zaufania

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 5 z 15

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: zaufania (80 - 100 z 299)

Józef Penc, Menedżer w działaniu. Skuteczne działanie i samodoskonalenie. Tom II. , C.H. Beck, Warszawa 2003, ISBN: 83-7247-678-0
 • (cytat, str. 140) Mała odpowiedzialność za pracę i szczegółowa kontrola (zwykle czasochłonna) wygasza inwencję i inicjatywę pracownika, uniemożliwia mu zaspokojenie potrzeby uznania (brak zaufania ze strony kierownika), a to osłabia rozwój jego zdolności i zainteresowań.
 • Słowa kluczowe: motywacja, odpowiedzialnośćLeszek F. Korzeniowski, Menedżment. Podstawy zarządzania, EAS, Kraków 2010, ISBN: 978-83-61645-44-3
 • (cytat, str. 23) Zarządzanie jest profesją łączącą osobiste zdolności, nabytą wiedzę i umiejętności praktyczne, szczególny charakter zaufania publicznego oraz stosowanie zasad etyki zawodowej i osobistą odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 • Słowa kluczowe: zarządanieJanusz Czekaj (red.), Metody organizacji i zarządzania. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, ISBN: 978-83-7252-344-0
 • (cytat, str. 30) Coaching kojarzy się z następującymi inicjatywami przywódcy,
  -udzielanie podwładnym wsparcia w chwilach niepewności,
  -sprzyjanie ciągłemu uczeniu się przez doświadczenie,
  -budowanie klimatu zaufania,
  -sprzyjanie tworzeniu zgranego i zintegrowanego zespołu roboczego,
  -docenianie dowiadczenia i kompetencji,
  -doskonalenie umiejętności słuchania,
  -ukierunkowanie podwładnych na przyswajanie wiedzy
 • Słowa kluczowe: coachingMark Thomas, Mistrzowskie zarządzanie ludźmi. , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-264-0325-5
 • (cytat, str. 44) Dwa style zachowań przywódczych
  - Dyrektywny - Polega na wydawaniu pracownikom jasnych instrukcji odnośnie do powierzonych im zadań oraz poleceń: jak, kiedy i gdzie mają je realizować.
  - Wspierający - Polega na słuchaniu ludzi i zachęcaniu ich do dobrej pracy, wykorzystaniu ich zaangażowania i zdobyciu zaufania; przydaje się tu umiejętność szkolenia, doradzania i kierowania.
 • Słowa kluczowe: styl przywództwa
 • (parafraza, str. 43 - 44) Zastosowanie podejścia sytuacyjnego - Podsumowanie czterech stylów (zarządzania)
  - Nakazowy - W wysokim stopniu dyrektywny, najwłaściwszy wobec osób, które:
  1. są nowymi pracownikami i wymagają nadzoru,
  2. nie realizują zadań, jeśli nie są kontrolowane, czyli - nie są chętne do pracy.
  - Prezentujący - Dyrektywny w wysokim stopniu, wspierający. Odpowiedni wobec osób, które nie posiadają jeszcze odpowiednich kwalifikacji (zdolności, wiedzy i doświadczenia), ale które są zmotywowane, a ich menedżer chce wzmacniać ich zaangażowanie i pewność siebie.
  - Uczestniczący - Dla osób, które posiadają odpowiednie umiejętności i doświadczenie, lecz potrzeba im dodatkowego wsparcia w pracy dla zwiększenia ich zaufania do siebie i motywacji, (...).
  - Delegujący - Dla osób o wysokich umiejętnościach, doświadczonych i zmotywowanych, które wiedzą, czego chcą. Oto i oni - gracze zespołowi, którym można powierzyć zadanie i nie trzeba nimi nieustannie kierować.
 • Słowa kluczowe: styl zarządzaniaKrystyna Śliwińska, Mirosław Pacut (red.), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku. , Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, ISBN: 978-83-264-1030-7
 • (cytat, str. 26) Marketing szeptany, a zwłaszcza niektóre niektóre jego formy działają na granicy zasad etycznych. W kodeksie etyki Word-of-Mouth Marketing Association (WOMMA) z Chicago można przeczytać, że ujawnienie roli jest podstawą budowanie zaufania i wiarygodności. Nie ukrywamy się w sposób, który mógłby zmylić konsumentów co do charakteru osoby, która nawiązuje z nim kontakt. Wynika to z tego, że osoba wynajęta do zachwalania produktu będzie musiała poinformować otoczenie, że zapłacono jej za lansowani danego dobra.
 • Słowa kluczowe: marketing szeptany
 • (cytat, str. 117) Stosowanie nowych narzędzi i technik komunikacyjnych ma wspomagać administrację w pozyskaniu zaufania i zrozumienia dla podejmowanych decyzji, w kreowaniu korzystnego wizerunku urzędów i urzędników, a także umożliwić ocenę pracę administracji. Polskie społeczeństwo potrzebuje dowartościowania ze strony władzy publicznej. Jego wyrazem powinna być szeroka, wielokanałowa, sprawna komunikacja społeczna.
 • Słowa kluczowe: marketing, administrcja publiczna
 • (parafraza, str. 26 - 27) Nowe rodzaje marketingu szeptanego:
  1) Evangelist marketing - polega na tworzeniu silnego zaufania i przekonania do danego produktu klientów, którzy sami zaczynają go polecać,
  2) Viral marketing - tworzenie zabawnych i interesujących komunikatów, które zaprojektowane są tak, żeby można było je łatwo przekazywać innym,
  3) Brand blogging - tworzenie blogów i uczestniczenie w blogosferze; dziele się informacjami, o których społeczność internetowa chce rozmawiać,
  4) Community marketing - tworzenie i wspieranie niszowych społeczności, które będą dzieliły zainteresowania daną marką,
  5) Product seeding - umieszczenie produktów w odpowiednich rękach w odpowiednim czasie poprzez dostarczenie próbek do wpływowych osób (np. bloggerów),
  6) Cause marketing - wspieranie kwestii społecznych, by zdobyć szacunek i wsparcie ludzi, którzy uważają daną sprawę za ważną,
  7) Trendsetting - promowanie mody na konkretne marki lub produkty
  8) Buzz - wykorzystywanie lub tworzenie wydarzeń wzbudzających duże zainteresowanie, o którym ludzie dyskutują,
  9) Casual marketing - promowanie równoległe za pomocą jednego produktów, nie związanych z głównym celem promocji
 • Słowa kluczowe: marketing szeptanyMaurice Bercoff, Negocjacje : harwardzki projekt negocjacyjny w 10 pytaniach. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-208-1700-3
 • (cytat, str. 95) Opanowanie konfliktu wymaga, wszyscy to wiemy, dużej dozy samozaparcia, zaufania do siebie i kontrolowania swoich emocji. Nie zawsze jest łatwo nie ulec pokusie zareagowania poprzez wysłuchanie i wyrażenie swoich emocji: "To, co pan powiedział, bardzo mnie dotknęło. Z pewnością pan tak nie myśli." W takiej sytuacji sposobem na okazanie woli wyjścia z impasu byłoby powołanie się na odmienne postrzeganie problemów. Taka postawa jest znacznie bardziej produktywna niż seria wzajemnych oskarżeń, gdy każda stara się przerzucić winę na drugiego.
  Kiedy już znajdujemy się w sytuacji narastającego konfliktu, nie sprzyja to racjonalnemu rozpoznaniu jego strukturalnych elementów i przedstawieniu swojego stanowiska w neutralnych słowach i na podstawie faktów.
 • Słowa kluczowe: opanowanie konfliktuAneta Jakubiak-Mirończuk, Negocjacje dla prawników : prawo cywilne. , Wolters Kluwer Polska, Kraków 2010, ISBN: 9788326403989
 • (cytat, str. ) Kwestia posiadania zaufania, inaczej wiarygodności w negocjacjach dotyczy dwóch obszarów: merytorycznego (zawodowego) i personalnego (osobistego). W idealnej sytuacji dobrej atmosferze rozmów, kreatywności i skłonności do przyjmowania postaw osoby uczciwej, rzetelnej, dotrzymującej zobowiązań (zaufanie osobiste), wiarygodnego uczestnika negocjacji (zaufanie merytoryczne - zawodowe)
 • Słowa kluczowe: zaufanie
 • (cytat, str. 158) Kwestia posiadania zaufania, inaczej wiarygodności w negocjacjach dotyczy dwóch obszarów: merytorycznego (zawodowego) i personalnego (osobistego). W idealnej sytuacji dobrej atmosferze rozmów, kreatywności i skłonności do przyjmowania postaw osoby uczciwej, rzetelnej, dotrzymującej zobowiązań (zaufanie osobiste), wiarygodnego uczestnika negocjacji (zaufanie merytoryczne - zawodowe).
 • (cytat, str. 161) Poziomy zaufania i nieufności mogą zmieniać się podczas negocjacji, ponieważ zależą zarówno od ilości jak i treści informacji. Z tego względu umiejętność autoprezentacji i prezentacji oferty, jak i budowania marki wpływają na poziom zaufania, jakim negocjator jest obdarzany. Istotna jest również kwestia, że nieufność i zaufanie, będące wynikiem działań osoby reprezentującej stronę w przeszłości, będą oddziaływać na kredyt zaufania i nieufności przyszłych reprezentantów tej strony.
 • Słowa kluczowe: zaufanie, nieufność
 • (cytat, str. 312) Stosowanie manipulacji jest przejawem poczucia siły, krótkowzroczności i ignorancji wobec potencjalnych partnerów. Uniemożliwia budowanie trwałych relacji. Efektami podejrzenia o stosowanie manipulacji są: rosnąca podejrzliwość, utrata zaufania oraz zerwanie rozmów lub, jeżeli strony z jakiś względów czują się zobligowane do podpisania porozumienia, skłonność do jego zerwania lub niedotrzymania. Niektóre techniki manipulacyjne są podobne do technik negocjacyjnych.
 • Słowa kluczowe: manipulacjaTadeusz Kowalak (red.), Negocjacje droga do paktu społecznego. Doświadczenia, treść, partnerzy, formy, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1995, ISBN: 83-904507-0-4
 • (cytat, str. 44 - 45) Chociaż niemieckie i japońskie modele współdziałania pomiędzy zarządem a pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa są do siebie podobne w porównaniu z "typowymi" brytyjskimi czy tez amerykańskimi stosunkami przemysłowymi 1990, to jeśli chodzi o przedstawicielstwo pracowników - tradycyjnie istniała pomiędzy tymi krajami jedna szczególna różnica organizacyjna. W Japonii związki zawodowe na szczeblu przedsiębiorstwa reprezentują pracowników we wszystkich sprawach łącznie z płacami, a mają tam jedynie mniejsze znaczenie w zakresie prawa pracy 1993. W Niemczech reprezentacja pracowników w zakładzie pracy i przedsiębiorstwie w postaci rad zakładowych działa niezależnie od układów zbiorowych regulujących płace i czas pracy, układów zawieranych na zewnątrz przedsiębiorstwa przez związki zawodowe obejmujące całe przemysły i przez stowarzyszenia pracodawców. Prawa robotników do partycypacji są szczegółowo uregulowane przepisami Ustawy o ustroju pracy, która dokonuje jasnego rozróżnienia pomiędzy prawem do współdecydowania, konsultacji i informowania. Rady zakładowe nie mają prawa do organizowania strajku, są natomiast zobowiązane przez prawo do "współpracy w duchu wzajemnego zaufania... dla dobra pracowników i firmy". Tak więc rady zakładowe nie mogą angażować się w żadnego rodzaju akcje protestacyjne. Jednakże Ustawa o ustroju pracy przewiduje procedury arbitrażowe oraz ustala rolę sądów pracy, a polityczny charakter układów zbiorowych pozwala radom zakładowym na uzyskanie od pracodawców koncesji poprzez zawieranie pakietowych porozumień w dziedzinach, w których nie posiadają one formalnych uprawnień.
 • Słowa kluczowe: współdziałanie, związek zawodowyKamilla Bargiel-Matusiewicz, Negocjacje i mediacje. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, ISBN: 978-83-208-1911-3
 • (parafraza, str. 92 - 93) Etapy mediacji:
  - nawiązanie kontaktu ze stronami sporu,
  - wybór strategii prowadzenia mediacji,
  - zbieranie i analizowanie podstawowych informacji,
  - sporządzanie szczegółowego planu mediacji,
  - budowanie zaufania i współpracy,
  - rozpoczęcie sesji mediacyjnej,
  - zdefiniowanie spraw i ustalenie planu,
  - odkrywanie ukrytych interesów stron,
  - generowanie opcji rozwiązań,
  - ocena możliwości rozwiązań,
  - przetarg końcowy,
  - osiągnięcie formalnego porozumienia.
 • Słowa kluczowe: mediacja
  Komentarze i źródła pierwotne: Źródło pierwotne: www.mtr-i.comMagdalenia Kendik, Negocjacje międzynarodowe. , Difin, Warszawa 2009, ISBN: 978-83-7641-145-3
 • (cytat, str. ) Jeśli zależy Ci na długotrwałej współpracy, pokaż, że jesteś godnym zaufania partnerem. Nie ignoruj drobiazgów, nawet w pozornie nieważnych kwestiach możesz pokazać solidność i profesjonalizm.
 • Słowa kluczowe: negocjacje międzynarodowe
 • (cytat, str. ) O ile Polacy mają tendencję do opowiadania o prywatnych sprawach, informacjami biznesowymi nie lubią się dzielić. Mówią tylko to, co niezbędne do zbudowania wzajemnego zaufania.
 • Słowa kluczowe: negocjacje międzynarodoweJeswald W. Salacuse, Negocjacje na rynku międzynarodowym. , Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, ISBN: 83-208-0936-3
 • (cytat, str. 58) Same słowa to nie wszystko. Interesów nie robi się samymi słowami. Negocjatorzy, jak wszyscy ludzie, porozumiewają się za pomocą słów i działań. Przy stole negocjacyjnym najważniejsze reakcje emocjonalne: przyjaźni lub gniewu, zaufania lub nieufności - mogą być wyrażane bez słów, lecz gestem, wyrazem twarzy, tonacją głosu. Gdy partner na nasze proste stwierdzenie faktu odpowiada "oczywiście", słowo to może mieć najróżniejsze znaczenie, od "to jest dobry punkt wyjścia", przez "rozumiem", aż do " każdy idiota to wie; za jakiego głupca mnie uważasz?" Jedynie mimika mówiącego i brzmienie jego głosu pozwalają odczytać, co zamierzał wyrazić.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, negocjatorUrszula Kałążna-Drewińska, Negocjacje w biznesie.. Kluczowe problemy., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, ISBN: 83-7011-790-2
 • (cytat, str. 50) Manipulowanie emocjami drugiej strony może wywołać negatywne skutki, takie jak:
  - wzbudzenie irytacji i dyskomfortu,
  - spowodowanie "utraty twarzy" drugiej strony,
  - wywołanie poczucia wykorzystania, żalu, poniesienia straty,
  - ryzyko wystąpienia impasu,
  - negatywny wpływ na wizerunek negocjatora, utrata przez niego wiarygodności,
  - brak zaufania,
  - pogorszenie atmosfery rozmów, a nawet ich zerwanie.
 • Słowa kluczowe: manipulacja, emocjeDavid A. Lax, Negocjacje w trzech wymiarach. Jak wygrać najważniejsze gry negocjacyjne, MT Biznes, Warszawa 2007, ISBN: 978-83-88970-49-8
 • (cytat, str. 248 - 249) Aby podjąć z drugą stroną współprace zmierzającą do wytwarzania wartości, a zarazem zdobywać dla siebie zadowalającą jej część - musimy przyjąć w negocjacjach styl przekonywania. Przekonujący negocjator:
  - Rozumie, co mówi druga strona.
  - Jest otwarty na perswazję.
  - Jest zdolny do empatii, a zarazem asertywny.
  - Posługuje się normą wzajemności w celu budowy zaufania.
  - Dostosowuje sposób oddziaływania do sytuacji drugiej strony.
  - Dostrzega sposób przetwarzania informacji przez drugą stronę.
 • Słowa kluczowe: negocjacje, negocjator, negocjowanie

 

Strona 5 z 15

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty