decyzję znajduje się w węźle oznaczonym kółkiem, dalsza droga nie zależy od niego, lecz jest wyznaczona przez Czynniki zewnętrzne.
 • Słowa kluczowe: decyzja, węzeł
 • (cytat, str. 7) Wszelkie celowe działanie, jakie prowadzi człowiek, jest z reguły działaniem w warunkach niepewności w tym sensie, że na wynik podjętej decyzji wywierają także wpływ Czynniki niekontrolowane lub kontrolowane nie w pełni przez podmiot podejmujący decyzję. Owa niepewność najczęściej wiąże się z tym, że rezultaty podejmowanych decyzji dotyczą bliższej lub dalszej przyszłości, która na ogół nie w pełni jest znana.
 • Słowa kluczowe: Niepewność
 • (cytat, str. 12) W ogólnym przypadku wybór jakiejś decyzji Di ze zbioru decyzji dopuszczalnych nie przesądza w sposób jednoznaczny o wyniku lub skutku podjęcia tej decyzji. Dzieje się tak dlatego, gdyż częstokroć na wynik podjętej decyzji wpływają Czynniki, które nie są kontrolowane przez podmiot podejmujący decyzję. Oznacza to, że w momencie podejmowania decyzji nie jest znany podmiotowi podejmującemu decyzję stan tych czynników. Każdy możliwy stan owych czynników będziemy nazywać stanem świata zewnętrznego.
 • Słowa kluczowe: stan świata zewnętrznegoKrystyna Bolesta-Kukułka, Decyzje menedżerskie. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ISBN: 83-208-1465-0
 • (cytat, str. 33) Typy problemów, wynikających z uniwersalnych funkcji zarządzania i można je podzielić na następujące grupy:
  - planistyczne, związane z koniecznością przewidywania i wyprzedzającego realizację programowania działalności organizacji lub jej części;
  - alokacyjne, wynikające z konieczności dzielenia zawsze ograniczonych zasobów (kadrowych, materialnych i finansowych) między różne cele i realizowane przedsięwzięcia;
  - koordynacyjne, wynikające z konieczności harmonizowania procesów i działań - czasem setek i tysięcy ludzi - w czasie i przestrzeni;
  - motywacyjne, związane z koniecznością mobilizowania aktywności pracowników do realizowania przypisanych im zadań;
  - kontrole, związane z koniecznością odpowiednio szybkiego reagowania na różnego typu zaburzenia realizacyjne (tylko z racji tej funkcji menedżerowie podejmują problemy, które nazwaliśmy funkcjonalnymi).
 • Słowa kluczowe: funkcje, zarządzaniaHalina Henzel, Decyzje w działalności inwestycyjnej - uwarunkowania, metody, efekty. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2007, ISBN: 978-83-7246-996-0
 • (cytat, str. 50) Według definicji MSW osobisty goodwill można przedstawić jako ..."wartość zysku przekraczającego oczekiwania rynkowe, który zostałby utracony wraz ze sprzedażą nieruchomości szczególnego przeznaczenia generującej dochód. Uwzględnia się tu Czynniki finansowe związane z podmiotem aktualnie prowadzącym przedsiębiorstwo, takie jak: podatki, polityka amortyzacji, koszty pożyczek i kapitał zainwestowany w przedsiębiorstwo".
 • Słowa kluczowe: goodwill
 • (cytat, str. 128 - 130) Wartość opcji finansowej kształtują następujące podstawowe Czynniki:
  -bieżąca cena instrumentu bazowego, na który opcja została wystawiona
  -cena wykonania opcji oraz jej rodzaj(opcja amerykańska czy europejska)
  -czas pozostający do wygaśnięcia opcji
  -ryzyko instrumentu bazowego rozumiane jako np. historyczna zmienność jego cen
  -stopa dywidendy
  -stopa wolna od ryzyka
  ...
  W przypadku wyceny opcji należy odróżnić dwa pojęcia:
  -wartość wewnętrzną opcji, która jest zależna od relacji pomiędzy ceną wykonania opcji a ceną instrumentu, na który opcja została wystawiona,
  -wartość czasową opcji, która zależy od zmienności cen instrumentu bazowego oraz od czasu, jaki pozostał do wygaśnięcia opcji; wraz ze zbliżaniem się do daty wykonania opcji, jej wartość czasowa maleje, tak jak maleje prawdopodobieństwo wystąpienia korzystnych relacji między ceną wykonania a ceną bieżącą
 • Słowa kluczowe: opcja finansowa
 • (cytat, str. 203) ... H. Gawron wyodrębnił następujące Czynniki ryzyka powodzenia inwestycji:
  -rynkowe (błędny szacunek, zmienność popytu i cen wyrobów firmy, zmiany cen surowców i półfabrykantów, nowi konkurenci itd.)
  -polityczne (zmienne: polityka społeczno-gospodarcza rządu, sytuacja międzynarodowa, stan koniunktury światowej, stosunki walutowe itp.)
  -techniczne (zawodność, szczególnie prototypowych maszyn i urządzeń, trudności w opanowaniu nowoczesnych technologii itp.)
  -losowe (długotrwałe zmiany klimatyczne i inne zjawiska przyrodnicze).
 • Słowa kluczowe: ryzyko

 

Strona 2 z 39

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty