(Optymalizacja partii produkcji i zamówienia)

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania
Portal moze zapisywać w przeglądarce uzytkownika informacje związane z logowaniem oraz statystykami oglądalności. Jeśli nie zgadzasz się z tym, opuść stronę.

Przeglądanie katalogu

Przeglądaj katalog według:
Autorzy  Tytuły  Słowa kluczowe

Wyszukiwarka pełnotekstowa

Wpisz słowa kluczowe oraz modyfikatory. W razie potrzeby, skorzystaj z instrukcji obsługi wyszukiwarki. Instrukcja wyszukiwarki (ukryj)
 

 

Strona 43 z 57

 

<< Poprzednia :: Następna >>

Cytaty i parafrazy dla: (Optymalizacja partii produkcji i zamówienia) (840 - 860 z 1132)

Leszek Korzeniowski, Wywiad gospodarczy. Historia i współczesność, European Association for Security, Kraków 2005, ISBN: 83-919932-3-X
 • (cytat, str. 7) Przez wiele lat w Polsce wywiad gospodarczy był wyłącznie jednym ze sposobów realizacji polityki gospodarczej państwa. W epoce centralnie planowanej gospodarki z dominującą społeczną własnością środków produkcji nie było miejsca dla realizacji celów innych, niż państwowe i spółdzielcze przedsiębiorstwa.
 • Słowa kluczowe: wywiad gospodarczyJerzy Woś, Joanna Rachocka, Maria Kasperek-Hoppe, Zachowania konsumentów - teoria i praktyka. , Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, ISBN: 83-7417-002-6
 • (cytat, str. 25) Funkcja produkcji gospodarstwa domowego wyznaczana jest przez kombinacje ilości towarów rynkowych (xi), ilości rozporządzalnego czasu (ti) oraz zmienną wyznaczającą otoczenie (środowisko), w którym odbywa się proces produkcji E. Zmienna środowiskowa oznacza stan umiejętności produkcyjnych lub poziom technologii stosowanej w procesie produkcji (w naszym przypadku oznacza umiejętności wykorzystania określonego zestawu towarów przez gospodarstwo domowe).
 • Słowa kluczowe: funkcja produkcji
 • (cytat, str. 26) Funkcja użyteczności jest maksymalizowana przy ograniczeniach wynikających z funkcji produkcji oraz przy ograniczeniach ze względu na ilość rozporządzalnego w danym gospodarstwie domowym czasu.
 • Słowa kluczowe: użyteczność czasu i miejscaPaweł Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, ISBN: 83-208-1505-3
 • (cytat, str. 11) Przez pojęcie zagranicznej polityki ekonomicznej rozumie się oddziaływanie państwa na stosunki gospodarcze z zagranicą, w tym zwłaszcza na obrót towarowy i usługowy oraz przepływ czynników produkcji (pracy, kapitału, technologii i zasobów bogactw naturalnych) między krajem a zagranicą.
 • Słowa kluczowe: polityka ekonomiczna, stosunki międzynarodowe
 • (cytat, str. 71) Polityka ochrony środowiska naturalnego polega na sprzyjaniu rozwojowi produkcji, konsumpcji i handlu pozostających w harmonii ze środowiskiem oraz na ograniczeniu działalności gospodarczej mającej negatywy wpływ na to środowisko.
 • Słowa kluczowe: polityka gospodarcza, polityka ekonomiczna, ochrona środowiska
 • (cytat, str. 124) Przez pojęcie środków międzynarodowej polityki ekonomicznej rozumie się ujęte rzeczowo lub wartościowo zasoby towarów lub czynników produkcji służące do osiągania celów tej polityki. Środki te są tworzone z funduszy krajów prowadzących międzynarodową politykę ekonomiczną.
 • Słowa kluczowe: polityka gospodarcza, polityka ekonomiczna, stosunki międzynarodowePaweł Tkaczyk, Zakamarki marki. , Helion, Gliwice 2011, ISBN: 978-83-246-3334-0
 • (cytat, str. 33) Optymalną sytuacją jest jednak taka, kiedy produkt ma rzeczywiście „coś”, co pozwala odróżnić go od konkurencji, a jego użytkownikom daje realną korzyść. Dlatego działy marketingu powinny ściśle współpracować z działami produkcji, wydobywając cech}- wyrobu, na które w sposób szczególny zwracają uwagę użytkownicy — zarówno w samym „rdzennym” produkcie, jak i w jego komunikacji marketingowej. Wielu menedżerów popełnia błąd, zakładając, że marketing zaczyna się, kiedy skończy się proces planowania i produkcji. A tak naprawdę sukces odnoszą te produkty, które zaprzęgły marketing do pracy dużo wcześniej. Dzięki temu wiadomość niesiona przez opakowanie (czyli stricte marketing) jest taka sama, jak wiadomość niesiona przez sam produkt (dzieło działu produkcji). Synergia.
 • Słowa kluczowe: produkt markowyKenneth Lysons, Zakupy zaopatrzeniowe. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, ISBN: 83-208-1473-1
 • (cytat, str. 13) Zakupy zaopatrzeniowe można więc zdefiniować jako: funkcję odpowiedzialną za pozyskiwanie wyposażenia, materiałów, komponentów (półfabrykatów), części i usług poprzez nabywanie, dzierżawienie lub w inny legalny sposób w celu ich zużycia do produkcji lub odsprzedaży.
 • Słowa kluczowe: zakupy zaopatrzeniowe
 • (cytat, str. 198) Norma zwierająca specyfikacje zapewniania jakości w projektowaniu, produkcji, rozwoju, instalacji i obsłudze produktów.
 • Słowa kluczowe: ISO 9001
 • (cytat, str. 219) Popyt zależny (wtórny) to potrzeby materiałowe przedsiębiorstwa wynikające z konieczności wytworzenia wyrobów gotowych i ich części zamiennych. Popyt ten można zaplanować, a z powodu harmonogramowania produkcji seryjnej jest zwykle nieciągły i nieregularny.
 • Słowa kluczowe: popyt zależny
 • (cytat, str. 252) Just-in-time jest rozwiązaniem nadającym się do zastosowania w przedsiębiorstwach przemysłowych stosujących produkcję taśmową, gdzie asortyment produktów jest mały, a wiele części znajduje wspólne zastosowania oraz w przedsiębiorstwach stosujących programy montażu, które pozostają niezmienne przez kilka kolejnych miesięcy; z kolei MRP jest rozwiązaniem, które najlepiej nadaje się do zastosowania w przypadku produkcji seryjnej lub jednostkowej, gdzie zasadniczym celem jest konwersja zamówień klientów na główny harmonogram produkcji.
 • Słowa kluczowe: just in time
 • (cytat, str. 325) Dobra zaopatrzeniowe są nabywane przez różne podmioty z myślą o ich wykorzystaniu w produkcji innych dóbr, aby osiągnąć zyski lub inne cele. Można je podzielić na dobra inwestycyjne oraz materiały.
 • Słowa kluczowe: dobra zaopatrzenioweAlan West, Zaplanuj swój biznes. , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, ISBN: 83-01-12499-7
 • (cytat, str. 43) Należy uwzględnić długookresowe wahania branży - należy zaplanować odpowiednie środki na wypadek konieczności zmniejszenia produkcji: przejścia w alternatywne dziedziny działalności: zwiększenia wydatków promocyjnych itp.
 • Słowa kluczowe: biznes, promocja, branża
 • (cytat, str. 94) Kierownictwo firmy od czasu do czasu powinno rozważyć, czy utrzymanie dotychczasowego asortymentu produkcji jest właściwie z punktu widzenia maksymalizacji efektywności wytwarzania.
 • Słowa kluczowe: biznes, Maksymalizacja, asortyment, biznes plan
 • (cytat, str. 98) Zaopatrywanie się w podzespoły w wielu źródłach może obniżać koszt podzespołu, na pewno jednak sprzyja stabilności produkcji i choćby z tej racji powinno być zawarte w biznesplanie.
 • Słowa kluczowe: biznes, produkt, koszt, biznes plan
 • (cytat, str. 98) Projektowanie linii produkcyjnej lub wymiana maszyn może mieć istotny wpływ na efektywność produkcji, obniżenie marnotrawstwa, oraz zyskowność.
 • Słowa kluczowe: biznes, biznes plan, linia produkcyjnaAdam Nalepka, Zarys problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw. , Antykwa, Kraków-Kluczbork 1998, ISBN: 83-8749-355-4
 • (cytat, str. 154) Analiza produktów lub usług - analiza ta powinna odpowiedzieć na pytania, czy prowadzone aktualnie sfery działania oraz aktualna struktura produkcji lub świadczonych usług jest odpowiednia.
 • Słowa kluczowe: analiza, analiza produktów lub usługKazimierz Pasternak, Zarys zarządzania produkcją. , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005, ISBN: 83-208-1573-8
 • (cytat, str. 24) W literaturze polskiej zarządzaniem nazywany jest taki rodzaj kierowania, w którym podstawowym źródłem władzy organizacyjnej jest własność środków produkcji (ogólnie: rzeczy) bądź osobista, bądź też uzyskana od właściciela delegacja.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie
  Komentarze i źródła pierwotne: 1) D.A. Aaker (1991) Managing Brand Equity, jw.
 • (cytat, str. 25) Zarządzanie technologią polega na określeniu specjalizacji (programu produkcji), uruchomieniu stałej analizy postępu w produkcji wyrobów na świecie, ustaleniu źródeł informacji o jednostkach produkcyjnych i naukowo-badawczych, podjęciu własnych badań nad technologią wyrobów i organizacją procesów produkcyjnych, dążeniu do poprawienia jakości własnych wyrobów i obniżenia kosztów własnych, opanowaniu nowych rynków zbytu dzięki ulepszeniom produktu.
 • Słowa kluczowe: technologia
  Komentarze i źródła pierwotne: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Zyta Gilowska
 • (cytat, str. 26) Zarządzanie produkcją dotyczy przede wszystkim zarządzania materiałami, zasobami produkcji oraz zabezpieczenia materiałów i części usług potrzebnych w tym procesie.
 • Słowa kluczowe: zarządzanie produkcją
  Komentarze i źródła pierwotne: Finansowanie polityk wspierania rozwoju regionalnego, Zyta Gilowska

 

Strona 43 z 57

 

<< Poprzednia :: Następna >>
Osobiste
Przestrzenie nazw
Warianty
Widok
Działania
cytaty