(Style kierowania)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 2 z 20

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Style kierowania) (20 - 40 z 393)

Danuta Kołożyn-Krajewska (red.), Higiena produkcji żywności. , Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2001, ISBN: 83-7244-190-1
 • (cytat, str. 33) 14 wskazówek Deminga:

  1. Uporczywie i nieustannie dąż do ulepszenia produktów i usług, tak aby były konkurencyjne, utrzymywały przedsiębiorstwo i dawały zatrudnienie.
  2.Przyjmij nową filozofię odpowiadającą nowej erze gospodarczej.
  3. Przestań polegać na pełnej kontroli końcowej.
  4. Zrezygnuj z praktyki oceniania transakcji na podstawie ceny zakupu, żądaj natomiast wraz z ceną konkretnych pomiarów.
  5. Ulepszaj ciągle i na stałe system produkcyjny i usługowy.
  6.Organizuj szkolenie w pracy.,
  7. Dobierz kierownictwo i przyjmij system kierowania.
  8. Stwórz warunki do pracy bez obaw i strachu.
  9. Zburz bariery między poszczególnymi działami.
  10. Eliminuj slogany i nawoływanie robotników do zlikwidowania braków czy nowego poziomu wydajności.
  11. Eliminuj ilościowe normatywy wykonania.
  12. Usuń bariery, które pozbawiają pracowników godziwych ich prawa do dumy z wykonaniem pracy.
  13. Ustal żywy i skuteczny program dokształcania związany z pracą i służący także rozwojowi osobistemu.
  14. Realizacja powyższych wskazówek wymaga zapewnianie warunków, w których cała załoga będzie dostrzegać potrzebę działania.
 • Słowa kluczowe: Deminga zasadyRyszard Borowiecki, Mirosław Kwieciński, Informacja w zintegrowanej Europie. koncepcje i narzędzia zarządzania wobec wyzwań i zagrożeń, Difin, Warszawa 2006, ISBN: 83-7251-606-5
 • (cytat, str. 67) () możemy wyróźnić pięć podstawnych cech procesu foresight:
  - foresight opiera się na filozofii rozwoju przyszłości; foresight nie jest prostym prognozowaniem zjawisk ekonomicznych, lecz procesem kreowania przyszłych form przestrzeni ludzkiej aktywności,
  - foresight jest zorientowany na tworzenie kierunków rozwojowych, a nie na predykcji; dostarcza wszystkim podmiotom w regionie niezbędnych wytycznych redukujących niepewność związaną z przyszłością,
  - foresight obejmuje wielowymiarowe perpektywy rozwojowe, wielość czynników i dyscyplin dla różnych poiomów kierowania rozwojem regionu,
  - foresight koncentruje się na prawdopodobieństwie pojawienia się okazji i wyzwań
  - foresight kładzie nacisk na wzajemne liczne relacje między technologią, ekonomią, polityką, kulturą i zróżnicowanymi sferami społecznymi.
 • Słowa kluczowe: foresight
  Komentarze i źródła pierwotne: Lisowski T., Marciniak-Neider D.,Wierzbicki W., jak to zapłacić w handlu zagranicznym, Wyd. UG, Gdańsk 1992, s. 115.Stanisław Wrycza, Informatyka ekonomiczna. Podręcznik akademicki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1863-5
 • (cytat, str. 331) Zarządzanie jakością oznacza skoordynowane działania dotyczące kierowania projektem i nadzorowania projektu w odniesieniu do jakości.
 • Słowa kluczowe: Zarządzanie jakościąJanusz Zawiła-Niedźwiecki, Katarzyna Rostek, Artur Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza 4. , Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-255-2164-6
 • (cytat, str. 22) Kaskadowe arkusze stylów (ang. Cascading Style Sheets), które w znaczny sposób pozwoliły zautomatyzować zarządzanie wyglądem i działaniem poszczególnych elementów stron internetowych.
 • Słowa kluczowe: CSSDaniel Goleman, Inteligencja emocjonalna w praktyce. W jaki sposób inteligencja emocjonalna pomaga odnieść sukces zawodowy, Media Rodzina, Poznań 1999, ISBN: 83-85594-81-7
 • (cytat, str. 19) Stare części mózgu będące ośrodkami emocji są również siedliskiem umiejętności potrzebnych do skutecznego kierowania sobą i uzyskania sprawności społecznej. A zatem umiejętności te są solidnie zakotwiczone w zdolnościach do przetrwania i przystosowania się, które otrzymaliśmy w ewolucyjnym spadku.
 • Słowa kluczowe: inteligencja emocjonalna
 • (cytat, str. 64) Umiejętnościami emocjonalnymi, które najczęściej decydowały o sukcesie na takim poziomie, były:
  - inicjatywność, dążenie do osiągnięć i zdolność przystosowania się;
  - wpływowość, umiejętność kierowania zespołem i świadomość polityczna;
  - empatia, wiara w swoje możliwości i umiejętność kształtowania innych.
 • Słowa kluczowe: umiejętności emocjonalneJanusz Kraśniak, Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki (red.), Internacjonalizacja jako czynnik determinujący struktury organizacyjne przedsiębiorstw. , KEiOP, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, ISBN:
 • (cytat, str. 53) Globalna struktura funkcjonalna
  Globalna struktura funkcjonalna jest szczególnie użytecznym narzędziem kierowania w przedsiębiorstwach, w których:
  - działalność międzynarodowa ma ograniczone znaczenie,
  - przewagę konkurencyjną buduje się na lepszej technologii, praktykach marketingowych, obsłudze posprzedażnej czy wiedzy pracowników,
  - stopień standaryzacji i formalizacji jest wysoki,
  - liczba zagranicznych jednostek organizacyjnych jest niewielka,
  - działalność międzynarodową można przyporządkować jednej funkcji (np. jednostki prowadzące działalność produkcyjną funkcji produkcji).
  Zalety:
  - wykorzystanie korzyści będących następstwem specjalizacji, efektów uczenia się i doświadczenia
  pracowników,
  - integracja funkcjonalna ułatwia rozwiązywanie problemów, które są w niewielkim stopniu specyficzne,
  np. ze względu na region geograficzny,
  - ze względu na konieczność współdziałania jednostek funkcjonalnych osłabiane są tendencje do ich
  autonomizacji.
  Do najważniejszych wad zaliczać można:
  - centralizację decyzji w jednostkach macierzystych, co ogranicza autonomię decyzyjną jednostek
  zagranicznych i wpływa negatywnie na zachodzące w nich procesy innowacyjne i motywację pracowników,
  - koncentrację kierownictwa naczelnego na działaniach operacyjnych, co może doprowadzić do „defi-
  cytu działań strategicznych, -wysoki stopień standaryzacji procesów i formalizacji struktury, który wpływa na zmniejszenie jej elastyczności, co wydłuża czas reakcji na zmiany zachodzące w turbulentnym i niepewnym otoczeniu,
  - fragmentaryzację działań składających się na całościowe procesy, co przyczynia się do rozdzielenia np.
  produkcji i marketingu oraz osłabienia orientacji na klienta (szczególnie w obszarach funkcjonalnych niezwiązanych z funkcją sprzedaży),
  - zależne jednostki organizacyjne mogą być podległe kilku centralnym jednostkom organizacyjnym, co
  przyczynia się do dublowania działań oraz skomplikowania sieci komunikacyjnej.
 • Słowa kluczowe: struktura organizacyjna, struktury globalneMagdalena Kachniewska, ISO 9001 w przedsiębiorstwie turystycznym. , Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2004, ISBN: 83-88690-69-8
 • (cytat, str. 100) K. Kuglin definiuje przywództwo jako proces kierowania i wpływania na związaną z określonymi zadaniami działalność członków grupy, umiejętność oddziaływania na innych oraz umiejętność słuchania, zdolność do strategicznego myślenia, prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Słowa kluczowe: definicja, przywództwoMichael Armstrong, Jak być lepszym menedżerem. , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, ISBN: 83-87286-05-2
 • (cytat, str. 35) Istnieją cztery Style wywierania wpływu na innych ludzi, którymi możesz się posiłkować:
  1. Stwierdzenie - jasne przedstawienie własnych poglądów.
  2. Przekonywanie - korzystanie z faktów, logiki i rozsądku do przedstawienie swojej sprawy, podkreślenie zalet (korzyści dla przedsiębiorstwa lub osób, z którymi masz do czynienia), przewidywanie możliwych obiekcji wobec jej domniemanych słabości i apelowanie do zdrowego rozsądku odbiorców.
  3. Łączenie - wydobywanie od innych opinii, okazywanie, że rozumiesz, o co im chodzi, przyznawanie racji i chwalenie za dobre sugestie i pomysły, łączenie własnych poglądów z ich opiniami.
  4. Przyciąganie - zarażanie innych entuzjazmem dla swoich pomysłów, dawanie ludziom odczuć, że wszyscy uczestniczą w ekscytującym przedsięwzięciu.
 • Słowa kluczowe: techniki wywierania wpływuGuy Kawasaki, Jak doprowadzić konkurencję do szaleństwa. , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997, ISBN: 83-87286-14-1
 • (parafraza, str. 38 - 40) Style zarządzania:
  Zadowolony z siebie bufon
  Zadowolony z siebie bufon zwykle działa w rozwiniętym biznesie, żyjąc z bieżących i przeszłych osiągnięć. Proces podejmowania decyzji odbywa się na górze i w sposób autorytarny. Zadowolony z siebie bufon przyjmuje orientację obronną, próbując zachować swą pozycję, pieniądze i wizerunek. Sam obawia się ataku konkurencji i nie myśli o tym, jak własnym atakiem rozwścieczyć innych. Nie zawojuje rynku - chce po prostu zachować status quo.
  Liderzy
  Liderom udało się dojść do czołówki w swojej dziedzinie ze względu na jakość ich produktu, marketingu lub obsługi klienta. Zwykle istnieją dwaj lub trzej liderzy w danej dziedzinie. Podejmowanie decyzji spoczywa głównie na menedżerach średniego szczebla. Liderzy posługują się taktyką obronną i atakiem. Mają odpowiednio agresywny stosunek do rynku i siły potrzebne do rozwścieczenia konkurencji. Stanowią doskonałych "potężnych przeciwników", ponieważ zmuszają swą konkurencję do poważnego wysiłku.
  Nowicjusze
  To firmy, które robią wszystko, by dołączyć do liderów. Są aktywne, agresywne, walczą na śmierć i życie z liderami, tzn. ich zysk jest stratą liderów, a ich strata jest zyskiem liderów. Często w swoich planach marketingowych cytują swych wrogów. Decyzje zwykle podejmuje założyciel firmy lub niewielka grupa pracowników. Nowicjusze są doskonałymi kandydatami na rozwścieczycieli konkurencji, ale złymi wrogami, ponieważ nie mają wiele do stracenia.
  Partyzanci
  To małe firmy, którym udaje się przeżyć przez atak i bieg oraz bardzo silne oddziaływanie na małą populację. Atakują, bo nie mają czego bronić. Podejmowanie decyzji odbywa się w okopach, a odnoszą sukces dzięki samozaparciu. Jeśli zaatakują odpowiednią liczbę klientów, mogą nawet osiągnąć wystarczająco silną pozycję, by stanąć w szranki z nowicjuszami, liderami i bufonami.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie, styl zarządzania
 • (parafraza, str. 232 - 234) Style kiepskiego szefa
  Technomaniak
  Zwykle wspinał się na szczyt kariery po kolejnych szczeblach stanowisk technicznych, ze względu na swą kompetencję w tej dziedzinie. Gdyby się na tym skupił, mógłby zostać nawet przyzwoitym dyrektorem. Niestety, bardziej interesują go maszyny niż ludzie.
  Były pucybut
  Nadal czuje się pucybutem i nie radzi sobie ze swą obecną pozycją. A przecież żaden szef nie poprosi o zdegradowanie go do poprzedniego stanowiska.
  Wieczny chłoptaś
  Jest młodszym bratem pucybuta. Pyszni się arogancją typową dla kogoś, kogo nie sprawdzono w konkretnym działaniu.
  Człowiek-Firma
  Jest tam gdzie jest, gdyż przetrwał wszystkich pozostałych. Nie jest ani lepszy od innych, ani mądrzejszy, jest tylko mocniejszy. Na wszystkie zarzuty odpowiada wciąż jedno i to samo: "Zawsze tak było".
  Szwindelekspert
  Jego koncepcja zarządzania polega na wcześniejszym wywołaniu namiastki kryzysu, by mógł zabłysnąć przygotowanymi uprzednio rozwiązaniami. Każdy, kto będzie miał inny lub lepszy pomysł, zostanie zgaszony jako ten, który "nie rozumie problemu".
  Narcyz
  Uważa, że świat kręci się wokół niego. Awansuje ludzi, którzy wychodzą naprzeciw jego oczekiwaniom, a nie tych, którzy mają największe zasługi.
  Chcę-nim-być
  Chce być kimś, kim nie jest. Nie jest tym, za kogo się podaje, dlatego ludzie go otaczający muszą stale udawać.
 • Słowa kluczowe: szefZdzisław Uniszewski, Jak rozmawiać szukając pracy?. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, ISBN: 83-01-11747-8
 • (cytat, str. 46) Konwencja dyskusji może wymagać sięgania po przykłady ilustrujące wypowiadane poglądy i oceny, może skłaniać do szukania analogii, może usprawiedliwiać wtrącanie dygresji. Generalnie dyskusja dostarcza obu stronom więcej narzędzi kierowania rozmową i pogłębia wzajemną wiedzę o sobie obu partnerów.
 • Słowa kluczowe: dyskusja
  Komentarze i źródła pierwotne: Artur Hołda - Wyzwania współczesności w rewizji finansowejEleri Sampson, Jak tworzyć własny wizerunek. , Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996, ISBN: 83-58148-67-1
 • (cytat, str. 10) Menadżerowie- żeby osiągnąć sukces- muszą mieć to "coś". Całe zarządzanie w gruncie rzeczy sprowadza się do kierowania ludźmi. To co do ludzi przemawia, to osobisty styl, profesjonalizm, charyzma. Menadżerowie muszą umieć pokazać własny styl- czyli to, czym sami są i czym jest reprezentowana przez nich instytucja- znajomymi, klientom, konkurencji. Muszą nieustannie, każdego dnia swego zawodowego życia przebijać się z tą informacją, i to bez żadnych kompromisów, gdy w grę wchodzą zasady, którymi się kierują, bez poddawania się, wreszcie bez uszczerbku dla swej osobowości i poczucia humoru. Potrzebują więc wsparcia i jakiś rozsądnych, praktycznych rad, a także różnych umiejętności znalezienia się na co dzień.
 • Słowa kluczowe: menedżerRomuald Kolman, Józef Cisewski (red.), Jakość usług. Poradnik, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego Sp. z o. o., Bydgoszcz 1996, ISBN: 83-86827-34-3
 • (parafraza, str. 161 - 162) G.S.Sargie opracował pięć odmian stylu kierowania:
  - osobisty (styl autokratyczny, dyrektywny)
  - osobisty impulsywny (wprowadza chaos organizacyjny, jest człowiekiem kreatywnym, nie potrafi konsekwentnie realizować swoich pomysłów)
  - bezosobowy (decyzje podejmowane są "na chłodno" z uwzględnieniem uwag doradców
  - zbiorowy (odpowiednik stylu demokratycznego)
  - spokojny (ład i spokój w podejmowaniu decyzji)
 • Słowa kluczowe: kierowanieMarcin Żemigała, Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. , Placet, Warszawa 2008, ISBN: 978-83-7488-127-2
 • (cytat, str. 66) Aby skutecznie wdrażać i utrzymywać system zarządzania biorący za podstawę kompleksową jakość należy skupić się na czterech filarach dążęnia do dokonałośći:
  1. Dążenie do zrozumienia systemów. Nalezy poszukiwać powiązań sieciowych miedzy elementami systemu, gdyż współzależności między nimi mają tak samo ważne znaczenie jak owe elementy. Niedopuszczalne jest także tak zwane usprawnianie negatywne, czyli poprawa jednego elementu kosztem innych.
  2. Rozumienie wariacji (przekształceń i modyfikacji). Nie należy bać się zmian, lecz poszukiwać ich pozytywnych aspektów, traktować jako potencjalny czynnik sukcesu. Niepewność wywołana przez zmiany prowadzi do strat, a planowanie zmian, identyfikowanie źródła i charakteru potencjalnej zmiany jest podstawą kreatywnego myślenia i działania.
  3. Wiedza. Należy koncentrować się na dwóch aspektach: teorii i doświadczeniu. Pominięcie lub lekceważenie któregokolwiek może mieć katastrofalne skutki. Teoria bez doświadczenia ma znikomą wartość, zaś doswiadczenie bez podbudowy teoretycznej jest zazwyczaj kosztowne.
  4. Wczuwanie się w czynniki psychologiczne. Ludzie będący kluczowym czynnikiem sukcesu firmy dysponują ogromnymi możliwościami, potencjałem, energią i kreatywnością. Wykorzystanie tych elementów, ich pobudzanie i rozwój jest uzależniony od umiejętności kierowania ludźmi przez manadżerów. Współczesne kierowanie nie polega na zastraszaniu i wywoływaniu frustracji wsród podwładnych lecz na wsparciu, zaufaniu i przywództwie.
 • Słowa kluczowe: Doskonałość
 • (cytat, str. 200 - 201) Elementami AA1000 są:
  Podjęcie decyzji o przystąpieniu firmy do SEAAR oraz określenie roli interesariuszy i procedur kierowania procesem;
  Identyfikacja interesariuszy i ich związków z firmą;
  Określenie (przegląd) wartości i misji firmy;
  Identyfikacja stanu faktycznego;
  Określenie zakresu SEAAR oraz sposobu przeprowadzenia audytu społecznego/etycznego;
  Sporządzenie wykazu wskaźników społecznych/etycznych;
  Zebranie informacji;
  Analiza informacji, określenie celów oraz opracowanie planu usprawnień;
  Przygotowanie sprawozdania społecznego/etycznego;
  Przeprowadzenie audytu społecznego/etycznego przez audytora zewnętrznego;
  Przedstawienie sprawozdania i wyników audytu wszystkim interesariuszom do oceny i uzupełnienia;
  Ustanowienie systemu wspierającego kontynuację SEARR.
 • Słowa kluczowe: AA1000Piotr Mamet, Język negocjacji handlowych. , Wydawnictwo Naukowe Śląsk , Katowice-Warszawa 2004, ISBN: 83-7164-420-5
 • (cytat, str. 28) Typologię opartą na poszukiwaniu wyników negocjacji przeprowadza Jolanta Szaban (za: Zbiegeń-Maciąg 1992). Wyróżnia ona cztery wymiary negocjacji układające się na dwóch osiach:
  - współpraca - walka
  - aktywność - bierność
  Połączenie tych czterech wymiarów, czy też przecięcie tych dwóch osi pozwala wyróżnić cztery Style negocjacji:
  - aktywno-kooperacyjny, który cechuje się: analizowaniem detali w sposób drobiazgowy i aktywny, rzeczowym i logicznym przedstawieniem oraz rozważaniem argumentów, odpornością na argumenty o charakterze emocjonalnym, aktywnością a niekiedy agresywnością w podejmowaniu decyzji;
  - pasywno-współpracujący, który wyróżnia: konwencjonalizm postępowania, odwoływanie się do powszechnie aprobowanych wartości, postawa ulegania i współpracy;
  - aktywno-walczący, określany przez: dużą aktywność i przejmowanie inicjatywy, impulsywność i spontaniczność na granicy narzucania innym swoich chęci, okazywanie irytacji, niezadowolenia i innych uczuć negatywnych;
  - pasywno-walczący charakteryzowany przez: niechęć do przejmowania inicjatywy, otwartość, sympatię, delikatność w traktowaniu innych, utrzymywanie dobrych stosunków międzyludzkich dzięki zręczności dyplomatycznej (podaję za: Nęcki 1998: 29-30, Zbiegeń-Maciąg 1992: 45-46).
 • Słowa kluczowe: wymiary negocjacjiIzabela Grzanka, Kapitał społeczny w relacjach z klientami. , CeDeWu.pl, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7556-121-0
 • (cytat, str. 17) Współczesna koncepcja marketingu polega zatem na ciągłym poszukiwaniu i tworzeniu nowej wartości z indywidualnym klientem oraz dzieleniu się korzyściami w ramach układu partnerskiego, obejmującego cały okres aktywności nabywczej klienta. Jej podstawą jest zrozumienie znaczenia trwałej współpracy między dostaw¬cami a wybraną grupą klientów oraz kierowania nią w celu tworzenia wspólnej wartości, zaś mechanizmem umożliwiającym efektywną współpracę są wzajemne powiązania i dostosowanie struktur organizacyjnych partnerów.
 • Słowa kluczowe: marketingKarl Kalin, Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998, ISBN: 83-85441-89-1
 • (cytat, str. 54) Od podstawy jaką przyjmuje kierownik wobec siebie i innych, zależy m.in., czy jego styl kierowania będzie przekonujący dla zespołu. Aby oznaczyć zasadnicze postawy egzystencjalne Berne (1967, 1973) wprowadził pojęcia "w porządku" i "nie w porządku". Zasadnicza postawa jest czymś nie zmiennym i uwidacznia się wtedy, gdy ktoś popada w tarapaty, a więc wtedy, gdy - ujmując rzecz metaforycznie - odpowiada kolorowi okularów, przez które patrzymy na siebie i świat.
 • Słowa kluczowe: Postawa przedsiębiorcy
 • (cytat, str. 138) Obecnie zasady kierowania i współpraca opiera się na koncepcji "człowieka złożonego", wielowymiarowego, a więc człowieka, który jest wszechstronnie uzdolniony, który reaguje w zróżnicowany sposób, który potrafi bez precyzyjnych poleceń "z góry" wykonać swoją pracę w zespole i który zapewnia wydajność w rozwijającym się coraz dynamiczniej, skomplikowanym otoczeniu.
 • Słowa kluczowe: koncepcja, człowiek złożony

 

Strona 2 z 20

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty